บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (รุ่นพึ่งพาตนเองและสร้างงานในชนบท)
ปั๊มชักขนาดท่อ1นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบไม่มีแปรงถ่าน DENCO Custom Brushless  DC Motor .24V300Watts.

DCS0124-300W-P25Fix Type. @ 55,000 ฿

  DCS0124-300W-P25  Mobile Type.@ 60,000 ฿
DCS0124-300W-P25 Series 2016 Specification.
Type of pump  ปั๊มชักขนาด 1 นิ้ว PISTON PUMP 1 "
Total Dynmic Head  20 M.  
Flow rate   38.8 ลิตร /นาที 2,329  ลิตร/ชั่วโมง 38.8 Litres/ min 2,329  Litre/hr.
Motor Type DENCO Custom Brushless  DC Motor .24V350Watts / with sun scanner controller 
Pump inlet / out let 25 mm.
Suction head maximum 8 metres
Protection Class IP.68
Pump Rotation speed 200- 400 rpm.  vary by sunshine
System Protection Main breaker switch
Solar panel connection Pump can be directly connected to solar panel in sunshine
Solar panel type MONO TYPE 300 watts 36. V.DC  
Solar support unit Steel frame 3.0 mm.thickness 
Slope angle 15 Dec. to the sun
Finished surface Zinc phosphate full function process.
Electro static powder coating 60 microns.
JOTUN  PE Series polyester powder coating with UV.Protection

DCS0124-300W-P25 แบบติดตั้งถาวรบนพื้น/แบบเคลื่อนย้ายได้ (Fix Type & Mobile type) รุ่นมาตรฐาน Series 2016

   ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ออกแบบมุ่งเน้นไปที่ความประหยัด การใช้งานและการดูแลรักษาง่าย ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าดูด เมื่อใช้งานในพื้นที่ชื้นแฉะ 
กระแสไฟฟ้าที่นำมาใช้งานเพื่อขับเคลื่อนปั๊มน้ำเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง แรงเคลื่อนต่ำ ระบบเดียวกับไฟฟ้ารถยนต์ 24 V.DC. โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์
ติดตั้งอย่างมั่นคงอยู่บนชุดเหล็กโครงสร้างที่แข็งแรง ทำมุมเอียง 15 องศากับดวงอาทิตย์และเดินสายวงจรไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน มีระบบสายไฟฟ้าส่งกำลังโดยตรง
ต่อเชื่อมไปยังวงจรควบคุมมอเตอร์ เพื่อขับมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ DENCO Custom Brush Less DC. Motor ส่งกำลังโดยตรงด้วยคับปลิ้งยอย เพื่อหมุนแกนเครื่องสูบน้ำ 
แบบลูกสูบแกนชัก ขนาดท่อสูบ 1 นิ้ว 
ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
1. สามารถสูบน้ำขึ้นจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ หรือบ่อบาดาลตื้น ที่มีระดับน้ำต่ำจากปากท่อสูบ สูงสุดในแนวดิ่งไม่เกิน 8 เมตร  (วัดจากผิวน้ำถึงปากท่อสูบของปั๊ม)
2 สามารถตั้งเครื่องสูบน้ำ ห่างจากแหล่งน้ำ ระยะทางในแนวราบสูงสุด 35 เมตร (ระยะลากน้ำ สูงสุด 35 เมตร ) ควรตั้งเครื่องสูบน้ำให้อยู่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุด
3.ทำงานสูบน้ำในช่วงเวลาที่มีแสงแดด เมื่อแสงแดดอ่อน หรือมีกลุ่มเมฆมาบังแสงแดด  เครื่องเดินช้าลง หรือหยุด และกลับมาเดินเองอัตโนมัติ เมื่อมีแสงแดด 
หรือเมื่อกลุ่มเมฆเคลื่อนที่ไปแล้ว เวลาค่ำ หยุดเดิน และจะเริ่มเดินอีกครั้งเมื่อมีแสงแดดของวันรุ่งขึ้น
4.สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ปริมาณน้ำ 38.82 ลิตร/นาที หรือ 2,329 ลิตร/ชั่วโมง (การสูบส่งในแนวราบ) 
5.ปริมาณน้ำที่สูบได้ต่อวันประมาณ 8 ถึง 15 ลูกบาศก์เมตร 
เครื่องรุ่น DCSP0124-300W-P25 ได้ทำการทดสอบการทำงานแล้ว ได้ผลดังนี้ (คิดจากเวลาทำงานที่มีแสงแดดปรกติ 9.00 - 15.00 น.)

ลักษณะของการสูบส่งน้ำ

ความสูงชันในการยกน้ำ

แรงดันรวมในระบบท่อ (wpips) 

อัตราการไหลต่อ ลิตร/ นาที 

อัตราการไหล ลิตร/ชั่วโมง

เวลาทำงาน 9.00-15.00    (6ชั่วโมง)

สูบจากบ่อ ปล่อยออกที่ทางออกปั๊มลงพื้นดิน

0.0 เมตร

0.0 bars.

38.82 ลิตร

 2,329

13,974

สูบจากบ่อ ดันส่งไปตามท่อ

5 เมตร 

0.5 bars.

33.0   ลิตร

1,980 

11,880

สูบจากบ่อ ดันส่งไปตามท่อ

10 เมตร 

1.0 bars.

30.0  ลิตร

1,800 

10,800

สูบจากบ่อ ดันส่งไปตามท่อ

15 เมตร 

1.5 bars.

28.09 ลิตร

1,685

10,110

สูบจากบ่อ ดันส่งไปตามท่อ

20 เมตร 

2.0 bars.

22.0  ลิตร

1,320 

7,920

 ******* แรงดันรวมในระบบท่อ (wpips) = working pressure in pipe system.
 ******* ความลึกของระดับผิวน้ำถึงปากท่อสูบในแนวดิ่งมีผลกับอัตราการไหล (ขอคำแนะนำจากฝ่ายการตลาด)
หมายเหตุ 
ปริมาณของน้ำที่สูบได้ในแต่ละวัน จะแปรผันตาม
1) สภาพของแสงแดดและท้องฟ้าในแต่ละวัน และฤดูกาล
2) ระยะทางของเครื่องสูบถึงแหล่งน้ำ /ความลึกของระดับน้ำในแนวดิ่งถึงท่อทางด้านสูบของเครื่อง/ ขนาดของท่อสูบและท่อส่ง (แนะนำให้ใช้ ขนาด 2 นิ้ว)
3)ระยะทางในการส่งน้ำ/ความสูงชันต่างระดับจากเครื่องสูบ ถึงปลายทาง
4) ความถูกต้องและเหมาะสมของลักษณะการติดตั้ง/พื้นที่ของการติดตั้งใช้งาน

ลักษณะและประเภทของแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-25

   เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับทำการสูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำบนผิวดิน 
เช่น ห้วย คลอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ หรือบ่อบาดาลที่มีระดับน้ำจับท่อลึกจากปากท่อสูบของปั๊ม ไม่เกิน 8 เมตร ซึ่งเป็นความลึกสูงสุดที่เครื่องสามารถทำได้
   การใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงกับบ่อบาดาลควรใช้กับบ่อบาดาลที่มีการป้อนเติมน้ำที่ดี คือสูบแล้วระดับน้ำไม่ลดลงต่ำเกินกว่าระดับ 8 เมตร
ถ้าสูบแล้วระดับน้ำลดลงควรใช้ปั๊มบาดาล (Submersible pump) จะเป็นการดีที่สุด ควรขอคำแนะนำในรายละเอียดจากฝ่ายขายของบริษัทฯ 
 
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25
รุ่น SUCH50M10 ท่อสูบแกนลวดทนแรงดัน 10 บาร์ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 10 เมตร ราคาชุดละ 3,900 บาท (เหมาะสำหรับรุ่น Mobile)
รุ่น SUCH50M15 ท่อสูบแกนลวดทนแรงดัน 10 บาร์ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 15 เมตร ราคาชุดละ 5,400 บาท (เหมาะสำหรับรุ่น Mobile และรุ่น Fix type )
รุ่น SUCH50M 30 ท่อสูบแกนลวดทนแรงดัน 10 บาร์ ขนาด 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร ราคาชุดละ 9,700 บาท (เหมาะสำหรับรุ่น Mobile และรุ่น Fix type ลากน้ำขึ้นจากลำห้วย)
   เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการใช้งานและติดตั้ง ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อพร้อมเครื่องสูบน้ำ ทางบริษัทฯจะทำการติดตั้ง
เข้ากับระบบท่อสูบของเครื่องเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน เป็นท่อพีวีซีแกนลวด ทนแรงดัน 10 บาร์ เป็นสินค้าที่บริษัทฯ สั่งผลิตมาเป็นพิเศษ
สำหรับงานสูบน้ำ และใช้สำหรับงานติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลของบริษัทฯ จำหน่ายในราคาอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องสูบน้ำ
และลูกค้าเก่าที่ใช้เครื่องสูบน้ำของบริษัทฯ เท่านั้น เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับท่านที่ซื้อไปใช้งานเอง ลดงานติดตั้งท่อทางด้านสูบ ซึ่งการใช้สายแกนลวด
ผิวภายในเรียบ ไม่มีรอยต่อ หมดปัญหาเรื่องรอยรั่วทางด้านท่อสูบ เมื่อถึงสถานที่ใช้งาน หย่อนสายสูบลงแหล่งน้ำ เติมน้ำให้เต็มสายสูบ( ทำการล่อน้ำ)
เปิดเครื่อง เมื่อมีแสงแดด น้ำก็จะถูกสูบขึ้นมาใช้งาน  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ชุดสายสูบพิเศษ 
รายละเอียดของชุดสำเร็จรูปประกอบด้วย System Components description:
A).ชุดต้นกำลังพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด300วัตต์ 24V.DC.
- DCPVM300W Photovolatic Cell Mono type 300 watts 38 Vdc "DENCO" 1 pcs.
 - DCSF.300 W. Steel frame structure 3.0 mm.thickness 
- PE.polyester powder coating with UV.protection RAL7032
-Dimension : W 1040 x H 1485 x D 2000 mm. (Approx..)
-Unit weight : 170 Kgs.

Barcode Label inside front glass of solar panel

Strong welding structure full 3.0 mm.thick

      Smart flexible pitch square bolts holes 
B.)ชุดควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า Electrical Controller units.  " DCB-300W "
- Compact enclosure DS02-Series w300 xh450xd150 " DENCO" 1units.
- Main power switch 1 pcs.
-DENCO Custom BLDC. Motor  Controller   24 V. 350 w. 
-DENCO Custom BLDC. Solar Scanner  Controller   24 V.
- Solar Cable 4 sq.mm. For all solar system wireing and connection from solar panel to controller box.
- Solar Cable 4 sq.mm. For all solar system wireing and connection from control box to driven motor.
-All solar cable for DC.Power system  50 A 1800 V.DC.
-All cable wireing are in water proof flexible conduit.
-All wiring system IP.45
- For out-door application installation.

C.) ชุดปั๊มสูบน้ำ  WATER PUMP UNIT
- 25 mm.dia.Suction /Supply pipe.
- Maximum vertical suction distance 8 m.
- Direct driven by Coulping joint
- Max. pump rotation speed100-500 rpm.
- Max.Flow rate 35 litres/min (2.1 cu.m./hr)
- 1" inline check valve
- 2" Airware chamber
DC.Driven system.
DENCO Custom BL DC. Motor  Controller   24 V. 300 w. 
DENCO Custom BL DC. Solar Scanner  Controller   24 V.
DCS0124-300W-P25
ข้อเด่นของระบบสูบน้ำสำเร็จรูป รุ่น DCS0124-300W-P25
1.) เป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพียง 300 วัตต์ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ 1 ปี อายุใช้งาน มากกว่า 10 ปี
2) เป็นชุดประกอบสำเร็จและผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานมาจากโรงงานที่มีมาตรฐาน
3)ช่วยลดค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการประกอบและติดตั้ง เป็นชุดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
4) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพราะเป็นระบบไฟฟ้า DC.24 V. แบบเดียวกับไฟฟ้ารถยนต์
5) แข็งแรง ทนทาน อายการุใช้งานยาวนาน การบำรุงรักษาน้อย ซ่อมแซมง่าย มีอะหลั่ยครบ และบริการหลังการขาย
6) อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการคัดเลือกและทดสอบการทำงานในสภาพแสงแดดของประเทศไทย
7)สามารถศึกษาและเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของระบบได้อย่างง่ายดาย พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย
8)มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา พร้อมการตรวจสอบแก้ปัญหาเบื้องต้น เป็นภาษาไทย
9)ผลิตขึ้นจากโรงงานของคนไทย ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล " เพื่อคนไทย โดยคนไทย "
   มีผู้สนใจจากทั่วประเทศ เดินทางมาชมชุดสาธิตต้นแบบ เมื่อได้เห็นของจริง การทำงานจริง จึงมีความเข้าใจถึงวิธีการใช้และติดตั้งแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้ในราคาพิเศษ 
ลดค่าการตลาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆลงไปได้อย่างมาก  การสั่งซื้อไม่ต้องมีเงินมัดจำ เพียงแต่นัดหมายล่วงหน้า 3 วัน มารับสินค้า และทดสอบ สินค้าชุดที่ท่านสั่งจองไว้ ดูแล้วชอบใจ
 เข้าใจ ถูกใจแล้วค่อยยกขึ้นรถไปใช้งานที่บ้านครับ ช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. เหมาะที่สุด แสงแดดกำลังดี จะได้ทดสอบแบบสุดๆให้ได้ชมกันครับ ผู้เขียนเปิดทำการทุกวัน 
หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 

 
 ตัวอย่างการประยุกต์การนำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 ไปติดตั้งใช้งาน
 การนำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 ไปติดตั้งใช้งานระบบน้ำหยดพื้นที่ 6 - 20 ไร่
   สำหรับระบบน้ำหยดขนาดพื้นที่ 6 ไร่ (เฟสแรก) ท่อเมนขนาด2นิ้ว ยาว600เมตร ท่อแขนง 1 นิ้ว ความยาว1100 เมตร ความยาวท่อรวม 1700 เมตร
หัวน้ำหยด 152 จุด ขนาด 6 ลิตร/ชั่วโมง ของคุณขจร คุปติปัญญา บ้านตระกรุตแรด ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ 
พร้อมรายละเอียดการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นและผลของการติดตั้ง เป็น " คัมภีย์ระบบน้ำหยดพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับสมบูรณ์ "

  สูบน้ำจากบึงขนาดใหญ่เพื่อกระจายน้ำ ส่งน้ำระยะไกล เพื่อรดน้ำต้นไม้ในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติพื้นที่ 10 ไร่ ใช้เครื่องสูบน้ำเครื่องเดียวกันส่งน้ำขึ้นถังเก็บ

  สูบน้ำจากบ่อบาดาลชุมชน( บ่อบาดาลที่ใช้ปั๊มมือโยก แบบโบราณ ) ระดับน้ำลึกจากพื้นดินไม่เกิน 8 เมตร สูบขึ้นถังน้ำสูง 6.5 เมตร

   สูบน้ำจากบ่อสำรองน้ำขนาดใหญ่ไปรดน้ำต้นไม้รอบบริเวณโรงงาน

       สูบน้ำขึ้นเนินเขา ความชัน 4 เมตร ระยะทาง 120 เมตร

       สูบน้ำขึ้นเนินเขา ความชัน 17 เมตร ระยะทาง 80 เมตร

 

              ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 การทดสอบแรงดันของระบบด้วยการทำ NDP. (Nock Down Pump)
เพื่อหาความสามารถในการดันน้ำขึ้นที่สูง ของระบบสูบน้ำ 
แรงดัน 1 บาร์ สามารถยกสูงได้ 10 เมตร
เครื่องหยุดครั้งแรกที่ 2 บาร์ แสดงว่า ถ้าใช้อุปกรณ์ทั้งหมดไม่เกิน 2 บาร์ ระบบจะทำงานได้ดีตลอดวัน
เครื่องหยุดครั้งสุดท้ายที่ 4 บาร์ แสดงว่า สามารถยกสูงหรือเดินอุปกรณ์ได้สูงสุดที่ 4 บาร์
(ทางบริษัทฯให้คำปรึกษาและออกแบบการติดตั้งเฉพาะงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน)
   ชมกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพในระบบ ISO9001:2000
ออกแบบและผลิตเป็นสินค้ามาตรฐานโดยโรงงานของคนไทย วิศวกรไทย ช่างไทย เพื่อคนไทย

Hit Counter Update 15เมษายน2559
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎