บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |การออกแบบระบบน้ำหยด|

ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 ||Webmaster Prapondenco|| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||


วิธีการเพิ่มชุดชาจท์แบตเตอรี่ในเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25
      หลังจากที่ เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่นยอดนิยม DCSP0124-300W-P25 ทั้งแบบ Fix Type และ Mobile Type 
ที่ได้ผลิตและจัดจำหน่ายได้ถูกนำไปติดตั้งใช้งานในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ลูกค้าแต่ละท่านต่างก็ใช้งานกันหนักบ้าง เบาบ้างตามสภาพ
การใช้งานจริง บางท่านใช้น้ำต่อวันไม่มากจึงอยากนำเอาเครื่องชาจท์แบตเตอรี่มาต่อพ่วงกับแผงของเครื่องหลายท่านสอบถามมาว่า
ทำได้หรือไม่? คำตอบก็คือสามารถทำได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้อง เหมาะสมกับอุปกรณ์และวงจรเดิม
    ก่อนอื่นขอกลับไปอ้างอิงถึงปัจจัยพื้นฐานการออกแบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของผู้เขียนคือต้องการออกแบบ
ให้เครื่องใช้แผงต้นกำลังน้อยที่สุด และลดขั้นตอนการ Charge แบตเตอรี่ เพื่อลดความสูญเสีย และตัดปัญหาเรื่องการดูแลรักษาแบตเตอรี่
 และลดต้นทุนเพื่อให้ระบบมีราคาที่เหมาะสม สามารถซื้อไปใช้งานได้จริง คือปัจจัยพื้นฐานในการออกแบบ
 
   ดูจากแผนภาพด้านบนก็ดูธรรมดาๆ ไม่มีอะไรมากมายเพียงชำเลืองตามองก็สามารถนำไปทำตามได้แล้ว ถ้าเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไป ก็สามารถ
สูบน้ำได้ ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามคลิปต่างๆ ซึ่งใช้แผงโซล่าเซลล์ แผงเดียว ทำการ Charge แบตเตอรี่ ซึ่งก็สามารถสูบน้ำโซว์ได้อย่าง
น่าสนใจ แต่ไม่มีการยืนยันหรือมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า " สามารถเดินเครื่องได้นานกี่ชั่วโมง กี่นาที สามารถดันส่งน้ำได้ไกลเพียงใด? " บางครั้งยังโฆษณา
เกินความจริงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า แผงโซล่าฯเพียงแผงเดียวสามารถทำงานได้แบบครอบจักรวาล ฯลฯ bar..bar..bar..
 
   วันนี้จึงเขียนบทความเพื่อตอบข้อสงสัย และแนะนำวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อระบบ ดังนั้นก่อนตัดสินใจ ควรอ่านบทความนี้ 
อย่างละเอียด และทำความเข้าใจ แล้วค่อยตัดสินใจว่า จะทำการเพิ่ม Solar Charger Controller เพิ่มแบตเตอรี่  เพิ่ม Inverter เข้าไปในระบบดีหรือไม่?
1) เมื่อนำแผงโซล่าเซลล์ของเครื่อง DCSP0124-300W-P25 มาชาจท์แบตเตอรี่ 
เราจะได้ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด ใช้งานอะไรได้บ้าง?
  สิ่งที่เราต้องพิจารณาลำดับต่อมาก็คือ เมื่อนำแผงมาCharge แบตเตอรี่ เราจะได้กระแสไฟฟ้า
ในการChargeต่อวัน มากน้อยเพียงใด เอาไปทำอะไรได้บ้าง ผู้เขียนจึงต้องจับภาพบางส่วนมากจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้เขียน จัดทำขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการคำนวน 
ตรวจสอบงานออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้เขียน  เพราะงานออกแบบและ
เสนอราคามีจำนวนมาก ถ้าไม่สร้างโปรแกรมนี้เอาไว้ใช้งาน ความแม่นยำต่างๆจะคลาดเคลื่อน 
สูตรการคำนวนต่างๆก็รวบรวมเอามาจากทุกมุมโลก เพราะทำงานออกแบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ 
จนเข้ากระแสเลือดแล้วถ้าไม่มีโปรแกรมนี้ คงจะเสนอราคาได้ช้ากว่านี้อีกมาก และเป็นโปรแกรม
ที่ปรับค่าต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย และภูมิภาค South East Asia แล้ว
    ในภาพผู้เขียนจะเติมค่ากำลังของมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำรุ่น P25 คือมอเตอร์ BLDC.ขนาด 
350 วัตต์ให้ทำงานต่อเนื่องกัน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็จะทำการคำนวน 
ค่าต่างๆออกมาให้เราทราบ
  คำตอบแรกที่โปรแกรมแสดงออกมาให้เราทราบก็คือ
 ถ้าเราต้องการเดินเครื่องสูบน้ำDCSP0124-300W-P25 เดินเครื่องต่อเนื่องกัน 2 ชั่วโมง
เราจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 321 วัตต์ จำนวน 1 แผง ทำการชาจท์แบตเตอรี่ตลอดทั้งวัน
โดยโปรแกรมได้ใช้ค่าชดเชยต่างๆตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีความแม่นยำสูง
  ตรงนี้จึงเป็นเหตุผลให้ผู้เขียนเลือกใช้ระบบการทำงานแบบต่อตรงสำหรับเครื่องสูบน้ำ P25
ซึ่งการทำงานแบบต่อตรง จะไม่มีความสูญเสียทางด้านพลังงานใดๆ สามารถสูบน้ำได้วันละ
อย่างน้อย 8 ถึง 15 ลบ.เมตร ในวันที่แสงแดดปรกติ
  แต่ถ้าใช้แบบมีแบตเตอรี่ แผงขนาดนี้จะสามารถสะสมพลังงาน ให้สามารถทำงานต่อเนื่อง
ได้เพียง 2 ชั่วโมง จะสูบน้ำได้วันละ4.2 ลบ.เมตร เท่านั้น แถมยังต้องมีค่าแบตเตอรี่ อีกสองลูก
รวมถึงอุปกรณ์ อื่นๆอีกหลายอย่างเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
  ผู้เขียนขอถือโอกาสอรรถาธิบายโดยละเอียดถึงที่มาที่ไปของการออกแบบ และ 
เมื่อหลายๆท่านถามผู้เขียนเสมอๆว่าอยากจะเพิ่ม Battery Charger Controller 
และ Battery เข้าไปในเครื่องจะดีไหมผู้เขียนจะแนะนำว่า " อย่าเติมเข้าไปเลยครับ 
ไม่ค่อยได้อะไร เปลืองตัง และหนักเปล่าๆ "เพราะต้องเพิ่มแบตเตอรี่ อีก 2 ลูก 
เพราะระบบเป็น 24 V.DC ทั้งยังต้องขยายตู้คอนโทรลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพิ่มขนาดโครงสร้าง ยิ่งเป็นระบบรถเข็นหรือ Mobile เราจะต้องเพิ่มน้ำหนัก
ไปอีกประมาณเกือบ 60 กิโลกรัมครับ
     ในท่อนสุดท้ายของโปรแกรมจะแสดงค่าว่า ในเวลาตลอด1วันที่มีแสงแดด
แผงโซล่าฯจะสามารถทำการเติมประจุไฟฟ้าได้ที่ 19.7 Ah. ซึ่งเราก็ต้องจัดหาหรือ
เตรียมแบตเตอรี่ขนาด 20Ah.12V.DC. จำนวน2ลูกมาต่ออนุกรม กันเพื่อเป็นที่เก็บ
ประจุไฟฟ้าผมแนะนำเป็น 30Ah.หรือเผื่อให้ใหญ่เข้าไว้ก่อนจะเป็นการดีหรือว่ามี
ของเก่าอยู่แล้ว จะใหญ่กว่า หรือเล็กกว่าก็สามารถใช้ได้ แต่ต้องมีจำนวน 2 ลูก 
 สังเกตุอีกเล็กน้อย ในโปรแกรมคำนวนผมใช้ค่าสัมประสิทธฺ์ของ แบตเตอรี่ 
แบบ Deep Cycle ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ออกแบบและผลิตมาสำหรับงานโซล่าเซลล์
โดยเฉพาะ ถ้าเราใช้แบตเตอรี่รถยนต์ธรรมดาหรือแบตเตอรี่เก่า นำมาทำสาว 
ประสิทธิภาพต่างๆก็จะ ต่ำลงไปจากค่าที่คำณวนได้อีก และถ้ายิ่งอุปกรณ์ 
ประกอบต่างๆคุณภาพต่ำ หรือ มีความไม่เหมาะสม เราแทบจะไม่ได้อะไรเลย
จากการลงทุนในครั้งนี้

    ในท่อนบนนั้นแสดงหลักฐานที่มาที่ไปเอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว มาถึงท่อนนี้คือท่อน " ตามใจท่านผู้ชมครับ " เพราะมีลูกค้า
หลายท่านที่ใช้งานสูบน้ำในแต่ละวัน ไม่มากนัก และอยู่นอกเขตสายส่งไฟฟ้า อย่างเช่นของ คุณเสนอ ชนะสงคราม อ.ชุมแพ 
จังหวัดข่อนแก่น  ใช้เครื่องสูบน้ำจากบ่อบาดาลตื้น ระดับน้ำลึกประมาณ 5 เมตร ที่ไร่ปลูกมันสำปะหลัง และพืชผัก และทาง
คุณเสนอต้องการทำการทดลอง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชุดนี้ก็สามารถทำและใช้งานได้มาประมาณปีเศษๆ
แล้ว เปลี่ยน Solar Charger Controller ไปแล้ว 1 ครั้ง แต่มีการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ที่หลังคาบ้านอีกชุดหนึ่ง มีไฟฟ้าพอใช้
สำหรับแสงสว่างกลางคืน ชาจท์โทรศัพท์มือถือ และดูโทรทัศน์ ฟังข่าว ตามความจำเป็น
  สำหรับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0124-300W-P25 
ในตู้ควบคุมก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งเอาไว้ ไม่มีพื้นที่พอที่จะเพิ่ม
เติมอุปกรณ์ การเพิ่ม Charger มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเติม
หรือติดตั้งเอาไว้นอกตู้
  ถ้าจะเพิ่มระบบ Battery Back up เราต้องทำความเข้าใจและปฎิบัติตาม
คำแนะนำรวมถึงเดินสายไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้ากำลัง และ การควบคุม
ให้ถูกต้อง เพื่อที่เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ จะมีอายุใช้งานที่ยาวนาน
และไม่มีผลเสียใดๆกับระบบเดิม
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดหามาเพื่อใช้ในการชาจท์ไฟฟ้าลงแบตเตอรี่
 
1) สายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ของเครื่องสูบน้ำไปยัง Solar charger
  ถ้าสามารถหาสายไฟฟ้าสำหรับงานโซล่าเซลล์โดยเฉพาะจะเป็นการดีที่สุด เพราะสาย
ประเภทนี้จะชุบเงิน และมีความต้านทานต่ำเพียง 8 โอม ต่อความยาว 1 กิโลเมตร 
ซึ่งจะมีความสูญเสียทางด้านพลังงานน้อย สายขนาดใหญ่จะมีความต้านทานต่ำกว่า
สายขนาดเล็ก ความยาวของสายจากแผงโซล่าฯ ไปยัง Charger ไม่ควรไกลมากนัก
  ถ้าไม่มีสายสำหรับงานโซล่าฯ ก็สามารถใช้สายไฟฟ้าแบบ VCT. ก็สามารถใช้ได้
ถ้าจำเป็น และควรมีขนาดหน้าตัดอย่างน้อย 2.5 ตารางมิลลิเมตร ทนกระแสได้ 30 แอมป์
ถ้าลากสายไกลควรเลือกขนาดใหญ่ขึ้น
2) เครื่องควบคุมการเติมประจุแบตเตอรี่ Solar Charger Controller
แผงโซล่าเซลล์ของเครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 จะจ่ายกระแสไฟออกมาที่ 36 V.DC.
เครื่องควบคุมการชาจท์จะต้องเป็นรุ่นที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 24 V.DC. ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเข้ามาขาย
มากมายหลายยี่ห้อ ราคาตั้งแต่ สี่ร้อยกว่าบาท ไปถึงระดับหลายพันบาท ก็เลือกหาซื้อกันตามความพอใจ
   ทางภาพซ้ายมือ เป็นSolar Battery Charger Controller ที่ผมสั่งนำเข้ามาใช้งาน เมื่อสี่ปีก่อน เป็นช่วง
ที่อุปกรณ์ราคายังสูง ขนาด 15 แอมป์ ราคาจะตกอยู่ ตัวละ 1250 บาท ใช้งานได้ปีเศษๆก็ต้องเปลี่ยน 
ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ต้องทำความเข้าใจก่อน ราคาสินค้าที่มีขายกันมากมาย มีหลายระดับ และคุณภาพก็เป็น
เครื่องกำหนดราคา รวมถึงความถูกต้องในการติดตั้ง การใช้งาน ก็มีผลกับอายุใช้งานของอุปกรณ์ด้วย
แนะนำว่า ให้เลือกซื้อตามความชอบ หรือเหมาะสม ซื้อจากผู้ขายที่มีข้อมูล และให้คำแนะนำเราได้
ตอนสั่งซื้อตรวจสอบให้ดี เพราะมีรุ่นสำหรับระบบไฟ 12 V.DC.ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า อย่าสั่งซื้อผิด
   
   แผงโซล่าฯของ DCSP0124-300W-P25 ขนาด 320 วัตต์ กระแส 9 แอมป์ แรงเคลื่อน 36 V.DC
ต้องใช้ Solar Battery Charger Controller ขนาด 15 แอมป์ ระบบ 24 VDC. จำนวน 1 ตัว
3) แบตเตอรี่ขนาด 12 V.DC จำนวน 2 ลูก
  ต้องใช้จำนวน 2 ลูกมาต่ออนุกรม กัน เพื่อใช้กับระบบไฟฟ้า 24 V.DC ขนาดที่แนะนำคือ 30 Ah.
ในช่วงเวลา 1 วันของแสงแดดแผงจะชาจท์ได้ ประมาณ 19.71 Ah. ซึ่งเราอาจจะใช้ขนาดเล็ก 
หรือขนาดใหญ่กว่าที่แนะนำก็ได้ ถ้ามีของอยู่แล้ว ถ้าอย่างภาพทางด้านซ้าย ขนาด 7Ah. ชาจท์
ประมาณครึ่งวันก็เต็ม แต่ถ้าใช้ขนาด 120 Ah. ก็จะต้องชาจท์กันประมาณ 6 แดด หรือ6วัน จึงจะเต็ม
บางทีก็อาจจะไม่เต็ม เพราะมีปัจจัยอื่นๆเช่นคุณภาพของ Charger หรือ สภาพของ Battery
คำว่า Ah. เป็นหน่วยค่าความจุของแบตเตอรี่ ผมอธิบายง่ายๆเปรียบเทียบว่า 1 Ah. เท่ากับน้ำ 1 ขัน
ถ้าแบตเตอรี่ขนาด 30Ah.ก็เปรียบเหมือนกับ โอ่งที่มีความสามารถ จุน้ำได้ 30 ขัน
เวลาที่ชาจท์ไฟ หรือเติมประจุ ( เติมน้ำ) เราก็ต้องตักไฟเติมเข้าไปเรื่อยๆ พอครบ 30 ขัน ก็เต็มโอ่ง 
เติมเข้าไปอีก ก็จะล้นออกมา
 เวลาเอาไฟฟ้าออกมาใช้งาน ก็เหมือนกับค่อยๆตักน้ำออกมาใช้งาน พอรินน้ำออกหมด 30 ขัน โอ่งก็แห้ง
พอดี น้ำหมด ประมาณนี้ครับ เปรียบไฟฟ้าเป็นน้ำ ขนาดความจุของแบตเตอรี่ ก็คือความจุของโอ่งครับ
4) เมนสวิช สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า และ เต้ารับสาย ( Terminal block)
  อุปกรณ์จำเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็คือ เมนสวิช TOMZI รุ่น TOB 1Z-63  จำนวน 2 ตัว ขอแนะนำ
ให้ใช้รุ่นนี้ราคาไม่แพง ประมาณ300 บาท เป็นเบรคเกอร์สำหรับงานระบบ DC. และเทอร์มินอล
สำหรับเข้าสายวงจร เอาขนาด30 แอมป์
  ไม่แนะนำให้ใช้ คัทเอาท์กระเบื้อง (ถ้าจำเป็นก็พอได้) จุดต่อต่างๆควรย้ำหางปลาและเข้า
จุดพักสาย ถ้าไม่มีก็ใช้การพันกันแล้วบัดกรี ด้วยหัวแร้ง พวกจุดต่อสำคัญมากสำหรับระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงครับ คีมย้ำหางปลา ไขควง หัวแร้ง ควรมีติดกล่องเครื่องมือเอาไว้ด้วยครับ

  ขีดเส้นใต้เอาไว้ เป็นขั้นตอนแรก ถ้าเราต้องการ ดึงไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯของ DCSP0124-300W-P25 เพื่ิอนำมาชาจท์แบตเตอรี่ เราก็ต้องหาซื้อ
อุปกรณ์มาเตรียมเอาไว้ ตามที่แสดงเอาไว้ข้างต้น ดังนี้
1) สายไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ของเครื่องสูบน้ำไปยัง Solar charger
2) เครื่องควบคุมการเติมประจุแบตเตอรี่ Solar Charger Controller ขนาด 15 แอมป์ 24 V.DC.
3) แบตเตอรี่ขนาด 12 V.DC จำนวน 2 ลูก ( จะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ แบตแห้ง หรือ Deep Cycle ก็ตามสะดวกครับ)
4) เมนสวิช สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า และ เต้ารับสาย ( Terminal block)

 ภาพด้านบนเป็นแผนผังการต่อวงจร ทำอยู่สองชั่วโมง เป็นแบบที่เข้าใจง่ายๆจะได้เข้าใจครับ อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ
  ที่มุมซ้ายจะมีเมนเบรคเกอร์ DC. ซึ่งทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯ
ของ DCSP0124-300W-P25 สีแดงคือขั่วบวก สีดำคือขั่วลบ ควรเอาขั่วบวกไว้ซ้ายมือ
เมนสวิชตัวนี้ เราจะ " เปิด " หรือโยกขึ้น เมื่อต้องการให้แผงโซล่าฯชาจท์แบตเตอรี่
ควรจะปิดเมนสวิช ของเครื่องสูบน้ำลง ไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการหน่วง หรือแบ่งกระแสไฟฟ้ากัน
 **** ถ้าต้องการอัดไฟแบตฯ ก็ ปิดเมนของเครื่องสูบน้ำ และเปิด เมนของชุดอัดไฟ
***** ถ้าต้องการเปิดเครื่องสูบน้ำตามปรกติ ก็ ปิดเมนของชุดอัดไฟ  และเปิด เมนของเครื่องสูบน้ำ
  ออกจาก เมนสวิชท์ ต่อสายสีแดง(+) เข้ากับเครื่องอัดไฟ ต่อสายสีดำ(-) เข้ากับเครื่องอัดไฟ
ที่เทอมินอลของ Battery Charger ทางผู้ผลิตจะมีรูปภาพและเครื่องหมาย เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่า
อุปกรณ์ชนิดใด ต่อเข้ากับ จุดต่อใด ระวังอย่าสลับขั้ว คู่แรก เป็นจุดต่อแผงโซล่าฯ คู่กลาง เป็นจุดต่อ
สายไฟไปหาแบตเตอรี่ ส่วนคู่สุดท้าย จะทำเอาไว้เพื่อจ่ายไฟฟ้า DC.24 V.ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า DC. เช่นหลอดไฟแสงสว่าง
Battery Charger Controller เป็นอุปกรณ์อิเลคโทรนิค มีหน้าที่ควบคุมการเติมประจุไฟฟ้าให้กับ
แบตเตอรี่ แบบค่อยเป็นค่อยไป คล้ายๆกับการป้อนข้าวเด็กเล็กๆ ต้องใช้ช้อนเล็กๆ ค่อยๆตะล่อมป้อนเติม
ไปจนกระทั่งเด็กอิ่ม ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ ก็จะเหมือนกับ เอาทัพพี ตักข้าว แล้วก็ยัดเข้าปากเด็ก 
เด็กก็จะร้องโยเย ไม่ยอมกินข้าว พาลจะเจ็บป่วย เอาง่ายๆ ดังนั้นการอัดไฟแบบตรงๆ ด้วยวิธีการต่างๆ
จะส่งผลให้ แบตเตอรี่ ร้อน บวม และอาจเกิดปริ หรือระเบิดเสียหายได้ อุปกรณ์นี้ ยังเป็นตัวป้องกัน
ไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลย้อนไปยังแผงโซล่าฯ ในเวลากลางคืน ที่ไม่มีแสงแดด
  ผมเอาภาพนี้มาให้ชม เพราะเป็น Charger แบบ MPPT. ซึ่งจะมีวงจร เค้นไฟฟ้าจากแผงได้มากกว่า
แบบ PWM.ซึ่งแบบ MPPT. จะมีราคาสูงกว่าแบบ PWM.พอสมควรแต่ถ้าใช้แบบ MPPT. ก็จะได้กระแส
ไฟฟ้ามากกว่า ประมาณ 30%
เวลาซื้อก็เลือกแบบที่มีน็อตเทอมินอลเปิดแบบนี้ จะได้ขันง่าย และใช้สายเบอร์ใหญ่ๆได้ ความสูญเสียจะน้อยลง
ส่วนพวกตัวเลข และปุ่มสีแดง จะเอาไว้ตั้งเวลาเปิดปิด ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับจ่ายไฟออก เทอมินอลคู่ที่สาม
ตั้งเวลาปิดเปิด ตามแสงสว่าง มีให้เลือกถึง 9 โปรแกรม ต้องอธิบายกันยาว ต้องเขียนอีกบทครับ
  ตำแหน่งที่สามารถต่อพ่วงดึงกระแสไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์
ต้องต่อพ่วงจากจุดที่แสดงในภาพ คือตำแหน่งเข้าสาย ด้านบน ของเมนสวิช
วิธีการพ่วงสาย
1) คลายสกรูล็อคสายให้หลวมด้วยไขควงแฉก 
  ( หมุนมาทางซ้าย ทวนเข็มนาฬิกา)
2) นำสายพ่วงที่เตรียมไว้ เสียบเพิ่มเข้าไป ซ้อนกับสายเดิม
3) ขั้วบวก(สายสีแดง) อยู่ซ้ายมือ
4) ขันสกรู ล็อคบีบสายให้แน่น
แล้วนำสายออกไปยัง วงจร Charger ทางด้านล่างของตู้ควบคุม ซึ่งจะมีรูขนาด 22 มม.
ถูกขันปิดเอาไว้ด้วยนัตและสกรู สามารถใช้เป็นจุดเข้าท่ออ่อนกันน้ำ ขนาดครึ่งนิ้วได้
  ในส่วนของการต่อแบตเตอรี่ 
  สายที่ใช้ในการต่อเทอมินอลคู่กลาง ออกไปอัดไฟแบตเตอรี่ ควรมีขนาดใหญ่ เพื่อลดความต้านทาน
ลดความสูญเสียทางด้านไฟฟ้า 
   แบตเตอรี่ต้องใช้สองลูก เพราะต้องนำมาต่ออนุกรม มองดูก็เหมือนกับถ่านไฟฉาย ก้อนเดียว 1.5 v
พอเรานำก้อนที่สองมาต่อทางด้านท้าย ก็จะได้แรงเคลื่อนเป็น 3 v. เวลาต่อแบตฯแล้วงง ก็ให้นึกถึงถ่านไฟฉาย
จากในภาพ เราควรใช้สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ และใช้ขั้วแบตเตอรี่ เป็นตัวต่อ ขันให้แน่น ถ้าหลวม ขั้วจะร้อน ความร้อน
ก็มาจากกระแสไฟฟ้าอันน้อยนิด ที่เราก็หามาได้อย่างยากลำบาก ถ้าการต่อสายตามจุดต่อต่างๆ ไม่แน่นหนา 
ใช้สายเกี่ยว หรือพันกัน ก็จะมีความสูญเสียอย่างมากมาย ไปกับความร้อนที่เกิดจาก การกระโดดข้ามอากาศ
ของอิเลคตรอนประจุไฟฟ้า
 ส่วนเมนตัวสุดท้าย เอาไว้สำหรับต่อรับกระแสไฟฟ้า จากแบตเตอรี่(เน้นย้ำว่าให้ต่อจากขั้วแบตเตอรี่)
อย่าไปต่อจาก เทอมินอลคู่ที่สามของ Charger คู่นั้นเอาไว้ใช้งานเล็กๆน้อยเท่านั้น หรือเอาไว้เป็นสันยาน
สั่งงานอุปกรณ์พวก แมคเนติก หรือ รีเรย์ เพื่อยึดอายุของ Charger
   เมื่อมีกระแสไฟฟ้าในแบตฯแล้วก็นำออกไปใช้งานกัน ถ้าต้องการนำไปใช้สำหรับสูบน้ำในเวลากลางคืน
หรือไม่มีแสงแดด ก็ต้องเดินสายกลับไปที่ควบคุมของเครื่องสูบน้ำ และต้องเข้าให้ถูกตำแหน่งด้วยครับ
   เมื่อเรามีกระแสไฟฟ้าจากการอัดไฟ สะสมไว้ในแบตเตอรี่แล้ว ซึ่งจะมีปริมาณมาก หรือน้อย
ก็จะแปรผันไปตาม
1) สภาพของแสงแดด หรือท้องฟ้าในแต่ละวัน
2)คุณภาพของ อุปกรณ์ต่างๆเช่น Charger ,Battery
3)ขนาดของสายไฟฟ้า ความยาว และความปรานีต ของจุดต่อต่างๆ
  การนำไปใช้งานต้องมีเมนสวิช ที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ โดยตรง สามารถจ่ายออกไปใช้งานต่างๆดังนี้
1) นำไปใช้เดินเครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด หรือกลางคืน
ต้องต่อสายย้อนกลับไปที่ตู้ควบคุม และ
เข้าสายสีแดง " ขั้วบวก" ที่ด้านล่างของเทอมินอลช่องที่ 1 
เข้าสายสีดำ " ขั้วลบ " ที่ด้านล่างของเทอมินอลช่องที่ 2
  ควรย้ำหางปลา แล้วคลายสกรูเทอมินอลออกให้มีช่องว่าง  แล้วเสียบหางปลาของสายแบตฯ ซ้อนเข้าไป
ตามในภาพ แล้วขันให้แน่น
  เวลาใช้งานต้อง " ปิด " เมนสวิชของตู้ควบคุมลงก่อน แล้ว ค่อย " เปิด" เมนสวิช จากแบตเตอรี่ 
เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ไหลย้อนกลับเข้าแผงโซล่าฯ จะเกิดความเสียหายได้
  ตามมาตรฐานของบริษัทฯ เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 มีการรับประกัน 1 ปี ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือมีการต่อพ่วงวงจร
ก็จะหมดอายุการรับประกัน ซึ่งถ้าอ่านบทความคำแนะนำ แล้วทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ก็คงจะไม่มีปัญหา หรือผลเสียต่อระบบ ถ้าจะทำการ
แก้ไข ด้วยตนเอง ก็ขอให้ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ควรทำครับ 
    สรุป
  ถ้าต้องการต่อสายพ่วง นำเอาไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯของ DCSP0124-300W-P25 มาอัดไฟ
แบตเตอรี่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ได้เขียนเอาไว้ให้ทำความเข้าใจ
1) ตามโปรแกรมคำนวณจะสามารถอัดไฟฟ้าได้ ประมาณ 19.71 Ah./วัน
2) สามารถนำเอากระแสไฟฟ้า นำมาเดินเครื่อง DCSP0124-300W-P25 ต่อเนื่องได้ประมาณ 2 ชั่วโมง
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์แบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์และขนาดแบตเตอรี่
4) ถ้ามีการต่อพ่วงอุปกรณ์ การรับประกัน 1 ปี ก็จะสิ้นสุดลง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) เครื่องสามารถทำงานได้ในเวลากลางคืน หรือไม่มีแสงแดด
2)ในกรณีที่ใช้สูบน้ำไม่มาก สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ได้ ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
โดยใช้ inverter แปลงเป็นไฟฟ้า 220v.AC.
3)ได้เรียนรู้ และมีความภูมิใจที่สามารถนำเอากระแสไฟฟ้ามาใช้งานได้อีกช่องทาง
ผลเสียก็มีอยู่สองสามประเด็น
1) อาจจะมีสายเพิ่ม รกรุงรัง ไม่สะดวกในการใช้งาน ถ้าวางเครื่องอัดไฟไว้ไกลจากเครื่องสูบน้ำ
2) อาจเกิดความเสียหายกับแผงโซล่าฯและอุปกรณ์ ในกรณีที่มีไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ย้อนกลับไปแผงโซล่าฯ
    ถือว่าเป็นรายการ " ตามใจท่านผู้ชม " ครับ สำหรับเครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 ผู้เขียนได้ออกแบบมาเพื่อการสูบน้ำโดยเฉพาะ 
มุ่งเน้นให้สูบน้ำให้ได้ปริมาณน้ำสูงสุด เท่าที่แผง 320 วัตต์แผงเดียวจะทำงานได้ และแผงโซล่าเซลล์ เป็นแบบสั่งผลิตพิเศษ คุณภาพสูง 
เป็นแบบ MONO Type ซึ่งมีการตอบสนองทีฉับไว ต่อความเข้มของแสง เหมาะสำหรับงานสูบน้ำแบบต่อตรง และทุกองค์ประกอบได้ถูก
จัดวางอย่างลงตัว ทั้งทางด้านไฟฟ้าต้นกำลัง ระบบควบคุมอิเลคโทรนิกและการส่งกำลังของมอเตอร์ การต่อพ่วงสามารถทำได้ แต่ต้องทำ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสวยงามเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่ออุปกรณ์ และอายุการใช้งานของเครื่อง
 
                                            ขอบคุณครับ
                                             ประพนธ์ ประทุมถิ่น
เอกสารประกอบบทความ : download calculate program for solar power and battery bank pdf.
 
 
Hit Counter Update November 11,2016
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||การออกแบบระบบน้ำหยด|

| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |Webmaster Prapondenco|| Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 || |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |||  องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎