บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก |Webmaster Talk  | รวมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | ระบบการจัดการน้ำสำหรับการเกษตร |ติดต่อฝ่ายการตลาด |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ |เป็นผู้แทนจำหน่ายระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์|
 บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube| | ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | ขอใบเสนอราคาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

      บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด เป็นโรงงานผู้ค้นคว้า ทดลอง ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง และอุปกรณ์ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลมและพลังงานธรรมชาติ เพื่อการลดต้นทุนการผลิต ทางด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม ในฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อความมั่นคง
ในด้านพลังงานและความสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการทำงาน อายุการใช้งานที่ยาวนานมีความปลอดภัยสูงสุด
ด้วยระบบการทำงานแบบ Denco Pure Direct Current System  

DCSP0124-300W-P25

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ 100 ลบ.เมตร/วัน Mass Flow M3 (Multi stage Solar pumping System)


    ระบบไฟฟ้ากระแสตรง Denco Pure Direct Current System เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเน้นให้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน อายุใช้งานยาวนานนับ10ปี ไม่มีอะไรที่จะต้อง 
ซ่อมบำรุง ใช้แผงจำนวนน้อย และเหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็ก และขนาดกลาง ประชาชน หรือกลุ่มพัฒนาหมู่บ้าน สามารถติดตั้งและใช้งานได้ด้วยตนเอง ขนาดและงบประมาณจะจัด
และออกแบบให้พอดีกับการใช้งาน โดยอ้างอิงจากปริมาณความต้องการใช้น้ำของชุมชนในแต่ละโครงการ สามารถขยายหรือเพิ่มปริมาณของน้ำได้โดยการเพิ่มเป็นสองชุด สามชุด ได้ในอนาคต
อาจจะกล่าวได้ว่าออกแบบมาเพื่อชุมชน เพื่อระบบประปาหมู่บ้าน ประปาภูเขา ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ไม่มีระบบไฟฟ้าพื้นฐาน หรือต้องการลดค่ากระแสไฟฟ้า

ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ PDCS-SP900H

Mass Flow Series 

Mass Flow Series 


     สำหรับโครงการขนาดใหญ่ๆที่ต้องการน้ำปริมาณมากๆ สามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบของความต้องการ เพื่อใช้ร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่ หรือปรับปรุงระบบเดิม ซึ่งในบางโครงการ
จะออกแบบให้เป็นระบบ Mass Flow หรือเป็นระบบ Denco High Voltage Direct Current ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากกว่า แต่ก็ยังมีความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการได้ทุกระบบ
ผู้เขียนได้นำเอารายละเอียดของงานในลักษณะต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานในทุกภาคของประเทศไทย มาเขียนเป็นบทความเอาไว้อย่างละเอียด ขอให้ท่านผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และท่านที่
ทำงานเกี่ยวกับระบบน้ำ เข้าอ่านศึกษาหาความรู้เบื้องต้น ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า ระบบสูบน้ำ แบบใดจะมีความเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน แล้วทางบริษัทฯ จะทำการ
ออกแบบและประเมินราคาอย่างละเอียดให้อีกครั้งหนึ่ง 

ระบบปั๊มจ่ายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ( ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ PDCS-SP600H ติดตั้งที่จังหวัดหนองคาย

                      เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP-SP900H สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาพระ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา ชัยนาท


   เมื่อผ่านการทดลองและทดสอบเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้ทำการผลิตและจัดจำหน่าย เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุดแบบ
DENCO Pure Direct Current System  ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำในระบบนี้จะทำงานด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง แรงเคลื่อนต่ำ 100% แบบเดียวกับระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ของรถยนต์ ซึ่งจะมีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับผู้ใช้งานในทุกกรณี ในเบื้องต้นได้ผลิตและจัดจำหน่ายสำหรับการสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่นคลอง หนองน้ำ อ่างเก็บน้ำ
จำนวน 3 รุ่น และสำหรับสูบน้ำบาดาลจำนวน 2 รุ่น เป็นสินค้ามาตรฐาน ในกรณีที่ต้องการปริมาณการใช้น้ำต่อวันมากกว่ารุ่นมาตรฐาน ทางบริษัทฯสามารถออกแบบ
และเสนอราคาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะงานได้ทุกวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ขนาด 300 วัตต์ สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน 


      DCSP0124-300W-P25
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาด 300 วัตต์เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดเล็กที่สุดที่ยังสามารถทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ราคาประหยัด ประสิทธิภาพการทำงานสูง
ใช้งานง่าย การบำรุงรักษาน้อย อายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี เหมาะสำหรับระบบชลประทาน
ขนาดเล็ก สูบน้ำได้วันละ 15 ลูกบาศก์เมตร
 ราคาชุดประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน
Model : DCSP0124-300W-P25 Fix Type แบบติดตั้งประจำที่ ชุดละ @ 38,500 บาท
Model : DCSP0124-300W-P25 Mobile Type แบบมีล้อเคลื่อนย้าย ชุดละ @ 42,000 บาท
 (ราคาเฉพาะชุดสำเร็จพร้อมใช้งาน เป็นราคามาตรฐาน ไม่มีส่วนลด ราคายังไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง)
 More detail : DCSP0124-300W-P25
  

การใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 ในระบบน้ำหยด

วิธีการเพิ่มชุดชาจท์แบตเตอรี่ในเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25


  ตัวอย่างการติดตั้งใช้งานในประเทศไทย ของเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25


 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ขนาด 600-1200 วัตต์ สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน 

DCSP0248-600W-P50
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาด 600 วัตต์ เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดกลาง
ที่มีประสิทธิภาพดีสามารถสูบและส่งน้ำได้ 5,000 ลิตร/ชั่วโมง 
สามารถสูบและส่งน้ำได้ วันละ 30 ลูกบาศก์เมตร (การทดสอบวัดอัตราการไหลในแนวราบ)
เมื่อนำไปใช้สูบน้ำขึ้นเนินปลายทางที่มีความลาดชัน  หรือขึ้นถังเก็บที่มีความสูง อัตราการไหลต่อชั่วโมง
หรือปริมาณของน้ำที่สูบส่งได้ในแต่ละวัน ก็จะแปรผกผันไปตามสภาพการใช้งานจริง ควรศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติม DCSP0248-600W-P50

DCSP0448-1200W-P50
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาด 1200 วัตต์ เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดกลาง
ที่มีประสิทธิภาพดีสามารถสูบและส่งน้ำได้ 10,000 ลิตร/ชั่วโมง หรือมีความสามารถสูบและส่งน้ำ
ได้ วันละ 60 ลูกบาศก์เมตรโดยคำนวนจากชั่วโมงแสงแดดปรกติ 9.00 น.ถึง เวลา 15.00 น.
และเป็นการทดสอบวัดอัตราการไหลในแนวราบ ถ้านำไปใช้สูบน้ำขึ้นเนิน หรือขึ้นถังเก็บที่มีความสูง
อัตราการไหลจะลดลงไปตามสัดส่วนและแปรผันไปตามสภาพของแสงแดดในแต่ละวัน สภาพของการติดตั้ง
ขนาดของท่อน้ำควรขอคำแนะนำจากผู้ขาย และให้ข้อมูลการใช้งานโดยละเอียด

อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2ชุด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จ.ตาก 2 ชุด

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1200 วัตต์

สูบน้ำได้วันละ 60 ลบ.เมตร


เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ขนาด 600/900 วัตต์ สำหรับสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลขนาด 4 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้ว


 PDCS-SP600H
เป็นระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่อตรงที่มีความปลอดภัยสูงสุดจากกระแสไฟฟ้าดูด
เพราะเป็นปั๊มบาดาลระบบ DENCO Pure Direct Current System ซึ่งระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 100% แบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์
 PDCS-SP600H  เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาดเล็กที่สุด 
1) สำหรับบ่อบาดาลที่มีขนาดท่อผนังบ่อ ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป
2) สำหรับบ่อบาดาลที่มีระดับน้ำจับท่อ 10 ถึง 30เมตร
3) ควรหย่อนปั๊มที่ความลึกไม่เกิน 40 เมตร สำหรับการสูบน้ำจากก้นบ่อ แล้วปล่อยทิ้งลงสระน้ำ หรือแปลงนา
4) ควรหย่อนปั๊มที่ความลึกไม่เกิน 30 เมตร สำหรับการสูบน้ำจากก้นบ่อ แล้วยกขึ้นถังเก็บน้ำความสูงไม่เกิน 10 เมตร
 หมายเหตุ ....ทางฝ่ายวิศวกรรมฯจะทำการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง
5) อัตราการไหลของน้ำ 2500 ลิตรต่อชั่วโมง
6) ความสามารถในการสูบน้ำ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ชุดหน้าไร่ อ.พระพุทธบาท สระบุรี

จังหวัดหนองคาย 

                   จังหวัดกาฬสินธิ์


 PDCS-SP900H
เป็นระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่อตรงที่มีความปลอดภัยสูงสุดจากกระแสไฟฟ้าดูด
เพราะเป็นปั๊มบาดาลระบบ DENCO Pure Direct Current System ซึ่งระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 100% แบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์
 PDCS-SP900H  เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาดเล็กที่สุด 
1) สำหรับบ่อบาดาลที่มีขนาดท่อผนังบ่อ ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
2) สำหรับบ่อบาดาลที่มีระดับน้ำจับท่อ 10 ถึง 50เมตร
3) ควรหย่อนปั๊มที่ความลึกไม่เกิน 50 เมตร สำหรับการสูบน้ำจากก้นบ่อ แล้วปล่อยทิ้งลงสระน้ำ หรือแปลงนา
4) ควรหย่อนปั๊มที่ความลึกไม่เกิน 40 เมตร สำหรับการสูบน้ำจากก้นบ่อ แล้วยกขึ้นถังเก็บน้ำความสูงไม่เกิน 10 เมตร
 หมายเหตุ ....ทางฝ่ายวิศวกรรมฯจะทำการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง
5) อัตราการไหลของน้ำ 2500 ลิตรต่อชั่วโมง
6) ความสามารถในการสูบน้ำ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ชุดท้ายไร่ อ.พระพุทธบาท สระบุรี

ระบบประปาหมู่บ้านเขาพระ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา ชัยนาท


Mass Flow S-Series M1/M2/M3
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบส่งน้ำปริมาณมาก ทั้งแบบสูบข้ามคันคลองเพื่อ
เติมน้ำให้กับร่องสวน สูบน้ำสำหรับระบบสปริงเกอร์ และการดันส่งน้ำระยะทางไกลขึ้นเนิน
หรือยอดเขา ด้วยปั๊มน้ำชนิดพิเศษ 
Aluminium Self Priming Solar Pump สำหรับงานเติมน้ำร่องสวน ขนาด 500 วัตต์ 1200 วัตต์ 3000 วัตต์
End Suction Solar Pump สำหรับดันส่งระยะบานกลาง 3.0 Kw. 5.0 Kw.7.5 kW. 
Multi Stage Solar Pump สำหรับการสูบส่งน้ำปริมาณมาก ขึ้นที่สูง

Mass Flow S-Series M1

Mass Flow S-Series M2

                   Mass Flow S-Series M3

Solar Self priming pump

Solar End Suction pump

                   Solar Multi Stage pump


บทความระบบการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม และบทความที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

  บทความเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจได้ศึกษา และทำความเข้าใจ และปรับทัศนคติในมุมมองต่างๆ
ของการสูบน้ำและการให้น้ำพืชไร่ ควรอ่านทำความเข้าใจ และ ศึกษาตัวอย่างของการติดตั้งใช้งาน การส่งและกระจายน้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
ก่อนการตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำแบบใด จึงจะเหมาะสมกับความต้องการ 

     อ่านหลายๆรอบทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน เรื่องของการสูบน้ำนั้นจะถามใครก็สู้เราสามารถอ่านและเข้าใจด้วยตนเองไม่ได้ครับ


รวมบทความเรื่องการจัดการน้ำสำหรับพื้นที่เพาะปลูกจากขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่
 รวบรวมบทความที่เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์ และการค้นคว้าเพื่อให้การแนะนำและออกแบบ
ระบบการจัดการน้ำให้กับลูกค้าและผู้ติดตามผลงานการค้นคว้าของผู้เขียน ซึ่งได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นลำดับ เป็นขั้นตอน
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและวางแผนระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนครับ
A.) วิธีการเริ่มต้น วางแผนจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมขนาด1ไร่ ถึง100ไร่
B.การเลือกประเภทของระบบสูบน้ำ ให้เหมาะสมกับประเภทของแหล่งน้ำ
C.)การจัดสรรและแบ่งพื้นที่ สำหรับการเพาะปลูก ( zoning)
D) การสร้างถังเก็บน้ำและการวางระบบท่อ สำหรับระบบให้น้ำพืช  
E) การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำหยดขนาด 6 ถึง 20ไร่
 รวมผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ
  ตัวอย่างการติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ลักษณะของการติดตั้ง และใช้งานในลักษณะต่างๆ ทั้งระบบที่ทางบริษัทฯเป็นผู้ติดตั้ง และเป็นรายงาน
การติดตั้งด้วยตนเองของลูกค้าที่ส่งกลับมา เพื่อร่วมโครงการรวบรวมข้อมูลการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับประชาชน ของบริษัทฯ การเข้าชมลักษณะการติดตั้งของงานในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ
ในลักษณะของการติดตั้ง และข้อจำกัดของบางพื้นที่ และลักษณะของงานบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจ
และเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 รวมการซ่อมบำรุงและปรับแต่งให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
  รวบรวมวิธีการซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล
ทุกชนิด ที่มีการเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหว ย่อมต้องมีการซ่อมบำรุง หรือปรับแต่งบางประการ เพื่อให้เครื่องสามารถ
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุใช้งานยาวนาน
วิธีการเพิ่มชุดชาจท์แบตเตอรี่ในเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25
   การเพิ่มSolar Battery Charger หรืออุปกรณ์อัดไฟ แบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องสูบน้ำ สามารถทำได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามคำแนะนำครับ
 การสูบส่งน้ำขึ้นที่ลาดชัน และ " Water Hammer "
การสูบดันส่งน้ำขึ้นเนินเขา และอิทธิพลของ " Water Hammer "
 รวมบทความพื้นฐานความรู้ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ สำหรับประชาชน
  ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียง รวมถึงสรุปผลการทดลองและรายละเอียดของโครงการทดลองต่างๆของผู้เขียน ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานธรรมชาติ และการนำมาประยุกต์ใช้งาน ในด้านต่างๆ นำมารวบรวมเอาไว้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ
 รวมคลิป การทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใน U-Tube
 ร่วมงาน " พลังงานบ้านทุ่งสัญจร ครั้งที่ 2 "
ณ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 
วันที่ 31สิงหาคม และ 1 กันยายน 2558 

การใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 ในระบบน้ำหยด

 4 สิงหาคม 2559
ร่วมงาน " พลังงานจังหวัดชัยภูมิ  "
ณ.ศูนย์สาธิตเกษตรกรรม ตำบลห้วยบง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ
Start April 14,2016
 

| หน้าแรก | Webmaster Talk | รวมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | ระบบการจัดการน้ำสำหรับการเกษตร |ติดต่อฝ่ายการตลาด |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ |
บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube| | ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | ขอใบเสนอราคาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์   ปั๊มสูบน้ำแบบปั๊มชัก มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง dc.motor Brush Less DC.Motor solar panel solar inverter ปั๊มพลังงานแสงอาทิตบ์ ปั๊มบาดาล
บ่อบาดาล โซล่าเซลล์สูบน้ำราคาถูก ปั๊มเพลาลอย  พลังงานแสงอาทิตย์ inverter module motor controller pump test flow rate ลูกบาศก์เมตร
สูบน้ำ ปั๊มพญานาค เครื่องสูบน้ำ
Searches related to เครื่องสูบน้ำ ราคาเครื่องสูบน้ําฮอนด้า เครื่อง สูบ น้ำ ดีเซล เครื่องสูบน้ำมือสอง เครื่องสูบน้ําควายทอง ราคาเครื่องสูบน้ําคูโบต้า เครื่อง สูบ น้ำ ไฟฟ้า ราคาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎
  โซล่าเซลล์สูบน้ำ,ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
แผงโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์สูบน้ำ,การสูบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม, ตู้ไฟฟ้า/ไฟฟ้าโรงงาน/ตู้ไซต์มาตรฐาน/รางวายเวย์/รางเคเบิลเมรย์/รางเคเบิลแลดเดอร์/ 
มอเตอร์ดีซี,มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน,brushless dc. motot,บัสเลส ดีซี มอเตอร์,solar sun tacker,solar sun tacker system.in Thailand,