บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||English version||รวมงานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 

    ในบทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมภาพถ่ายและข้อมูล ผลการติดตั้งใช้งาน นำมาเรียบเรียงเอาไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ของประเทศไทย เพื่อประชาชนที่สนใจ สามารถนำไปปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของทุกๆท่าน เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และผู้เขียน
จะทยอยนำเอาข้อมูล วิธีการเดินท่อและ การใช้งานในรูปแบบต่างๆ มาเรียบเรียงเอาไว้เพื่อเป็นอีกแหล่งข้อมูลสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพ
และเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านครับ

การใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 ในระบบน้ำหยด

 4 สิงหาคม 2559

  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
ติดตั้งที่ วัดห้วยข่า ตำบลห้วยข่า อำเภอ บุญฑริก อุบลราชธานี
   เป็นความประทับใจในการร่วมมือของผู้คนจากเมืองหลวง ชาวบ้านห้วยข่า ที่นำเอาเครื่องสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ วางสูบน้ำขึ้นจากลำห้วยลึก ไต่ขึ้นเนินระดับความชัน 6 เมตร ลากน้ำขึ้นมา
หาเครื่องสูบน้ำ ระยะทาง 35 เมตร เพื่อใช้ป้อนเติมโรงกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำดื่มของประชาชนในท้องถิ่น
รายละเอียด Click here ************** Under Construction.


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
อำเภอกำแพงแสน นครปฐม  ติดตั้งใช้งานวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
    ลูกค้ามีบ่อบาดาลชุมชน ขนาดท่อ 3 นิ้ว ที่ใช้กับปั๊มมือโยกแบบชนบท อยู่ในพื้นที่ ที่มีระบบไฟฟ้าพื้นฐานแล้ว
แต่ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบต่อตรง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งท่านเป็นผู้สูงวัย และชอบปลูกต้นไม้
ของเดิมใช้ปั๊มโยกน้ำขึ้นมาใส่ถังพัก แล้วใช้ปั๊มหอยโข่งสูบไปรดต้นไม้ในสวน
ติดตั้งใช้งานวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
 ชมรายละเอียดการติดตั้งหน้างาน 


 งานติดตั้ง ที่โรงงาน CPF.สระบุรี 

  เป็นโครงการประหยัดพลังงานของโรงงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ สระบุรี


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 6 เมตร
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 4 เมตร
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
 รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
  เป็นงานที่ผู้เขียนปลื้มใจ ที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระวินัย
 ถือธุดงค์วัตรหลายรูป ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนถึงที่บริษัทฯ ท่านเป็นพระที่ศึกษาและ
มีความรอบรู้ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี เพราะความ
ที่ท่านต้องการที่จะนำเอาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไปสูบน้ำให้กับวัดที่กันดาร 
และยังมีน้ำเหลือให้ชาวบ้านใกล้วัดได้ใช้ด้วย เป็นกุศล ติดตั้งที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร
ตำบลมะขาม อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
  รายละเอียดที่น่าสนใจ


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
   อีกสองชุดเป็นผลงานการติดตั้งของพระสงฆ์และญาติโยมช่วยกันติดตั้ง 
และมีท่านครูบาฯ เป็นผู้ให้การแนะนำและท่านก็ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ามากกลับมายังบริษัทฯ
หน้างานแรกคือสำนักสงฆ์เขาไผ่ สูบจากคลองลึกประมาณ6 เมตรดันขึ้นเนินความลาดชันรวม
 6 เมตร ระยะทาง 120 เมตร งานนี้พบความชัดเจนว่า การใช้ท่อสูบและส่งในขนาดที่เหมาะสม
ระบบจะใช้แรงดัน หรือสูญเสียแรงดันน้อยมาก ทำงานได้ผลดีมาก ลบล้างความเชื่อว่า 
ท่อขนาดเล็กจะสามารถส่งดันน้ำได้แรงกว่าท่อน้ำขนาดใหญ่
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)
เป็นอีกงานหนึ่งในตำบลเดียวกัน เป็นที่พักสงฆ์เขาไผ่ ตำบลตะปง 
งานนี้ระยะทาง 80 เมตร แล้วค่อยๆไต่เนินขึ้นไปบนเนินเขา
ซึ่งมีความลาดชันทั้งหมดรวม 17 เมตร ใช้งานกันเต็มเปี่ยมเกือบ 2 บาร์ 
แต่สามารถทำงานได้ดีที่แรงดันเพียง 1.6 บาร์เพราะใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม 
รายละเอียดที่น่าสนใจแบบเจาะลึก


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)
 เป็นโครงการที่น่าประทับใจ ในโครงการ สถานีส่งความสุข ของบริษัทบีทีเอสกรุ๊ป 
ที่นำเอาสิ่งของจำเป็นในการศึกษาของเยาวชนนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ไลออนส์มหาจักร๙ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น เป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงเรียนอีกชิ้นหนึ่ง 
ที่ได้จัดส่งไปยังโรงเรียน ตอนนี้ได้ภาพมาเบื้องต้น ยังรอส่วนที่ติดตั้งของคุณครูตำรวจ
ตระเวนชายแดน ที่จะส่งตามมาให้อีก


   ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ DCSP0124-300W-P25 ระยะลากน้ำไกลมากกว่า 100 เมตร 
  เป็นการติดตั้งโดยลากท่อสูบจากบ่อน้ำไกลจากเครื่องสูบมากกว่า 100 เมตร ที่ดอนตูม นครปฐม 
เพื่อต้องการตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ข้างบ้าน ไม่ต้องกลัวถูกลักขโมยเครื่องครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่
กรุณาส่งข้อมูลและภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ต่อวงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาให้ครับ
 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


 DCSP0124-300W-P25 Fix Type 
ติดตั้งใช้งานที่จังหวัดปราจีนบุรี 
สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำ ตลิ่งสูงประมาณ 6 เมตร 
ลูกค้าเดินทางมารับเครื่องและ ติดตั้งด้วยตนเอง
๙ มกราคม ๒๕๕๙

Hit Counter Update 15เมษายน2559
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ || English version |


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์

 On Line Store


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎