บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |การออกแบบระบบน้ำหยด|

ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 ||Webmaster Prapondenco|| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||


ถังสำรองน้ำป้อนระบบ " DENCO Self Priming Tank for Piston Pump "
  ในการทำงานของคนบ้าแสงแดดอย่างผม ผมจะรู้สึกดีที่วันไหนแสงแดดแรงๆ เพราะผมรู้ว่าวันนั้น เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบต่อตรงที่ผมผลิตและจำหน่ายออกไปนับร้อยเครื่อง ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก กำลังทำงานอย่างแข็งขัน ภายใต้แสงแดดที่ส่องลงมา
อย่างเข้มในวันนั้น น้ำจำนวนมากจะถูกสูบขึ้นมาแล้วถูกดันส่งไปตามท่อ ไปหล่อเลี้ยงพืชพรรณต่างๆในไร่ ในสวน ให้งอกงาม ในการทำงาน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้สวยหรูไปเสียทุกอย่างสิ่งที่น่าขอบคุณสำหรับลูกค้าของผมทุกๆท่านก็คือ " ความรู้สึกไว้วางใจที่มีต่อผม "
ซึ่งเป็นความรู้สึกที่พิเศษครับ ที่เวลาที่เครื่องสูบน้ำมีปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ลูกค้าจะแจ้งข้อมูลมายังผู้เขียน และก็ทำการ
ให้คำแนะนำ จัดส่งอะหลั่ย หรือส่งช่างเข้าไปแก้ไข การซ่อมบำรุง หรือปัญหาที่พบในแต่ละครั้งเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการวิจัย
และพัฒนาเครื่องสูบน้ำของผู้เขียน เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ
  ปัญหาประการหนึ่งของเครื่องสูบน้ำก็คือ " บางเครื่องต้องล่อน้ำทุกวัน " 
ซึ่งผู้เขียนก็พยายามหาสาเหตุ บางเครื่อง บางรูปแบบของของระบบท่อ 
หรือการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องทำการล่อน้ำทุกๆวันในตอนแรกพบเห็นบางเครื่อง
คิดเป็นร้อยละ 3 หรือ 3 % ของจำนวนเครื่องทั้งหมดที่ติดตั้งใช้งาน
 ถ้าเป็นรุ่น DCSP0124-300W-P25-Mobile Type ก็จะไม่มีปัญหา อาจจะเป็นเพราะ
ว่าใช้สายสูบซึ่งไม่มีรอยต่อ จึงไม่มีอาการรั่ว เมื่อใช้งานเสร็จก็จะดันน้ำออกจนหมด
 เพื่อลดน้ำหนักเวลาเข็นพอจะเริ่มทำการสูบ ก็เติมล่อน้ำใหม่
  ในกรณีของการทำงานที่ต้องปล่อยให้เครื่องเดินเองเมื่อมีแสงแดด และต้องการ
ให้เครื่องเริ่มเดินได้ทุกเช้า ซึ่งในการเดินท่อสูบมาจนถึงตัวปั๊ม ไม่ให้รั่ว ก็สามารถ
เป็นไปได้ แต่ในบางโอกาสของการทำงานจริง มีโอกาสที่จะมีวัสดุแปลกปลอมถูกดูด
ไหลเข้าไปในห้องสูบของปั๊มชัก มีความเป็นไปได้เช่น เศษเชือก หรือเศษถุงพลาสติก
  ในช่วงแรกการแก้ปัญหาของผู้เขียนคือการแนะนำให้ทำความสะอาดภายใน 
ซึ่งก็พบว่ามีสาเหตุมาจากมีเศษเชือก หรือเศษวัสดุ ไหลเข้าไปตามน้ำ ไปค้างอยู่
ตามบ่าของลิ้นปั๊มชัก ตอนกลางวันเครื่องสูบน้ำเดิน ก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากนัก
แต่ในเวลากลางคืนที่ยาวนาน  น้ำที่ค้างอยู่ในระบบ ท่อทางสูบก็จะค่อยๆไหล
ย้อนกลับลงไปยังต้นทางหรือแหล่งน้ำ ในเวลาเริ่มเดินเครื่องตอนเช้า จึงมีน้ำ
เหลือในท่อสูบไม่มาก หรือไม่พอที่จะเริ่มเดิน ถ้าไม่มีผู้ดูแล หรือไม่มีการล่อน้ำ 
ชิ้นส่วนที่เป็นยางจะเกิดความสึกหรอ หรือเสียหาย
   " ปัญหาคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ " หลังจากที่ครุ่นคิดอยู่หลายวัน 
ว่าจะทำอย่างไรให้เครื่องสูบน้ำของเรา เมื่อติดตั้งแล้ว จะต้องมีน้ำอยู่ในระบบ
ท่อสูบและตัวปั๊มมากเพียงพอที่จะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ทุกเช้า โดยไม่ต้อง
กรอกน้ำใหม่ หรือล่อน้ำทุกวัน
สำหรับผู้เขียน ตอนนั้นกำลังขับรถอยู่ รถติดอยู่ที่สามแยกทุ่งครุ มองไปเห็น
เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งถ้าวันไหนฝนตก เจ้าหน้าที่ก็
จะมาเดินเครื่องเพื่อสูบน้ำออกไปจากผิวการจราจรซึ่งตรงที่ปากท่อสูบจะมี
ห้องเก็บสำรองน้ำที่เรียกว่า " Self Priming Zone "
  ปั๊มสูบน้ำประเภท Self Priming จะเป็นปั๊มหอยโข่ง มีใช้กันมานานแล้ว มีตั้งแต่ 
ขนาด 1/2 แรงม้าไปจนถึงขนาดใหญ่ๆที่ต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเป็นร้อย
แรงม้า เป็นตัวฉุดให้เดินเครื่องเพื่อสูบน้ำจำนวนมากๆ
  ลักษณะพิเศษที่โดดเด่นของเครื่องสูบน้ำแบบ Self Priming ก็คือ มีถังสำรองน้ำ
อยู่ตรงปากทางสูบของปั๊มน้ำ ซึ่งเป็นท่อด้านสูบทางขวามือ ที่มีระดับสูง เวลาเครื่อง
หยุดทำงาน ก็จะมีน้ำจำนวนหนึ่งขังอยู่ในห้องนี้ ซึ่งเรียกว่า " Self Priming Tank "
   เมื่อเครื่องสูบน้ำเริ่มเดิน น้ำในห้องเก็บสำรอง " Self Priming Tank " ก็จะถูกใบพัด
ของเครื่องสูบน้ำดันขึ้นไปทางด้านบน ทำให้ Self Priming Tank มีที่ว่างเป็นสุญยากาศ 
( Vaccum Chamber )ซึ่งก็จะมีแรงดึงให้น้ำจากต้นทางไหลเข้ามายังตัวเครื่องสูบน้ำ 
ระบบก็เริ่มทำงานได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน
  ประมาณช่วงสงกรานต์ ของปี 2558 ผู้เขียนได้พยายามสร้างถัง Vaccum Chamber เพื่อใช้
เป็นอุปกรณ์เสริมให้ปั๊มชัก สามารถสูบน้ำได้ลึกกว่า 8 เมตร ซึ่งการจะทำให้ปั๊มชักสูบน้ำได้ลึก
กว่าเดิม เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะน้ำจะเกิดอาการเดือด (Boiling Point) เมื่อถูกดึงขึ้นใน
แนวดิ่งที่ความสูง8-10 เมตร ภายใต้ สภาพสูญญากาศ
   โครงสร้างที่ทนแรงสุญญากาศได้ประมาณ -20 นิ้ว ปรอทของผู้เขียนที่สร้างขึ้นเอง
ด้วยรูปทรงถังแนวนอน แปดเหลี่ยม ซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอ วัสดุที่ใช้คือแผ่น
Stainless Steel # 304 ความหนา 3.0 mm. ภายในเสริมกระดูก ซึ่งพอจะนำเอามาใช้เป็น
Self Priming Tank ให้กับปั๊มชักได้
  ในการทดสอบวันนั้นผู้เขียนใช้เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 เป็นเครื่องสูบน้ำ 
สูบดึงน้ำออกจากถัง Vaccum Chamber ผมหยุดที่ -20 นิ้ว ปรอท เพราะอะไร 
ชมภาพด้านล่าง
  ในภาพที่ผมดึงมาจากคลิปของต่างประเทศ เป็นการทดลองใช้ปัํมสุญญากาศ 
ดึงอากาศออกจากถังน้ำมันแนวนอน ที่มีความหนา6.0 มม. พอภายในถังมีความดัน
ติดลบเป็นสุญญากาศประมาณ -30 นิ้วปรอท ถังน้ำมันเหล็กหนาๆก็ยุบตัวเสียรูป
ทรงลงมาตามในภาพ
    ซึ่งถ้าผู้เขียนสามารถสร้าง Self Priming Tank ให้มีความจุน้ำเพียงพอที่ 
จะให้ปั๊มเริ่มต้นทำงานได้และติดตั้งเอาไว้หน้าปั๊มชัก ก็จะสามารถแปลงร่างปั๊มชัก
ให้กลายเป็นเครื่องสูบน้ำแบบ Self Primingได้ สิ่งที่จะได้ก็คือ เครื่องสูบน้ำของเรา
จะสามารถเดินได้ตามปรกติทุกเช้าเมื่อแสงแดดส่องมาถึงแผงโซล่าฯ
  ที่เขียนเล่าให้ฟังก็เพราะว่า ผมเป็นคนคิดดัง คือคิดในใจไม่เป็น และผมก็เชื่อว่า 
หลายๆท่านที่ใช้เครื่องสูบน้ำ ก็จะพบกับปัญหาเดียวกัน คล้ายๆกันซึ่งก็เลยคิดดังๆ
ให้ได้ยินกันหลายๆคน เพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ แต่ทุกท่านต้องเข้าใจก่อน
ครับว่า
1) Self Priming Tank ที่เราจะนำมาใช้ต้องมีความแข็งแรง ทนทานแรงกดจากบรรยากาศ
ได้ คือไม่ยุบตัวการใช้ถังน้ำมัน 200ลิตร คงจะมีอาการยุบตัวแน่นอน และระวังเรื่องความ
ผุกร่อนของวัสดุที่นำมาใช้ผลิต เมื่อใช้งานไปนานๆ
2) ควรจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น วาวล์ปลดความกดดันจากVaccum 
  ภายใต้เงื่อนไขพิเศษที่ว่า บ่าลิ้นวาวล์ของปั๊มชักปิดไม่สนิท หัวกะโหลก 
เก็บน้ำไม่อยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับระบบท่อรั่วนะครับ รั่วเท่าตามด หรือ เท่ารูเข็ม 
ก็จะสูบได้สักระยะแล้วลมก็จะเข้ามาแทนที่  จนกระทั่งในท่อมีแต่ลม
" ท่อสูบรั่ว " ต้องซ่อมครับ เพราะท้ายสุด จะสูบน้ำไม่ขึ้น
" ท่อส่งน้ำรั่ว " ก็ต้องซ่อมครับ แต่ไม่ร้ายแรงนัก น้ำรั่วหายไปบ้าง
  ภาพซ้ายมือ คือระบบท่อสูบของเครื่องมาตรฐานครับ ถัา หัวกะโหลก
(Foot valve)เก็บน้ำอยู่ ไม่มีปัญหาอะไรตอนเช้าก็เดินเครื่องได้เลย 
   อุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปคือ ถังสำรองน้ำ หรือ " Self Priming Tank"
ด้วยหลักการง่ายๆคือ " จะต้องทำอย่างไร เพื่อที่จะขังน้ำไว้ในท่อทางด้านสูบ ให้มีน้ำอยู่
มากเพียงพอที่จะเริ่มเดินปั๊มโดยไม่ต้องล่อน้ำ ทุกเช้า " เท่าที่ผมเมียงมอง ค้นหา และสรุป
ออกมาได้ก็คือ ผมต้องมีถังสำรองน้ำไว้ใกล้ๆทางเข้าของด้านท่อสูบปั๊มชัก ซึ่งจะต้องมีลักษณะ
พิเศษ หรือแปลกประหลาดดังนี้
1) ท่อด้านที่เข้าท่อสูบปั๊มชัก ต้องอยู่ต่ำกว่า ท่อที่ต่อกับระบบท่อสูบ ซึ่งเมื่อเวลากลางคืน
ปั๊มหยุดเดิน ลิ้นบ่าวาวล์อาจจะมีปัญหากักน้ำไม่อยู่ หรือหัวกะโหลก (Foot Valve ) มีอาการซึม
ก็ยังจะมีน้ำค้างคงเหลือในถัง สำรองน้ำ พอที่จะป้อนเข้าปัํ๊มในตอนเช้า ถ้าถังสำรองน้ำไม่รั่ว ในถัง
สำรองน้ำก็จะเกิดเป็น สุญยากาศ หรือ Vaccum Zone ก็จะมีแรงดึงน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำ ตามระบบ
ท่อสูบ ปั๊มก็จะเดินส่งน้ำได้อย่างราบเรียบตลอดวัน และทุกวัน
2)ระบบท่อสูบทั้งเส้นจะต้องไม่มีรอยรั่ว รูรั่ว ตามด หรือรูเข็ม ถ้ามี หรือหาไม่พบ หรือแก้ไม่ตก
ก็สามารถเติมน้ำที่รู " ล่อน้ำ " ซึ่งอาจจะเป็น สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง หรือต่อให้มีรูรั่ว
ประสิทธิภาพ ก็จะลดลงเพียงเล็กน้อย เท่านั้น
   ดังนั้นหรือ " So that " ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล หรือการกระทำใดๆก็ตาม ในต้อนเช้า เมื่อเครื่องสูบน้ำ
หรือปั๊มชัก เริ่มเดิน เพื่อดึงและดันมวลน้ำจากถังสำรองน้ำ ออกไปยังทางด้านส่งออก ถ้าถังสำรองน้ำ  
ไม่รั่ว ถังสำรองน้ำก็จะมีสภาวะเป็นสุญยากาศ หรือ มีความกดดัน = 0 PSI. แรงกดดันบรรยากาศ 1 บาร์
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 14.7 ปอนด์/ตารางนิ้ว ก็จะกดลงบนผิวน้ำ ช่วยดันยกก้อนน้ำให้ขึ้นมาตามท่อ 
ถ้าเป็นแนวดิ่งจะยกได้ถึง 33.9 ฟุต หรือประมาณ 10.33 เมตร
    ซึ่งเมื่อเราเดินปั๊ม ก็จะมีแรง Vaccum Zone Effect ช่วยดึงน้ำเข้ามาด้วยส่วนหนึ่ง สรุปทั้งมวลได้ว่า
ถ้าเราเติม Self Priming Tank เข้าไปในระบบ เราจะได้พลังของการดันส่งน้ำถึง 3 อย่างคือ
1) แรงดันส่งของความกดดัน 1 บรรยากาศ ช่วยยกขึ้น 10.33เมตร.
2) แรงดึงจากความเป็นสุญญากาศของห้องปั๊ม หรือเป็นการแทนที่ของน้ำแบบ ความกดดันแตกต่าง

 " ถ้าจะให้ครบ 3 ข้อ ต้องไม่มีรอยรั่วเด็ดขาด "

   ถ้าในระบบมีรอยรั่ว หรือมีองค์ประกอบบางประการไม่ครบถ้วน เราก็จะเหลือพลังงาน
เพียงประการเดียวคือ 
  3) แรงผลักดันจากพลังงานกล จากการเคลื่อนที่ของลูกสูบ หรือพลังการดันส่งจากการทำงานของปั๊มน้ำ
     เรื่องละเอียดอ่อนขนาดนี้ ต้องขอมอบหน้าที่ให้ภาพทางด้านซ้ายเป็นผู้อธิบายครับเรามีแรงธรรมชาติ
ที่ช่วยผลักดันน้ำให้เราอยู่แล้ว เพียงเราเตรียมองค์ประกอบให้ครบถ้วนและเหมาะสม ผู้เขียนก็พยายาม
อธิบายด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งก็มีความสามารถเพียงเท่านี้ อ่านแล้ว วกไปวนมา 
ก็พยายาม อ่านหลายๆรอบ ทำความเข้าใจ ถือว่าเป็นวรรณกรรมเชิงนิยายอวกาศก็แล้วกันครับ
  ถ้าเรามองดูในสื่อต่างๆใน internet หรือว่า U-Tube. เราก็จะได้ชมคลิปมากมายในเรื่องของการสูบน้ำ 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อเรามีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว เมื่อได้ยินได้ฟัง หรือได้มีโอกาส
สนทนากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ เราก็จะสามารถตอบตนเองได้ว่าเรากำลังได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
ประมาณไหน เป็น Kuru ระดับไหน หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานประมาณไหน ว่ากันตามจริงแล้ว
ในเรื่องของศาสตร์ของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นการสูบจากแหล่งน้ำบนผิวดิน
หรือว่าน้ำบาดาล ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร? และเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมือนกับความรู้
ทางช่างที่ทุกคนควรจะมีติดตัว โดยเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือลูกชายคนโต ประมาณว่า 
ถ้าหลอดไฟขาด หรือดับ หรือฟิวส์ขาด ก็น่าจะเปลี่ยนหรือจัดการได้เอง โดยไม่ต้องเรียกช่างมาซ่อมให้
เสียสตางค์ประมาณนั้น
  วิชาช่าง หรือ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิชาที่สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ไม่ยาก การเรียนการสอน
ในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย สามารถทำได้เพียงเบื้องต้น หรือการปูพื้น สอนวิธีคิด วิธีการแทนค่า
สูตรต่างๆ และความเชี่ยวชาญหรือการทำงาน จะบังเกิดเมื่อได้ลงมือทำหรือแก้ปัญหา แล้วก็ค้นพบว่า
 " อ๋อ มันเป็นอย่างนี้เอง คล้ายๆกับที่ลุงคนนั้นบอก " ยิ่งคนที่ชอบการประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยแล้วก็จะมี
ความสุขกับการทำงาน และการที่ได้ช่วยแนะนำ หรือแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นหรือคนรอบข้าง  ถ้าเราเป็น
นักดาบ แล้วหวงวิชา ไม่บอกไม่สอนใครต่อ พอถึงเวลามีศึก นักดาบเก่งๆคนเดียวจะรับมือไหวไหม
แล้วเราจะหวงวิชาเอาไว้ทำไม? กินอิ่ม นอนอุ่น อยู่คนเดียว แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไร?
  ท่านใดอยากเป็น Kuru เรื่องสูบน้ำก็อ่านบทความของผู้เขียนไปเรื่อยๆ ทำความเข้าใจ กดเครื่องคิดเลข
ตามแล้วก็ " ขำ " ผู้เขียนก็ยังขำตัวเองบ่อยๆ เมื่อพบคำตอบใหม่จากการทดลอง ขำที่ตนเองเคยเชื่อ
ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  ผู้เขียนเองก็ไม่ได้เป็นผู้รอบรู้ หรือว่าศึกษามาในด้าน ชลประทาน หรือชลศาสตร์
โดยตรง แต่ด้วยความอยากรู้ และการประกอบอาชีพ จึงจำเป็นจะต้องทราบว่าจะทำอย่างไร 
และหาเหตุและผล มารองรับความคิด หรือ Design นั้นๆ
   ผู้เขียนก็เขียนวนไปวนมา ยอมรับเลยว่าการเขียนในเรื่องวิชาการให้อ่านแล้วไม่เบื่อนั้นทำยากมาก
แต่ก็ขอบอกว่า บทความวกๆวนๆ เหล่านี้เปรียบได้ดังลายแทงขุมทรัพย์ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า ถ้าท่านที่
สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้แล้ว สามารถจะนำเอาความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพ หรือเป็นKuru
ตัวจริงๆได้เลยทีเดียวครับ ตามหาลายแทงขุมทรัพย์โจรสลัดกันดู
 ตอนนี้มาปิดประเด็นในเรื่องของถังสำรองน้ำป้อนระบบ " DENCO Self Priming Tank for Piston Pump" 
อันเนื่องมาจากส่วนประกอบโครงสร้างของปั๊มชักที่เป็นเหล็กหล่อ ในบางตัว และบางโอกาส รวมถึงลิ้นบ่า
วาวล์ที่อาจจะเก็บกับน้ำหรือความเป็น Vaccum ไม่อยู่ ผู้เขียนจึงนำเอาถัง Vaccum Chamber มาทดลอง
เป็นถังสำรองน้ำ ทางด้านสูบ ก็ได้ผลดี แก้ปัญหานี้ได้ แต่เมื่อชาวประชาชน จะนำไปใช้งาน เชื่อแน่ว่า
ทุกๆท่านจะมองตรงไปยัง ถังน้ำมันสองร้อยลิตร เป็นอันดับแรก ซึ่งขอแจ้งให้ทราบว่า ถังน้ำมันขนาด
200 ลิตร ไม่สามารถที่จะทนทานแรงของ Vaccum ที่ระดับ -20"Hg. ได้จะยุบตัวเพราะเพียงใช้กับระบบ
กาลักน้ำธรรมดาๆ ถังก็ยุบตัว แต่เป็นการยุบเข้า ไม่ใช่การแตกออก หรือระเบิด คล้ายๆกับเวลาที่ 
เราดูดนมกล่องจนหมด แล้วดูดต่อเพื่อเก็บให้เกลี้ยง กล่องนมจะยุบตัว  " แฟบลงมา "
    ซึ่งจากการทดลองที่ผ่านมา ผู้เขียนใช้ปั๊มชักสูบดึงน้ำออกจาก Vaccum Chamber สามารถทน
แรงดึงได้จนถึง -20 HG. ซึ่งในการทำงานจริงๆร่วมกับเครื่องสูบน้้ำ รุ่น DCSP0124-300W-P25
จะใช้แรงดึงอยู่ที่ประมาณ -6.0  IN.HG.  เครื่องขนาดอื่น หรือของท่านอื่นๆไม่กล้ารับรองว่าจะเหมือน
กันหรือว่าปลอดภัย สามารถบอกได้ว่า
 1) น่านำมาใช้ร่วมกับท่อทางสูบ เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องท่อสูบแห้ง 
2) Vaccum Chamber ของผู้ เขียนพับเป็นรูปแปดเหลี่ยม และเชื่อมประกอบจากสเตนเลส 
ความหนา3.0 มม. ภายในมีการเสริมกระดูกเอาไว้ป้องกันการยุบ ฯลฯ ต้องทดสอบก่อนใช้งาน
3) ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ถ้านำมาใช้จะยุบตัว
4) ต้องมีระบบวาวล์นิรภัย ระบายความดันสุญญากาศ เพื่อความปลอดภัย
     เป็นอีกหนึ่งของการพยายามที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 
ไปใช้งานแล้วต้องเติมล่อน้ำบ่อยๆ หรือแทบทุกวัน ก็มีสาเหตุมาจากหลายๆประการก็คือ ท่อสูบ
1) ท่อสูบรั่ว มีตามด ตาแมง หรือรูเข็ม หรือมีรูรั่วตามข้อต่อ หรือส่วนที่เป็นเหล็กหล่อ
2) ลิ้นบ่าวาวล์ของปั๊มชัก ปิดไม่สนิท หรือมีเศษเชือกหรือใบไม้ใบหญ้า โคลนตม ถูกสูบเข้าไปค้างอยู่ในห้องเสือสูบของปั๊ม
3) หัวกระโหลก (Foot Valve ) รั่ว หรือเสื่อมสภาพ
4) ท่อด้านสูบยาวเกินไป หรืออยู่ห่างจากแหล่งน้ำมากเกินไป เพราะบางครั้งต้องลากมายาวเกือบร้อยเมตร  ก็สามารถทำได้ 
เพียงแต่ว่า อย่าให้ความสูงในแนวดิ่ง สูงเกิน 8 เมตร ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีความจำเป็น เช่นป้องกันขโมย เป็นต้น
(ในกรณีนี้ต้องปรึกษาและหาทางแก้กันเป็นกรณีพิเศษ) 
 
  ซึ่งปัจจัยหลักจะมาจากคุณสมบัติเฉพาะของปั๊มชัก ซึ่งเป็นปั๊มแบบโบราณ มีโครงสร้างจากเหล็กหล่อที่หล่อจากแบบทราย 
การตรวจสอบจะทำได้ยากหรืออาจจะเดินปั๊มไปสักระยะจึงจะมองเห็นรอยรั่ว ซึ่งในระดับกำลังของมอเตอร์เดียวกัน
จำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่เท่ากัน  ปั๊มชักจะสามารถทำงานได้ดีกว่าในราคาที่ถูกกว่า แต่ถ้าเราอยู่กับเครื่องสูบน้ำทุกวัน
 สามารถเติมล่อน้ำได้บ่อยๆ ก็ไม่ต้องไปทำอะไร ค่อยปรับแต่งแก้ไขไป
  แต่ในกรณีพิเศษที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้ามาก็คือ การที่ติดตั้งเครื่องต่อตรงเข้าไว้กับระบบจ่ายน้ำหรือให้น้ำพืช 
ความต้องการคือ พอแสงแดดมา ก็สูบน้ำดันเข้าสู่ระบบเลยโดยมากจะไม่มีคนคอยดูแลเป็นเวลานาน นับสัปดาห์
หรือเป็นเดือน ก็ควรจะต้องเพิ่มเติม ถังสำรองน้ำเข้าไป ก่อนทางเข้าท่อสูบของปั๊มชัก ซึ่งผู้เขียนก็ได้ทำการทดลอง
แล้วว่า ถังนี้ควรจะมีความหนา และแข็งแรงกว่า ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ซึ่งผู้เขียนทดลองใช้ แผ่นสเตนเลสหนา 3.0 มม. 
พับเป็นลอนแปดเหลี่ยม และเสริมกระดูก (Truss)
ทั้งด้านในและด้านนอก ก็ปรากฎว่าสามารถทนทานได้ถึง - 20 inch Hg. หรือทนแรงดันสุญญากาศที่ ลบ20นิ้วปรอท 
ซึ่งเป็นการใช้งานกับเครื่อง DCSP0124-300W-P25ที่ผู้เขียนผลิตจำหน่าย เครื่องอื่นๆ ปั๊มแบบอื่น ขนาดอื่นๆ ยังไม่ได้
ทำการทดลอง สำหรับท่านที่คอยติดตามเลียนแบบหรือพยายามทำคล้ายมาตลอด ตรงนี้ขอเตือนว่า
 
เริ่มมีอันตรายต่อผู้ทำและผู้ใช้งานแล้ว อย่าประมาท หรือจำเป็นจริงๆก็ใช้การทดลองและพิสูจน์ทราบเสียก่อน 
ว่าควรจะมีขนาดความหนาหรือรูปร่างเป็นอย่างไร 
  สำหรับท่านที่ซื้อเครื่อง DCSP0124-300W-P25 ทั้งแบบตั้งพื้นและรถเข็นไปใช้งานแล้ว
ทางผู้เขียนก็จะทำการผลิต DENCO Self Priming Tank for Piston Pump สำหรับเครื่องรุ่น P25
จัดจำหน่ายให้ในราคาพิเศษ และจะจัดจำหน่ายเพิ่มเป็น Options ติดตั้งไปกับเครื่องจากโรงงาน 
ในราคาพิเศษ
1) ผลิตจากแผ่น สเตนเลสสตีล ความหนา 3.0 มม. พับขึ้นรูปเชื่อมประกอบ สามารถทนแรง
สุญญากาศ -20 inch.HG.
2) สามารถยึดเข้ากับโครงสร้างมาตรฐานของรุ่นDCSP0124-300W-P25 ได้อย่างลงตัว
 จริงๆแล้วมีประเด็นสำคัญๆ อีกหลายอย่าง ต้องเก็บเอาไว้ให้เป็นพิเศษสำหรับลูกค้า
 ตอนนี้ทางทฤษฎีหรือความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กำลังจัดขนาดให้ลงตัวและเหมาะสมกับ
Flow rate ของเครื่อง DCSP0124-300W-P25  และวัสดุที่ใช้ต้องทำจาก
Stainless Steel #304 ความหนา 3.0 มม.แผ่นหนึ่งก็ตกราวๆ 6000 บาท ค่าแรง ค่าอุปกรณ์
เชื่อมต่างๆก็มีราคาสูงกว่าเหล็กแผ่นถึงสองเท่ากว่าๆ แต่เมื่อทำจากสเตนเลสแล้ว
จะไม่เป็นสนิม ใช้กันยาวนานมากกว่า20ปี และไม่ต้องเอาไปชุบสังกะสีร้อน ซึ่งจะเกิด
การผุกร่อนและรั้วได้ในอนาคต 
    ผู้เขียนจึงพยายามนำมารวมกับ Pressure Tank ที่จะใช้เพิ่มแรงดันในท่อทางด้านส่ง 
เพื่อเพิ่มระยะทาง และระดับความสูงชันในการส่งน้ำขึ้นที่สูงอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเอาวัสดุมาแชร์ 
กันจะได้ราคาที่ถูกลง ขอเวลาสักนิดครับ ถ้าท่านใดเร่งด่วนก็จะทำให้ก่อน
แจ้งหมายเลขเครื่อง แล้วเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ สำหรับเครื่องที่มีอายุใช้งานเกิน 1 ปี หรือหมดอายุ 
การรับประกัน ก็สามารถรับคำแนะนำ หรือบริการหลังการขายได้ ด้วยอาหลั่ยราคาพิเศษครับ
 ติดต่อ prapon@denco.co.th
 up date August16,2017

DCSP0272-900W-P50

   จากการศึกษาและทดลองติดตั้งต่อเติมและเพิ่ม " ถังสำรองน้ำ " หรือ Self priming Tank เข้าไปในระบบ 
ทำให้ได้พบกับประโยชน์ที่ชัดเจนของSelf Priming Tank ในหลากหลายประการ และเมื่อได้รับใบสั่งซื้อเครื่องสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50 จำนวน 3 เครื่อง จากลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในโครงการ
ประหยัดพลังงานของบริษัท PTT.GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
 
3.) DENCO Water Supply Pressure Tank ถังแรงดันสำหรับท่อทางส่งน้ำ
Hit Counter Update 26 เมษายน 2560
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||การออกแบบระบบน้ำหยด|

| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |Webmaster Prapondenco|| Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 || |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |||  องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎