บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||


รวมงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 

   เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 แบบ Fix type และแบบ Mobile Type เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
 ที่ผู้เขียนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ออกแบบและพัฒนามาถึงจุดที่มีความสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการใช้งานในสวน ไร่ นา ขนาดเล็ก และขนาดกลาง เป็นเครื่องขนาดเล็กที่สุด
เท่าที่ยังสามารถทำงานได้ดีอย่างเป็นรูปธรรม วัดค่าต่างๆของประสิทธิภาพการทำงานได้ สามารถผลิตออกจำหน่ายได้ในราคาประหยัด อายุการใช้งานนานนับสิบปี ้ 
มีการบำรุงรักษาน้อย ใช้งานง่าย ตามที่ได้เขียนบรรยายเอาไว้ในส่วนต่างๆ
    ในบทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมภาพถ่ายและข้อมูล ผลการติดตั้งใช้งาน นำมาเรียบเรียงเอาไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ของประเทศไทย เพื่อประชาชนที่สนใจ สามารถนำไปปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของทุกๆท่าน เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และผู้เขียน
จะทยอยนำเอาข้อมูล วิธีการเดินท่อและ การใช้งานในรูปแบบต่างๆ มาเรียบเรียงเอาไว้เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพ
และเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านครับ

การใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 ในระบบน้ำหยด

 4 สิงหาคม 2559

  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
ติดตั้งที่ วัดห้วยข่า ตำบลห้วยข่า อำเภอ บุญฑริก อุบลราชธานี
   เป็นความประทับใจในการร่วมมือของผู้คนจากเมืองหลวง ชาวบ้านห้วยข่า ที่นำเอาเครื่องสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ วางสูบน้ำขึ้นจากลำห้วยลึก ไต่ขึ้นเนินระดับความชัน 6 เมตร ลากน้ำขึ้นมา
หาเครื่องสูบน้ำ ระยะทาง 35 เมตร เพื่อใช้ป้อนเติมโรงกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำดื่มของประชาชนในท้องถิ่น
สองหมู่บ้าน เป็นตัวอย่างของชุมชน ที่มีความสามัคคี มีพระสงฆ์และคุณหมอในพื้นที่เป็นศูนย์รวมน้ำใจ
และพลังของชาวบ้าน เป็นตัวอย่างชองชุมชนที่สามารถรวมพลังและพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอความช่วย
เหลือจากส่วนกลาง เป็นผลงานของกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมชายแดนประเทศไทยติดกับประเทศลาว
รายละเอียด Click here ************** Under Construction.


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
อำเภอกำแพงแสน นครปฐม  ติดตั้งใช้งานวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
    ลูกค้ามีบ่อบาดาลชุมชน ขนาดท่อ 3 นิ้ว ที่ใช้กับปั๊มมือโยกแบบชนบท อยู่ในพื้นที่ ที่มีระบบไฟฟ้าพื้นฐานแล้ว
แต่ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบต่อตรง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งท่านเป็นผู้สูงวัย และชอบปลูกต้นไม้
ของเดิมใช้ปั๊มโยกน้ำขึ้นมาใส่ถังพัก แล้วใช้ปั๊มหอยโข่งสูบไปรดต้นไม้ในสวน
   โซคดีที่ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกประมาณ 5-6 เมตร จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 สูบน้ำขึ้นมาเติม
ถังเก็บน้ำ แล้วก็ปล่อยออกมาใช้รดต้นไม้ได้ งานนีัได้มีโอกาสไปจัดการติดตั้งให้ด้วยตนเอง อยู่ใกล้ๆวัดรางหมัน 
อำเภอกำแพงแสน นครปฐม  ติดตั้งใช้งานวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปัจจุบันใช้งานได้เป็นปรกติ
 
 ชมรายละเอียดการติดตั้งหน้างาน


 งานติดตั้ง ที่โรงงาน CPF.สระบุรี 

  เป็นโครงการประหยัดพลังงานของโรงงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ สระบุรี


ศูนย์วิจัยการประมงน้ำจืด สุพรรณบุรี

 สูบน้ำหมุนเวียนในระบบบ่อทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของ ศูนย์วิจัยการประมงน้ำจืด สุพรรณบุรี


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
  ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 6 เมตร
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 4 เมตร
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
      เป็นงานที่ผู้เขียนปลื้มใจ ที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระวินัย ถือธุดงค์วัตรหลายรูป ที่ได้เดินทาง
มาเยี่ยมเยือนถึงที่บริษัทฯ ท่านเป็นพระที่ศึกษาและมีความรอบรู้ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี เพราะความ
ที่ท่านต้องการที่จะนำเอาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไปสูบน้ำให้กับวัดที่กันดาร และยังมีน้ำเหลือให้ชาวบ้านใกล้วัด
ได้ใช้ด้วย เป็นกุศล ติดตั้งที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร ตำบลมะขาม อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
   และท่านสามารถลดงบประมาณด้วยความสามารถในการติดตั้งด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังได้แจ้งข้อมูลที่มีค่ากลับมาให้
ผู้เขียนใช้ปรับปรุงระบบในส่วนต่างๆของระบบสูบน้ำได้อีกหลายประการ ในชุดแรกนี้ท่านนำไปติดตั้งถวายให้กับ
หลวงพ่อนวม พระภิกษุสูงอายุ ที่มีความมุ่งมั่น ใช้แรงหิ้วถังน้ำไปรดต้นไม้ในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่๑๒ไร่
ใช้แรงกายหิ้วน้ำรดสวนป่ามานานสิบกว่าปี ทุกวันนี้ หลวงพ่อนวม ท่านใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รดน้ำสวนป่า
ได้อย่างทั่วถึง และมีเวลาเหลือที่จะสวดมนต์ภาวนา และทำกิจของสมณะได้อย่างครบถ้วน เป็นเรื่องของความมุ่งมั่น
และความเด็ดเดี่ยวที่น่าเคารพและศรัทธา
  รายละเอียดที่น่าสนใจ


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
     อีกสองชุดเป็นผลงานการติดตั้งของพระสงฆ์และญาติโยมช่วยกันติดตั้ง และมีท่านครูบาฯ เป็นผู้ให้การแนะนำ
และท่านก็ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ามากกลับมายังบริษัทฯ หน้างานแรกคือสำนักสงฆ์เขาไผ่ สูบจากคลองลึกประมาณ6 เมตร
ดันขึ้นเนินความลาดชันรวม 6 เมตร ระยะทาง 120 เมตร งานนี้พบความชัดเจนว่า การใช้ท่อสูบและส่งในขนาดที่เหมาะสม
ระบบจะใช้แรงดัน หรือสูญเสียแรงดันน้อยมาก ทำงานได้ผลดีมาก ลบล้างความเชื่อว่า ท่อขนาดเล็กจะสามารถส่งดันน้ำ
ได้แรงกว่าท่อน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
  เป็นอีกงานหนึ่งในตำบลเดียวกัน เป็นที่พักสงฆ์เขาไผ่ ตำบลตะปง งานนี้ระยะทาง 80 เมตร แล้วค่อยๆไต่เนินขึ้นไปบนเนินเขา
ซึ่งมีความลาดชันทั้งหมดรวม 17 เมตร ใช้งานกันเต็มเปี่ยมเกือบ 2 บาร์ แต่สามารถทำงานได้ดีที่แรงดันเพียง 1.6 บาร์
เพราะใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม 
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
 เป็นโครงการที่น่าประทับใจ ในโครงการ สถานีส่งความสุข ของบริษัทบีทีเอสกรุ๊ป ที่นำเอาสิ่งของจำเป็นในการศึกษาของเยาวชน
นำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร๙ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น เป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงเรียนอีกชิ้นหนึ่ง ที่ได้จัดส่งไปยังโรงเรียน ตอนนี้ได้ภาพ
มาเบื้องต้น ยังรอส่วนที่ติดตั้งของคุณครูตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะส่งตามมาให้อีก


   ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ DCSP0124-300W-P25 ระยะลากน้ำไกลมากกว่า 100 เมตร 
   เป็นการติดตั้งโดยลากท่อสูบจากบ่อน้ำไกลจากเครื่องสูบมากกว่า 100 เมตร ที่ดอนตูม นครปฐม 
เพื่อต้องการตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ข้างบ้าน ไม่ต้องกลัวถูกลักขโมยเครื่องครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่
กรุณาส่งข้อมูลและภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ต่อวงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาให้ครับ
 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


 DCSP0124-300W-P25 Fix Type 
ติดตั้งใช้งานที่จังหวัดปราจีนบุรี 
สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำ ตลิ่งสูงประมาณ 6 เมตร 
ลูกค้าเดินทางมารับเครื่องและ ติดตั้งด้วยตนเอง
๙ มกราคม ๒๕๕๙

Hit Counter Update 15เมษายน2559
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎