บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |การออกแบบระบบน้ำหยด|

ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 ||Webmaster Prapondenco|| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||


      สองสามปีที่ผ่านมาความรู้สึกของผมเปลี่ยนแปลงไปในวันเวลาที่เห็นเมฆหมอกหนาตา หรือวันที่ฟ้าหลัว ซึ่งมักจะคิดถึงเครื่องสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่ได้ทำการติดตั้งใช้งานไปทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งชุดใหญ่ ชุดเล็ก บางชุดก็ยังได้รับข่าวคราวจากลูกค้า
ส่งข่าวมาทาง Line เสมอๆ ว่ายังใช้งานได้ดี บางท่านก็อยากได้อีกชุด บางที่ก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆ ส่วนมากจะเป็นสาเหตุที่แก้ไขได้ด้วยตนเอง
ที่หน้างาน เช่น หัวกะโหลก( Foot Valve) จมเลนก้นบ่อหรือว่ามีเศษใบไม้ ท่อนเศษต้นหญ้ามาติดค้างที่บ่าของลิ้นวาวล์ ก็แนะนำวิธีแก้ไขกันทาง Line
เครื่องก็สามารถทำงานได้ตามปรกติ บางเครื่องใช้งานมาสองปี ลูกสูบหลวม ก็จัดส่งอะไหล่ ไปให้พร้อมวิธีการเปลี่ยนท่านที่ซื้อไปใช้งานก็ส่งภาพกลับมา
ให้ชมกันบ้างทาง ID.Line : prapondenco  เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและได้นำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปจากเดิมอีก
    ระบบสูบน้ำบาดาลก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วรุ่นเล็ก และรุ่นกลาง ปั๊มบาดาลจะเป็นทางเลือกเมื่อเราไม่มีแหล่งน้ำบนผิวดิน ขุดสระไม่พบน้ำซึม
น้ำซับ ก็คงจะต้องเจาะบ่อบาดาลกันเมื่อเจาะพบน้ำ และทราบตำแหน่งของบ่อเรียบร้อยแล้ว ทราบระดับน้ำจับท่อ ก็ค่อยมาเลือกปั๊มบาดาลกัน
รุ่นเล็กรุ่นกลาง ได้น้ำประมาณวันละ 15 ลบ.เมตรเป็นอย่างน้อย ถ้าบ่อไหนระดับน้ำจับท่อไม่ลึก ก็จะได้น้ำมาก  เอาราคามาให้ดูกันเป็นงบประมาณ
ก่อนส่วนบางท่านที่ต้องการน้ำมากๆ ก็ต้องจัดรุ่นพิเศษให้ครับ ใช้ปั๊มขนาดใหญ่ และ แผงจำนวนมากขึ้น ถ้าความลึกมาก ก็จะได้ปริมาณน้ำน้อย 
ถ้าความลึกไม่มาก ก็จะสูบน้ำได้มากเป็นสัดส่วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ทางวิศวกรรมชลประทาน เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่อง " เขาบอกว่า " 
ซึ่งต้องสามารถทดสอบและวัดค่าต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม

DCSP0124-300W-P25 (Fix Type

                           DCSP0124-300W-P25 (Mobile Type)

  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นรุ่น DCSP0124-300W-P25 
ตามภาพที่แสดงอยู่ข้างบนรุ่น DCSP0124-300W-P25 (Fix Type) เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ติดตั้งทำงานอยู่ประจำกับที่ หรืออาจจะเรียกว่า
เป็นสถานีสูบน้ำขนาด300 วัตต์ ในกรณีที่การใช้งานอยู่ในพื้นที่ไม่มีคนเฝ้าหรือดูแล ไม่ต้องกลัวเครื่องหายก็สามารถเลือกใช้รุ่นนี้ได้อย่างมั่นใจ
หรือถ้ามีการใช้เป็นระยะๆ ในพื้นที่ไม่มีคนเฝ้าก็สามารถเลือกใช้งานเป็นรุ่น DCSP0124-300W-P25 (Mobile Type) เป็นการนำเอาชุดล้อของรถเข็น
มาใส่แทนขาตั้ง ทำให้เราสามารถเข็นเคลื่อนย้ายไปตามจุดให้น้ำซึ่งอาจจะมีอยู่หลายจุด หรือสามารถเข็นขึ้นรถกระบะ นำไปใช้งานได้ในหลายสถานที่ 
ซึ่งทั้งสองรุ่นก็จะมีส่วนประกอบหลัก และมีประสิทธิภาพเหมือนกันทุกประการ สามารถนำไปให้น้ำระบบน้ำหยดได้ประมาณ 15 ถึง 20 ไร่ 
เครื่องสูบน้ำเครื่องหนึ่งจะสามารถสูบส่งน้ำให้เราได้วันละ8000ลิตรถึง 15000 ลิตร ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงแดด และระยะทางจากต้นทางถึงปลายทาง
และสามารถส่งน้ำไปถึงที่หมายปลายทางที่มีความสูงประมาณ20เมตรได้ ปริมาณน้ำที่สามารถสูบส่งไปถึงปลายทางได้ก็จะแปรผันไปตามความไกลของ
ระยะทางในแนวราบ และความสูงชันของที่หมายปลายทาง และยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกเช่น ขนาดของท่อและความถูกต้องเหมาะสมของการเดินท่อเป็นต้น
 ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้และสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก
   ถ้ามีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นเป็นวันละ 30 ลบ.เมตร หรือ 30000 ลิตร ก็มีรุ่น DCSP0272-900W-P50 ซึ่งจะใช้ปั๊มชักขนาด 2 นิ้ว
เป็นตัวทำงานและขับด้วยมอเตอร์ขนาด 500วัตต์ ใช้แผงโซล่าฯขนาด 300วัตต์จำนวน 3 แผง เป็นต้นกำลัง ซึ่งก็จะได้ปริมาณน้ำมากขึ้น
เป็นสองเท่าของรุ่นเล็กหรือจะใช้รุ่นเล็กสองชุดมาต่อขนานกัน ก็สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม ในทำนองเดียวกัน 
เราก็สามารถซื้อเครื่องรุ่นใหญ่ไปต่อแบบขนานกันได้เช่นกัน สามารถทยอยซื้อในระยะเริ่มต้น ใช้เครื่องเดียว พอขยายพื้นที่เพาะปลูก
ก็สามารถเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งได้ในภายหลัง เป็นต้น
   เครื่องสูบน้ำทั้งรุ่นเล็ก และรุ่นกลางมีข้อดีอยู่ตรงที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย การบำรุงรักษาไม่มาก และระบบไฟฟ้าทั้งหมดเป็นระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ DENCO Pure Direct Current System มีความปลอดภัยสูงจากการถูกกระแสไฟฟ้า Shock  หรือดูด
และมีระบบส่งกำลังแบบคัพปลิ้งยอย (Coulping joint) ไม่ใช้สายพานเป็นตัวขับ ส่งกำลังได้สมบูรณ์ไม่มีความสูญเสีย
   ในกรณีที่ความต้องการใช้น้ำต่อวันมากขึ้นเช่นระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา ที่ต้องสูบและแจกจ่ายน้ำสำหรับประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ก็สามารถขอคำแนะนำได้ทุกขนาด ซึ่งการออกแบบ จะออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะการใช้งานและมีทางเลือกเป็นปั๊มน้ำระบบ AC. ก็สามารถทำได้
ทุกขนาดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและงบประมาณ
                                   ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน
         ที่ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯมาโดยตลอด
                                     นายประพนธ์  ประทุมถิ่น
                                     Managing Director /CEO.
                                    DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
 E-mail: prapon@denco.co.th
 ID.Line : prapondenco   
 Hit Counter  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||การออกแบบระบบน้ำหยด|

| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |Webmaster Prapondenco|| Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 || |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |||  องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎