บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||English version||


 ความสำคัญของ " ท่อทางด้านสูบ " Suction Pipe
     " ท่อทางด้านสูบ " Suction Pipe เป็นส่วนประกอบสำคัญของงานสูบน้ำ  หน้าที่ของ " ท่อทางด้านสูบ " ก็คือลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำไปยังเครื่องสูบน้ำ
ซึ่งเรามักจะได้ยินคำเตือน คำบอกเล่า คำแนะนำว่า ที่ได้รับฟังกันบ่อยๆอยู่หลายๆอย่าง วันนี้เป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ ผมขอนำมาเรียบเรียงให้ฟัง
1) " ท่อทางด้านสูบ ห้ามรั่วเด็ดขาด รอยรั่วเพียงเท่ารูเข็ม ก็จะสูบน้ำไม่ขึ้น "
2) " ปั๊มชัก หรือปั๊มหอยโข่ง สามารถสูบน้ำลึก ได้ไม่เกิน 8 เมตร " 
3) " ปั๊มพลังสูง ดูดลึก ส่งไกล "
4) " ลดขนาดท่อสูบให้เล็กลง จะสูบน้ำได้ลึกขึ้น " 
 ฯลฯ Bar ...Bar.. Bar... (เป็นภาษาวัยรุ่น เมื่อกล่าวถึง อะไรบางอย่างที่ข้อมูลเยอะเยะ มากมาย จนผู้อ่านข้อมูลไม่สามารถสรุปได้ว่า สิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ)
ผู้เขียนเองก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไป ได้รับฟังเรื่องรอยรั่วตา-มด รอยรั่วรูเข็ม ซึ่งมันมีขนาดเล็กมากๆ จนต้องเอาขนาดของตา-มดแดง มดคันไฟ มาเปรียบเทียบ 
หรือชัดเจนขนาด เท่ารูเข็ม และเรื่องของความสามารถที่สูบน้ำลึกได้เกิน 8 เมตร เอาปั๊มชักไปสูบน้ำจากบ่อบาดาลลึก20 กว่าเมตร ตอนแรกได้ยินได้ฟัง ตกใจเพราะผู้เขียน
ทำให้สูบลึกได้เพียง 8 เมตร ก็แทบแย่ บ่าวาวล์ปั๊มชักแทบจะหลุดเป็นชิ้นๆ วันนี้เลยต้องมาตามหาความจริงกัน เพื่อความสบายใจว่า เราไม่ได้ตกข่าว
 
  ในการทำงานขายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ( No Battery Bavk up)
ผู้เขียนจะขอทราบข้อมูลสำคัญๆอยู่ 5 ประการดังนี้
A.) Suction Head คือระดับความลึกของน้ำที่จะทำการสูบ เมื่อเรายืนมองลงมาจากจุดที่เรา
ต้องการ วางเครื่องสูบน้ำ เป็นระยะความสูงในแนวดิ่งครับ และถ้าทราบว่าในฤดูแล้งระดับน้ำ
ลดลงไปต่ำที่สุดแล้ว ลึกไม่เกิน 8 เมตร ก็จะสามารถใช้งานได้ดีทุกฤดูกาลครับ
B.) Discharge Head คือระดับความแตกต่างของความสูงชัน จากจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ 
เมื่อเทียบกับระดับความสูงของปลายทาง ในแนวดิ่ง(ระยะเป็นเมตร)
C.) Discharge Distance คือระยะทางในแนวราบ หรือเมื่อเราเดินจากจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ
ไปถึงจุดปลายทางส่งน้ำ หรือถังเก็บน้ำ เป็นระยะทางเดินไกล กี่เมตร หรือเดินท่อเป็น
ระยะทางกี่เมตร
  เมื่อได้ทราบรายละเอียดสามประการแรกก็จะสามารถมองสภาพหน้างานออกว่าเป็นอย่างไร
และข้อมูลประกอบอีกสองประการก็คือ ความต้องการใช้น้ำต่อวัน วันละกี่คิว หรือกี่ลบ.เมตร
และสถานที่ติดตั้ง หมู่บ้าน ตำบล  อำเภอ จังหวัด เพื่อใช้กำหนดขนาดหรือจำนวนแผง
โซล่าเซลล์ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ดี ตลอดวัน และทุกฤดูกาล
  ในต่างประเทศ อาชีพช่างประปา วิศวกรชลประทาน หรือทำงานหนักๆเกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องกลที่ร้อน เลอะเทอะ หรือเสี่ยงอันตราย จะมีค่าแรงที่สูงมากกว่า และมีชั่วโมงการ
ทำงานที่น้อยกว่า อาชีพทั่วๆไป หรือเราอาจจะเรียกได้ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะกิจ
หรือเฉพาะเรื่อง ดังนั้นตามwebsite ต่างๆของผู้ผลิต ผู้ขาย หรือ ช่างผู้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ในต่างประเทศจึงจำเป็นจะต้องแสดงให้ลูกค้าได้เห็นว่า " เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ"
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ และตกลงใจซื้อสินค้า และก็จะมีแพจหนึ่ง บอกกับลูกค้าว่า 
" เพราะเหตุผลใดบ้าง ที่ลูกค้าควรซื้อสินค้าและบริการติดตั้งจากผู้ขายรายนี้ " ผมอ่านดูแล้ว
ก็ยังชอบครับ เห็นของบางอย่างแล้วอยากจะนำเข้ามาขาย แต่พอเคาะราคาออกมาแล้ว
มันเกินกว่ากำลังซื้อของตลาดบ้านเราในวันนี้ (ซึ่งผมหมายถึงในช่วงเวลาที่ ข้าวเปลือกของเรา
ยังมีราคาต่ำกว่าน้ำมันดิบ) รอสักระยะเถอะ รอให้ประเทศผมเป็นมหาอำนาจทางอาหาร 
เกษตรกรมีฐานนะร่ำรวย จะหาของดี อย่างหรู มาให้ใช้กัน
   วันนี้ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่า ในการหาคำตอบของเรื่องราวต่างๆในการสูบน้ำ เรื่องของรอยรั่ว
ทางด้านท่อสูบ ตามด ตาแมว ในความเป็นจริงแล้ว เท็จจริงเป็นประการใด ซึ่งงานของผม
เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ผมต้องออกแบบและสร้าง
ในราคาไม่แพง ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากภายในประเทศ และต้องมีคุณภาพดี เพื่อให้ลูกค้า
สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ทนทาน ไม่มีเรื่องเสีย จุกจิก
  ผู้เขียนก็ต้องหาคำตอบ เพื่อมาตอบลูกค้า และตอบตนเองว่า เครื่องสูบน้ำของเราจะต้องมี
อุปกรณ์อะไรบ้าง และจะต้องติดตั้งอะไรเข้าไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจุกๆจิกๆ ก็เลยต้องอ่าน
และทำความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ หยิบเอาบางส่วนมาใช้ เพื่อประโยชน์ของประเทศเรา
  ขอฉายซ้ำอีกรอบกับภาพทางซ้ายมือ เมื่อบทข้างบน ออกไปแนวบ่น ปรับทุกข์กับท่านผู้ชมว่า ในบ้านเรา
ค่าแรงหรือค่าตอบแทนของอาชีพผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เช่นเกษตรกร หรือช่างเทคนิค งานเหนื่อยงานหนักแต่ได้
ค่าแรงไม่สูงเหมือนต่างประเทศ ฯลฯ Bar ...Bar.. Bar... 
     ครับตอนนี้มาตอบปัญหาคาใจเรื่องรอยรั่วของท่อสูบที่ไม่ควรมี และเหตุใดปั๊มชักและปั๊มหอยโข่ง สูบน้ำลึก
ได้ไม่เกิน 8 เมตร ครับเรามองไปที่ภาพซ้ายมือ เป็นภาพที่ถ่ายมาจากคู่มือของโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำแบบ
หอยโข่ง Centrifucal pump ซึ่งจะแสดงสูตรการคำนวนหาค่า NPSH av.
NPSH = Net Positive Suction Head
 ถ้าจะให้ผู้เขียนอธิบายตามแบบชาวบ้านก็คือ " ค่าระดับความสูงที่แรงดันบรรยากาศดันส่งช่วยทางท่อสูบ "
ท่านอาจจะมองว่า แปลออกมาได้อย่างไร? คือผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ แต่ผมเห็นเจ้า NPSH บ่อยๆในเรื่อง
ของเครื่องสูบน้ำ อ่านทำความเข้าใจพอจะนำมาขยายความได้ว่า 
  " เมื่อโรงงานที่เขาผลิตเครื่องสูบน้ำของเขาขึ้นมา โดยเฉพาะเครื่องขนาดใหญ่ๆ เขาก็จะต้องทำการทดลอง
หรือทดสอบว่า เครื่องสูบน้ำ เครื่องนั้น ขนาดท่อสูบ ขนาดใบพัด เครื่องยนต์ขับ หรือมอเตอร์ ความเร็วรอบ
เมื่อทดลองเดินเครื่องแล้ว ได้ค่าตรงกับที่ออกแบบในกระดาษหรือไม่ " ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือเครื่องสูบน้ำ
เครื่องนี้ควรจะติดตั้งในลักษณะเช่นใด ระดับน้ำที่สูบไม่ควรลึกเกินระดับใดเป็นต้น
 ค่าต่างๆที่นำมาประกอบในสูตรคำนวนคือ แรงดันบรรยากาศ 1 bar ,ความหนาแน่นของน้ำ 1000kg/cu.m.
g =9.81 m/s2 ซึ่งค่าตัวเลขต่างๆที่นำมาประกอบเป็นสูตร นั้นคือค่าสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติ
ไม่ว่าคุณจะเก่งปานใด ผลิตเครื่องสูบน้ำได้อย่างวิจิตรหรูเพียงใด ทุกสิ่งในการสูบน้ำ ต้องอิงธรรมชาติ
อยู่สองสามอย่างคือ
1) ความดันบรรยากาศ 1 bar 
2) ความหนาแน่นของน้ำ คือ 1000 กิโลกรัมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือหนัก ลิตรละ 1 กิโลกรัม
3) แรง g หรือแรงดึงดูด แรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 m/s2
ภาพทางซ้ายมือ เป็นภาพที่อธิบายได้อย่างชัดเจนที่สุดสำหรับเรื่องของท่อสูบ
ภาพมือที่กดลงบนผิวน้ำ เปรียบได้กับ แรงกดดัน 1 บาร์ของอากาศที่กดลงบนผิวโลก และผิวน้ำมีค่าที่
ระดับน้ำทะเล เท่ากับ 14.7 ปอนด์/ตารางนิ้ว ซึ่งแรงกดนี้สามารถดันส่งมวลน้ำให้ยกระดับขึ้นสูงไปในหลอด
หรือท่อสูญยากาศ ได้ในระดับ 33.9 ฟุต หรือ 10 เมตร 33 ซม.
  โดยมีข้อแม้ว่า หลอดแก้วต้องเป็นสูญยากาศ (Vaccum) ซึ่งเปรียบได้กับท่อทางสูบ ถ้าท่อทางสูบที่เราติดตั้ง
ไม่มีการรั่ว เมื่อใบพัด หรือ ลูกสูบของเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ มวลน้ำถูกดันออกไปทางด้านส่งจึงส่งผลให้ 
ภายในระบบท่อสูบเกิดเป็นช่องว่าง สูญยากาศ ปลายท่อสูบก็จะดึงมวลน้ำก้อนใหม่ เข้ามาแทนที่ว่างในระบบ
ของท่อสูบ ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่า ในธรรมชาติพระเจ้าท่านได้มอบแรงดันกดน้ำเข้ามาสู่ท่อสูบให้เราแล้ว ถ้าเรา
เลือกใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม และเดินท่ออย่างปรานีต บรรจง อย่าให้รั่ว ก็จะมีแรงดันส่งน้ำจากแรงดัน
บรรยากาศของโลกมาช่วย ดังนั้น ขนาดของท่อสูบจึงต้องเป็นขนาดที่เหมาะสม ไม่เล็กเกินไป หรือไม่ใหญ่
เกินไป ขนาดที่แนะนำคือ ขนาดท่อทางสูบของเครื่องสูบน้ำ + อีก 1 นิ้ว ถ้าปั๊มขนาด 1 นิ้ว ควรใช้ท่อสูบ2 นิ้ว
Thank you picture from: www.robinsons1874.com
ข้อสรุปในทางปฎิบัติ
1) ถ้าท่อด้านสูบรั่ว เท่าตา-มด หรือรูเข็ม เมื่อเราเติมน้ำ หรือล่อน้ำเต็ม เดินเครื่องสูบน้ำ ถ้ารูรั่วซึ่งถ้า
ไม่มีมากมายนัก ปั๊มก็ยังสามารถสูบน้ำไปได้เรื่อยๆ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความเป็นสูญยากาศภายในท่อ
มีค่าลดน้อยต่ำลง ก็จะสูบน้ำไม่ขึ้น (ในกรณีการวางเครื่องสูบน้ำอยู่ในระดับสูงกว่าผิวน้ำ)
   พอสรุปได้ว่า 
1)  ถ้าท่อสูบรั่ว ต้องเติมล่อน้ำทุกครั้งที่เริ่มเดินเครื่อง
2) ถ้าท่อสูบรั่ว จะมีฟองอากาศปนมากับน้ำที่สูบ ซึ่งฟองอากาศจะมีผลสร้างความสึกหรอให้ใบพัด
3) เราไม่สามารถรักษาและสภาสูญยากาศ (0 psi)ไว้ได้ตลอดข้ามคืน เนื่องจากระบบลิ้นวาวล์ Check valve
ของเครื่องสูบน้ำบางชนิด มีอากาศไหลซึมผ่านได้ เช่นปั๊มชัก สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบทต่อไป
 " DENCO Self Primming Tank for Piston Pump "
Thank you picture from: www.robinsons1874.com
    ในระยะเวลาที่ผ่านงานทางด้านเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของผู้เขียนจะมีปัญหา
มาจากแสงแดดในแต่ละวันที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และความแตกต่างของดินฟ้าอากาศ ในแต่ละพื้นที่
ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้
  ผู้เขียนก็ไปหามอเตอร์ หาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพแสงแดดของบ้านเรามาใช้งานได้แล้ว ออกStart 
ด้วยตนเองด้วยระบบควบคุมแบบง่ายๆ ไม่มี Battery Back up ซึ่งจะทำให้ระบบมีราคาแพงและเป็นต้นทุน
ในการเปลี่ยนเมื่อเสื่อมสภาพ
    การค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจของตนเอง และเขียนบทความให้ลูกค้าอ่านแล้วเข้าใจคืองานในหน้าที่ที่ต้อง
ทำให้ดี สื่อสารถึงลูกค้าของเราให้ได้ วันนี้มาคุยกันเรื่องท่อสูบ ถ้าอ่านมาอย่างตั้งใจ ทุกๆท่านจะทราบว่า
ในธรรมชาติ มีแรงดันส่งน้ำเข้าท่อสูบอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องเดินท่อให้เรียบร้อย ไม่มีรอยรั่ว และใช้ขนาดท่อ
ที่ถูกต้องเหมาะสม
  และในการสูบน้ำที่มีความลึกจากผิวดินมากกว่า 8 เมตร ก็จะเริ่มขาดเป็นท่อนหรือแตกตัวเป็นฟองจะเพิ่ม
ขนาดของมอเตอร์ให้ใหญ่โตขึ้น ก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะโดยธรรมชาติของน้ำ จะมีส่วนประกอบเป็น 
ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม รวมตัวกันเป็นหยดน้ำ ภายใต้แรงดัน 1 บรรยากาศ
ถ้าเราสูบ หรือดึงน้ำขึ้นไปในระดับความสูงเกิน 33.9 ฟุต หรือ 10.33 เมตร หยดน้ำก็จะกลายเป็นไอหรือ
เรียกกันว่า " เดือด " กลายเป็นฟอง ซึ่งเราต้องเคารพในความเป็นจริงของธรรมชาติตรงนี้ ซึ่งค้นพบโดย
นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ " อาคิมิดิส " เมื่อหลายพันปีก่อน ซึ่งผู้เขียนไม่ได้ค้นพบเมื่อวาน แต่เพิ่งเข้าใจเมื่อ
ไม่นานมานี้เอง
  ซึ่งในเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของผู้เขียน สามารถสูบได้ลึกสูงสุดเพียง 8 เมตร
ด้วยปั๊มชัก ในตอนแรกผู้เขียนเองก็ไม่นึกว่า " กฎของธรรมชาติ " จะเที่ยงตรงหรือมีความเด็ดขาด
ขนาดนี้ ในความพยายาม ที่จะแบ่งท่อสูบออกเป็นช่วงๆ หรือใช้สายสูบของ JET Pump เข้ามาช่วย
ก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติในเรื่องความลึกในการสูบได้ ขอสรุปอย่างคร่าวๆว่า
1) ถ้าเป็นปั๊มแบบหอยโข่ง ถ้าขนาดใหญ่ๆ ขอให้ออกแบบเพื่อสูบน้ำลึกไม่เกิน 4-5 เมตร
ควรขอรายละเอียดในเรื่องของ NPSH = Net Positive Suction Head ของผู้ผลิตด้วย
2) ถ้าเป็นปั๊มชัก จะสูงสุดไม่ควรเกิน 8 เมตร (ระดับแนะนำวิ่งนิ่มๆ 4ถึง 6 เมตร)
  ขอย้ำว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ ไม่มีฟลุ๊ก ลองมาหมดแล้ว อย่ารั้น
มีวิธีแก้คือ
1) เปลี่ยนมาใช้ปั๊มสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump)
2) ย้ายปั๊มลงไปหาน้ำ
  ซึ่งก็เป็นวิธีการที่ทำกันมานาน เพราะมีปั๊มตัวเดิม แล้วย้ายลงไปในบ่อ หรือหลุม ให้ใกล้ระดับน้ำ
มากขึ้น บางพื้นที่จะขุดบ่อลงไปในดิน แล้วหย่อนเครื่องสูบน้ำตามลงไปคล้ายๆกับในภาพ ถ้าเป็น
บ่อบาดาล บ่อขุด ก็ขุดตามน้ำลงไปแบบนี้
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพครับ
  อีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ " ทำทุ่นลอยน้ำ " ซึ่งระยะสูบจะอยู่เหนือผิวน้ำเพียง 1-2 เมตร
เป็นวิธีการที่ใช้กันมานานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพครับ
    มาถึงบทนี้ผู้เขียนก็ได้ค้นหาข้อมูลตามหลักวิชาการมาสนับสนุน ความคิด ความเข้าใจในเรื่องต่างๆของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติ ซึ่งบางเรื่องที่ผู้เขียนเองก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยตรงในสายของชลประทาน
หรือเครื่องกลสูบน้ำ ก็ต้องอาศัยอ่านจากบทความทางวิชาการของท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคราชการ และเอกชน รวมถึงความรู้จากการทำงานในภาคเกษตรกรรม
ของพี่น้องเกษตรกร พอสรุปใจความได้ว่า 
   " ความสำคัญของท่อทางสูบ " ถ้าเราสามารถประกอบติดตั้งได้อย่างปรานีต และเลือกรูปแบบ วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม เราก็จะสามารถใช้ระบบสูบน้ำ
ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความผิดพลาด ความไม่เหมาะสม ของขนาดท่อ ชนิดของเครื่องสูบน้ำ จะทำให้เครื่องสูบน้ำของเรา ทำงานหนักเกินความจำเป็น
จากแรงเสียดทานในระบบท่อ การรั่วซึม การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกระแสไฟฟ้า ทำให้ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำต่อลูกบาศก์เมตรในการทำเกษตรกรรมมีราคา
สูงเกินความเป็นจริง ในระบบสูบน้ำไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ต่างก็มีองค์ประกอบที่เหมือนกัน และมักจะมีข้อผิดพลาดที่คล้ายๆกัน ผู้เขียนเองก็ต้องทำการ
ค้นคว้า ทดลอง หาบทสรุป หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และหาอุปกรณ์ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาในระบบสูบน้ำ ติดตามตอนต่อไปครับ
 
    B ) ถังสำรองน้ำป้อนระบบ " DENCO Self Priming Tank for Piston Pump "
Hit Counter Update May 8,2015
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ || English version |


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์

 On Line Store


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎