บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||รวมงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของบริษัทฯ

   ในงานแต่ละงาน แต่ละพื้นที่ ต่างก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ทางบริษัทฯ จึงขอนำเอาตัวอย่างของการติดตั้ง การประยุกต์ใช้งาน 
ที่ได้รับข้อมูลมาจากการไปติดตั้งด้วยตนเองการทดสอบหน้างาน การปรับแต่ง ประยุกต์ใช้งาน ความรู้รอบด้านในการติดตั้งทั้งระบบการจัดการ
แหล่งน้ำบนผิวดิน ระบบสูบน้ำบาดาล การส่งน้ำขึ้นเขา หรือที่สูงชัน สภาพของแสงแดดในพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งการจัดการระบบท่อส่งน้ำ
การจัดเก็บ ถังเก็บน้ำ และการกระจายน้ำ และสาระอันจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน จึงขอนำเอาข้อมูล ภาพถ่าย จากการติดตั้งและใช้งานจริง 
ในลักษณะต่างๆ มาเรียบเรียงเป็นบทความ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูล ในการพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
ขอขอบพระคุณข้อมูล ภาพถ่าย และสาระที่มีประโยชน์ จากลูกค้าทุกๆท่านที่ส่งกลับมาให้ครับ ผู้เขียนขออนุญาตนำภาพถ่ายและข้อมูล
บางส่วนมาประกอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้องการศึกษาหาข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการน้ำของตนเอง
เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนา และสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกพื้นที่

เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น PDCS-SP2400C3650
ติดตั้งที่ วังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว
Submersible Solar Pumping Station # 76
( ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐)
เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น DCSP-SP900H  สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านเขาพระ ตำบลไพรนกยูง อ.หันคา ชัยนาท
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 สำหรับระบบน้ำหยดพื้นที่ 6 ไร่
 ติดตั้งใช้งานเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำส่งเข้าระบบน้ำหยดสวนผลไม้และอินทผาลัม บ้านตระกรุดแรด 
อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ของคุณขจร คุปติปัญญา ชมรายละเอียดการออกแบบระบบท่อและ
การติดตั้งอย่างละเอียด (ติดตั้งวันที่ 16 สิงหาคม 2559)
ระบบสูบน้ำจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน DCSP0460-1800W-P50
บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
( 8 กรกฎาคม 2559 )


ระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น PDCS-SP900H 
ติดตั้งที่ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี  (ชุดท้ายไร่)
เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาดกลาง สูบน้ำลึก 30 เมตร ยกขึ้นถังเก็บ 6 เมตร
ปริมาณการสูบน้ำ 15-20 ลบ.เมตร/วัน
เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 100% (Pure Direct Current System)
มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยการขับเคลื่อนและควบคุมด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
ปั๊มบาดาลแบบ Brush Less DC.Submersible Pump ขนาด 600 วัตต์
ประสิทธิภาพ 98%
ควบคุมการทำงานด้วย Brush Less DC.Submersible Pump controller
มีระบบการป้องกันมอเตอร์ Under/Over Voltage , Over Current Protection.
ระบบป้องกันน้ำในบ่อแห้ง Dry Run Protection ปรับแต่งจากโรงงาน
รายละเอียด Click here **************


ระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น PDCS-SP600H.
ติดตั้งที่ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี (ชุดหน้าไร่)
เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาดเล็ก สูบน้ำลึก 30 เมตร ยกขึ้นถังเก็บ 8 เมตร 
ปริมาณการสูบน้ำ 15-25 ลบ.เมตร/วัน
เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 100% (Pure Direct Current System)


 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
ติดตั้งที่ วัดห้วยข่า ตำบลห้วยข่า อำเภอ บุญฑริก อุบลราชธานี
   เป็นความประทับใจในการร่วมมือของผู้คนจากเมืองหลวง ชาวบ้านห้วยข่า ที่นำเอาเครื่องสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ วางสูบน้ำขึ้นจากลำห้วยลึก ไต่ขึ้นเนินระดับความชัน 6 เมตร ลากน้ำขึ้นมา
หาเครื่องสูบน้ำ ระยะทาง 35 เมตร เพื่อใช้ป้อนเติมโรงกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำดื่มของประชาชนในท้องถิ่น
สองหมู่บ้าน เป็นตัวอย่างของชุมชน ที่มีความสามัคคี มีพระสงฆ์และคุณหมอในพื้นที่เป็นศูนย์รวมน้ำใจ
และพลังของชาวบ้าน เป็นตัวอย่างชองชุมชนที่สามารถรวมพลังและพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอความช่วย
เหลือจากส่วนกลาง เป็นผลงานของกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมชายแดนประเทศไทยติดกับประเทศลาว
รายละเอียด Click here ************** Under Construction.


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
    ลูกค้ามีบ่อบาดาลชุมชน ขนาดท่อ 3 นิ้ว ที่ใช้กับปั๊มมือโยกแบบชนบท อยู่ในพื้นที่ ที่มีระบบไฟฟ้าพื้นฐานแล้ว
แต่ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบต่อตรง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งท่านเป็นผู้สูงวัย และชอบปลูกต้นไม้
ของเดิมใช้ปั๊มโยกน้ำขึ้นมาใส่ถังพัก แล้วใช้ปั๊มหอยโข่งสูบไปรดต้นไม้ในสวน
   โซคดีที่ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกประมาณ 5-6 เมตร จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 สูบน้ำขึ้นมาเติม
ถังเก็บน้ำ แล้วก็ปล่อยออกมาใช้รดต้นไม้ได้ งานนีัได้มีโอกาสไปจัดการติดตั้งให้ด้วยตนเอง อยู่ใกล้ๆวัดรางหมัน 
อำเภอกำแพงแสน นครปฐม  ติดตั้งใช้งานวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปัจจุบันใช้งานได้เป็นปรกติ
 
 ชมรายละเอียดการติดตั้งหน้างาน


 งานติดตั้ง ที่โรงงาน CPF.สระบุรี เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
  ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 6 เมตร
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 4 เมตร
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
      เป็นงานที่ผู้เขียนปลื้มใจ ที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระวินัย ถือธุดงค์วัตรหลายรูป ที่ได้เดินทาง
มาเยี่ยมเยือนถึงที่บริษัทฯ ท่านเป็นพระที่ศึกษาและมีความรอบรู้ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี เพราะความ
ที่ท่านต้องการที่จะนำเอาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไปสูบน้ำให้กับวัดที่กันดาร และยังมีน้ำเหลือให้ชาวบ้านใกล้วัด
ได้ใช้ด้วย เป็นกุศล ติดตั้งที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร ตำบลมะขาม อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
   และท่านสามารถลดงบประมาณด้วยความสามารถในการติดตั้งด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังได้แจ้งข้อมูลที่มีค่ากลับมาให้
ผู้เขียนใช้ปรับปรุงระบบในส่วนต่างๆของระบบสูบน้ำได้อีกหลายประการ ในชุดแรกนี้ท่านนำไปติดตั้งถวายให้กับ
หลวงพ่อนวม พระภิกษุสูงอายุ ที่มีความมุ่งมั่น ใช้แรงหิ้วถังน้ำไปรดต้นไม้ในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่๑๒ไร่
ใช้แรงกายหิ้วน้ำรดสวนป่ามานานสิบกว่าปี ทุกวันนี้ หลวงพ่อนวม ท่านใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รดน้ำสวนป่า
ได้อย่างทั่วถึง และมีเวลาเหลือที่จะสวดมนต์ภาวนา และทำกิจของสมณะได้อย่างครบถ้วน เป็นเรื่องของความมุ่งมั่น
และความเด็ดเดี่ยวที่น่าเคารพและศรัทธา
  รายละเอียดที่น่าสนใจ


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
     อีกสองชุดเป็นผลงานการติดตั้งของพระสงฆ์และญาติโยมช่วยกันติดตั้ง และมีท่านครูบาฯ เป็นผู้ให้การแนะนำ
และท่านก็ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ามากกลับมายังบริษัทฯ หน้างานแรกคือสำนักสงฆ์เขาไผ่ สูบจากคลองลึกประมาณ6 เมตร
ดันขึ้นเนินความลาดชันรวม 6 เมตร ระยะทาง 120 เมตร งานนี้พบความชัดเจนว่า การใช้ท่อสูบและส่งในขนาดที่เหมาะสม
ระบบจะใช้แรงดัน หรือสูญเสียแรงดันน้อยมาก ทำงานได้ผลดีมาก ลบล้างความเชื่อว่า ท่อขนาดเล็กจะสามารถส่งดันน้ำ
ได้แรงกว่าท่อน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
  เป็นอีกงานหนึ่งในตำบลเดียวกัน เป็นที่พักสงฆ์เขาไผ่ ตำบลตะปง งานนี้ระยะทาง 80 เมตร แล้วค่อยๆไต่เนินขึ้นไปบนเนินเขา
ซึ่งมีความลาดชันทั้งหมดรวม 17 เมตร ใช้งานกันเต็มเปี่ยมเกือบ 2 บาร์ แต่สามารถทำงานได้ดีที่แรงดันเพียง 1.6 บาร์
เพราะใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม 
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
 เป็นโครงการที่น่าประทับใจ ในโครงการ สถานีส่งความสุข ของบริษัทบีทีเอสกรุ๊ป ที่นำเอาสิ่งของจำเป็นในการศึกษาของเยาวชน
นำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร๙ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น เป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงเรียนอีกชิ้นหนึ่ง ที่ได้จัดส่งไปยังโรงเรียน ตอนนี้ได้ภาพ
มาเบื้องต้น ยังรอส่วนที่ติดตั้งของคุณครูตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะส่งตามมาให้อีก


   ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ DCSP0124-300W-P25 ระยะลากน้ำไกลมากกว่า 100 เมตร 
   เป็นการติดตั้งโดยลากท่อสูบจากบ่อน้ำไกลจากเครื่องสูบมากกว่า 100 เมตร ที่ดอนตูม นครปฐม 
เพื่อต้องการตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ข้างบ้าน ไม่ต้องกลัวถูกลักขโมยเครื่องครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่
กรุณาส่งข้อมูลและภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ต่อวงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาให้ครับ
 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


 DCSP0124-300W-P25 Fix Type 
ติดตั้งใช้งานที่จังหวัดปราจีนบุรี 
สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำ ตลิ่งสูงประมาณ 6 เมตร 
ลูกค้าเดินทางมารับเครื่องและ ติดตั้งด้วยตนเอง
๙ มกราคม ๒๕๕๙
Hit Counter Update 15เมษายน2559
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||  


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎