บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

      สองสามปีที่ผ่านมาความรู้สึกของผมเปลี่ยนแปลงไปในวันเวลาที่เห็นเมฆหมอกหนาตา หรือวันที่ฟ้าหลัว ซึ่งมักจะคิดถึงเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นร้อยเครื่อง
ที่ได้ทำการติดตั้งใช้งานไปทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งชุดใหญ่ ชุดเล็ก บางชุดก็ยังได้รับข่าวคราวจากลูกค้าส่งข่าวมาทาง Line เสมอๆ ว่ายังใช้งานได้ดี บางท่าน
ก็อยากได้อีกชุด บางที่ก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆ ส่วนมากจะเป็นสาเหตุที่แก้ไขได้ด้วยตนเองที่หน้างาน เช่น หัวกะโหลก( Foot Valve) จมเลนก้นบ่อหรือว่ามีเศษใบไม้
 ท่อนเศษต้นหญ้ามาติดค้างที่บ่าของลิ้นวาวล์ ก็แนะนำวิธีแก้ไขกันทาง Line เครื่องก็สามารถทำงานได้ตามปรกติ บางเครื่องใช้งานมาสองปี ลูกสูบหลวม ก็จัดส่งอะไหล่ 
ไปให้พร้อมวิธีการเปลี่ยนท่านที่ซื้อไปใช้งานก็ส่งภาพกลับมาให้ชมกันบ้างทาง ID.Line : prapondenco  เพื่อจะได้ให้คำแนะนำและได้นำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นไปจากเดิมอีก
    ระบบสูบน้ำบาดาลก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วรุ่นเล็ก และรุ่นกลาง ปั๊มบาดาลจะเป็นทางเลือกเมื่อเราไม่มีแหล่งน้ำบนผิวดิน ขุดสระไม่พบน้ำซึมน้ำซับ ก็คงจะต้องเจาะ
บ่อบาดาลกันเมื่อเจาะพบน้ำ และทราบตำแหน่งของบ่อเรียบร้อยแล้ว ทราบระดับน้ำจับท่อ ก็ค่อยมาเลือกปั๊มบาดาลกัน รุ่นเล็กรุ่นกลาง ได้น้ำประมาณวันละ 15 ลบ.เมตร
เป็นอย่างน้อย ถ้าบ่อไหนระดับน้ำจับท่อไม่ลึก ก็จะได้น้ำมาก  เอาราคามาให้ดูกันเป็นงบประมาณก่อน ส่วนบางท่านที่ต้องการน้ำมากๆ ก็ต้องจัดรุ่นพิเศษให้ครับ 
ใช้ปั๊มขนาดใหญ่ และ แผงจำนวนมากขึ้น ถ้าความลึกมาก ก็จะได้ปริมาณน้ำน้อย ถ้าความลึกไม่มาก ก็จะสูบน้ำได้มากเป็นสัดส่วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ทางวิศวกรรมชลประทาน เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่อง " เขาบอกว่า " ซึ่งต้องสามารถทดสอบและวัดค่าต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม

DCSP0124-300W-P25 (Fix Type)

DCSP0124-300W-P25 (Mobile Type)

      เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นรุ่น DCSP0124-300W-P25 ตามภาพที่แสดงอยู่ข้างบน
รุ่น DCSP0124-300W-P25 (Fix Type) เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ติดตั้งทำงานอยู่ประจำกับที่ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นสถานีสูบน้ำขนาด300 วัตต์ ในกรณีที่การใช้งาน
อยู่ในพื้นที่ไม่มีคนเฝ้าหรือดูแล หรือมีการใช้เป็นระยะๆ ก็สามารถเลือกใช้งานเป็นรุ่น DCSP0124-300W-P25 (Mobile Type) เป็นการนำเอาชุดล้อของรถเข็นมาใส่แทน
ขาตั้ง ทำให้เราสามารถเข็นเคลื่อนย้ายไปตามจุดให้น้ำซึ่งอาจจะมีอยู่หลายจุด หรือสามารถเข็นขึ้นรถกระบะ นำไปใช้งานได้ในหลายสถานที่ ซึ่งทั้งสองรุ่นก็จะมีส่วนประกอบ
หลัก และมีประสิทธิภาพเหมือนกันทุกประการ สามารถนำไปให้น้ำระบบน้ำหยดได้ประมาณ 15 ถึง 20 ไร่ เครื่องสูบน้ำเครื่องหนึ่งจะสามารถสูบส่งน้ำให้เราได้วันละ8000ลิตร
ถึง 15000 ลิตร ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงแดด และระยะทางจากต้นทางถึงปลายทาง และสามารถส่งน้ำไปถึงที่หมายปลายทางที่มีความสูงประมาณ20เมตรได้ ปริมาณน้ำที่
สามารถสูบส่งไปถึงปลายทางได้ก็จะแปรผันไปตามความไกลของระยะทางในแนวราบ และความสูงชันของที่หมายปลายทาง และยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกเช่น ขนาดของท่อ
และความถูกต้องเหมาะสมของการเดินท่อเป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้และสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก
   ถ้ามีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นเป็นวันละ 30 ลบ.เมตร หรือ 30000 ลิตร ก็มีรุ่น DCSP0272-900W-P50 ซึ่งจะใช้ปั๊มชักขนาด 2 นิ้วเป็นตัวทำงาน
และขับด้วยมอเตอร์ขนาด 500วัตต์ ใช้แผงโซล่าเซลย์ขนาด 300วัตต์จำนวน 3 แผง เป็นต้นกำลัง ซึ่งก็จะได้ปริมาณน้ำมากขึ้นเป็นสองเท่าของรุ่นเล็ก
หรือจะใช้รุ่นเล็กสองชุดมาต่อขนานกัน ก็สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม ในทำนองเดียวกัน เราก็สามารถซื้อเครื่องรุ่นใหญ่ไปต่อ
แบบขนานกันได้เช่นกัน สามารถทยอยซื้อในระยะเริ่มต้น ใช้เครื่องเดียว พอขยายพื้นที่เพาะปลูกก็สามารถเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งได้ในภายหลัง เป็นต้น
   เครื่องสูบน้ำทั้งรุ่นเล็ก และรุ่นกลางมีข้อดีอยู่ตรงที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย การบำรุงรักษาไม่มาก และระบบไฟฟ้าทั้งหมดเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง
แรงเคลื่อนต่ำ DENCO Pure Direct Current System มีความปลอดภัยสูงจากการถูกกระแสไฟฟ้าซ็อต และมีระบบส่งกำลังแบบคัพปลิ้งยอย ไม่ใช้
สายพานเป็นตัวขับ ส่งกำลังได้สมบูรณ์ไม่มีความสูญเสีย
    ในกรณีที่ความต้องการใช้น้ำต่อวันมากขึ้นเช่นระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา ที่ต้องสูบและแจกจ่ายน้ำสำหรับประชาชนทั้งหมู่บ้านก็สามารถ
ขอคำแนะนำได้ทุกขนาด ซึ่งการออกแบบ จะออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะการใช้งาน และมีทางเลือกเป็นปั๊มน้ำระบบ AC. ก็สามารถทำได้ทุกขนาดตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานและงบประมาณ 
    ตอนนี้เรื่องของการออกแบบผลิต และจัดจำหน่าย รวมถึงบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้เขียนก็สามารถพัฒนาก้าวหน้า
มาถึงระดับที่น่าพอใจ คุณภาพของสินค้าที่ผลิตจำหน่าย เมื่อเทียบกับราคาขาย และอายุการใช้งานแล้ว นับว่าเป็นสินค้าคุณภาพดีราคาปานกลาง
สำหรับท่านที่มีงบประมาณก็ช่วยอุดหนุนนำไปใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุน หรือบริษัทฯใหญ่ๆต้องการลดปัญหาโลกร้อนก็ต้องขอขอบพระคุณ รวมถึง
มูลนิธิต่างๆ และหลวงปู่ หลวงพ่อ สมภารเจ้าอาวาสที่เป็นผู้นำชุมชน สูบน้ำขึ้นไปใช้ที่วัด แล้วก็แบ่งปันให้ญาติโยมรอบๆวัดได้ใช้น้ำกัน ที่ไหนมีผู้นำกลุ่ม
ที่มีความรู้ มีหัวคิดก้าวหน้าก็นำเอาเครื่องสูบน้ำไปใช้สูบน้ำให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา ฯลฯ 
     เวลาที่ผมมองเห็นแสงแดด ผมมีความสุข ได้ระลึกคิดถึงลูกค้าหลายๆท่าน ที่ได้ซื้อเครื่องสูบน้ำไปใช้ ตั้งแต่เครื่องแรกจนถึงปัจจุบัน ถึงแดดจะร้อน 
บุกป่าผ่าดง เข้าไปแก้ปัญหาหน้างาน ออกจากบ้านตี4 กลับมาถึงบ้านตอนตี 2 ของอีกวัน ถ้าไม่ไปด้วยตนเอง ก็ไม่ได้ความรู้จากของจริง พบกับปัญหาจริงๆ 
และได้คำตอบและ วิธีแก้ปัญหาจากของจริง นับว่าคุ้มค่าสำหรับงานทางด้านการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ทำมาหลายปี และได้มีโอกาสออก
ไปหน้างานด้วยตนเองเกือบทุกที่และในลำดับต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อทำการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ตามที่ได้สัญญา
กับหลายๆท่านเอาไว้ครับ
                                   ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน
         ที่ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯมาโดยตลอด
                                     นายประพนธ์  ประทุมถิ่น
                                     Managing Director /CEO.
                                    DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
 E-mail: prapon@denco.co.th
     
 Hit Counter  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎