บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||


     
    เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50 คือเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดกลาง
ที่ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาจาก เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 ซึ่งเครื่องรุ่นนี้จะมีความสามารถ
ในการทำงานสูบดันส่งน้ำได้ปริมาณน้ำเป็นสองเท่าของเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 และมีการพัฒนาเพิ่มอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ
ของการทำงานหลายประการ ซึ่งทำให้มีความสามารถทำงานได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และทุกฤดูกาล
    เมื่อใช้ปั๊มชักขนาด 2 นิ้ว มวลของน้ำซึ่งมากกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมากกว่าเป็นสองเท่าของรุ่น DCSP0124-300W-P25 
ก็ย่อมจะต้องมีภาระการทำงานที่หนักกว่าเป็นสองเท่าตัว และยังคงต้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่แรงดัน 2.0 บาร์ (Working 
pressure = 2.0 bars) มอเตอร์ที่ใช้เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนจึงต้องมีแรงบิดสูง จึงต้องใช้มอเตอร์พิเศษรุ่นDENCO HI-Torque Brush 
Less Direct Current Motor  เป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์ DENCO Super Black Hi-power DCPV-M300W
MONO TYPE จำนวน 3 แผ่น รวม 900 วัตต์
    ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการสูบส่งดันน้ำขึ้นเนินเขา ควรใช้สำหรับงานสูบส่งน้ำระดับความชันไม่เกิน 20 เมตร ถ้าสูงกว่านี้
ปริมาณของน้ำที่สูบส่งได้จะลดลงไปตามสัดส่วนของ Total Dynamic Head.
แรงดันใช้งานไม่ควรเกิน 2.0 บาร์ (Working pressure 2.0 bars.)
แรงดันสูงสุดที่สามารถทำได้ 4.0 บาร์ (Maximum pressure 4.0 bars.)
สามารถสูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร (Maximum suction dept 8.0 m.)
   เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0272-900W-P50 เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น DCSP0124-300W-P25 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เป็นสองเท่า การเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ขึ้นเป็นจำนวน 3 แผง หรือ900วัตต์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องให้มากขึ้น
และเมื่อมีต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์ที่มากเพียงพอที่จะยังสามารถทำงานได้ในช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่มีฟ้าหลัวหรือมีเมฆมากในช่วงฤดูฝน และ
ฤดูหนาวเครื่องก็ยังสามารถทำงานสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี และมีอุปกรณ์เสริมครบครันซึ่งประกอบด้วย
 
1) Self priming tank
 คือถังสเตนเลสแนวนอนทางซ้ายมือ ทำหน้าที่เป็นถังสำรองน้ำสำหรับป้อนเติมให้ปั๊มน้ำมีน้ำเลี้ยงปั๊มน้ำอยู่ตลอดเวลา เมื่อปั๊มน้ำดันส่งน้ำ
ไปยังปลายทาง ในถังก็จะเกิดเป็นสุญญากาศหรือ Vaccum ซึ่งจะช่วยเป็นแรงดึงน้ำเข้ามาสู่ระบบ ถังนี้อาจจะเรียกว่าถังสุญญากาศ ซึ่งจะมี
แรงดึงดูดให้น้ำจากแหล่งน้ำไหลขึ้นมาได้อย่างสะดวก ซึ่งแรงดึงสุญญากาศจะมีค่าเป็นลบ จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน
และจะต้องไม่ผุกร่อน หรือมีรูรั่วโดยเด็ดขาด จึงพับขึ้นรูปจาก Stainless Steel #304 3.0 mm.t. ซึ่งได้ทำการทดสอบแล้วว่าโครงสร้างของถัง
รูปทรง 12 เหลี่ยม ซึ่งสามารถทนแรงสุญญากาศได้มากกว่า 20 inch Hg.
2) Supply pressure tank
คือถังเก็บสะสมแรงดันเพื่อให้ระบบมีแรงดันคงที่ มีอัตราการไหลสม่ำเสมอ เป็นอุปกรณ์ช่วยรองรับ Water Hammer หรือแรงปะทะจากมวลน้ำ
ไหลย้อนกลับในช่วงเวลาที่มีเมฆมาบังแสงแดด หรือแสงแดดอ่อน และมีประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่น ช่วยให้ปั๊มชักทำงานเบาลง รอบเดินได้อย่าง
สม่ำเสมอ และถังสะสมแรงดันผลิตขึ้นจากเหล็กชุบสังกะสี HDG. สามารถทนแรงดันได้ 10 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ปลดแรงดันนิรภัย
                         การทดสอบถัง   Self priming tank ของ DENCO ที่ระดับ  -20 inch Hg.                                   การทดสอบอัตราการไหล Flow rate Test
          เมื่อภายในถังเกิดสุญญากาศที่-30 inch Hg. ถังน้ำมันของรถไฟยังยุบตัวลง         แรงดันบรรยากาศของโลกช่วยทำหน้าที่ลำเลียงและป้อนน้ำเข้าระบบท่อสูบ
     การออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านต่างๆทั้งวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และชลศาสตร์ นำมาประกอบรวมกัน
เพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีราคาเหมาะสม อายุใช้งานมากกว่าสิบปี และ ซ่อมแซมบำรุงรักษาง่าย เหมาะสำหรับการสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ของประเทศไทย ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสามารถทำการทดสอบวัดผลออกมาเป็นตัวเลข เป็นค่าต่างๆตามหลักวิศวกรรมฯ
 DCSP0272-900W-P50 คือเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
ขนาด 900 วัตต์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกลาง ที่สามารถนำไปใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างกว้างขวางและหลายรูปแบบ
ของการทำงาน
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำแนะนำในการนำไปใช้งาน ติดต่อ
e-mail: prapon@denco.co.th
ID.Line : prapondenco

การติดตั้งใช้งาน

     จากคลิปของกระบวนการผลิตที่ได้ถ่ายเก็บไว้ ทุกๆท่านจะพบว่าเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50
จะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งจากรุ่น DCSP0124-300W-P25 ซึ่งสูบส่งน้ำได้วันละ 8ถึง15 ลบ.เมตรต่อวัน ที่ระดับความสูง20เมตร
ในกรณีที่เราต้องการใช้น้ำมากกว่าเดิมเป็นสองเท่า เราสามารถใช้เครื่องรุ่น DCSP0124-300W-P25 จำนวน 2 เครื่อง ต่อขนานกัน และสำหรับ
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ ที่ต้องการใช้น้ำ
วันละ 30 ลบ.เมตร ขึ้นไป 
สำหรับเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องหรือระบบสูบน้ำที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น
ด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ
1) ถังสำรองน้ำด้านท่อดูด(Self Priming Tank)
 ซึ่งทำหน้าที่สะสมน้ำเพื่อป้อนเติมน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำ พอปั๊มเดินสูบส่งน้ำ
ก็จะเกิดสูญญากาศขึ้นใน Self Priming Tank ซึ่งสุญญากาศนี้จะเป็นตัวทำหน้าที่
สูบดึงน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำและป้อนเติมให้กับปั๊มน้ำ ซึ่งจะมีเกจวัดสูญญากาศ
เป็นเครื่องมือบ่งชี้ค่าต่างๆ รวมถึงช่วยตรวจเช็คว่า " ระบบท่อสูบรั่วหรือไม่"
ถัง Self Priming Tank พับขึ้นรูปทรง 12 เหลี่ยม จากแผ่นสเตนเลสหนา3.0มม.
เพื่อสามารถทนแรงอัดของอากาศได้ถึง -20 inch Hg. และจะไม่ผุ หรือรั่ว ตลอด
อายุการใช้งาน
2) ถังสะสมแรงดันขนาด 250 ลิตร (Supply Pressure Tank)
ทำหน้าที่เก็บสะสมแรงดันเพื่อช่วยดันส่งน้ำไปยังจุดหมายปลายทางด้วยปริมาณ
คงที่ เพิ่มขีดความสามารถในการดันส่งน้ำขึ้นที่สูง ช่วยยืดอายุปั๊มชัก ผลิตขึ้นจาก
เหล็กหนา 3.0 มม. ชุบเคลือบด้วย Hot Dip Galvanized.และระบบวาวล์นิรภัย
ปลดแรงดัน เพื่อความปลอดภัย
สำหรับเครื่องสูบน้ำซึ่งในความเป็นจริงเราควรจะเรียกว่าเครื่องดันส่งน้ำมากกว่า
เพราะในธรรมชาติจะมีแรงดันบรรยากาศช่วยกดผิวน้ำเป็นแรงส่งช่วยลำเลียงน้ำ
เข้าระบบอยู่แล้ว เมื่อปั๊มเดิน ในหัวปั๊มก็จะเกิดแรงสุญญากาศช่วยดึงน้ำเข้ามายัง
หัวปั๊มอีกส่วนหนึ่ง (ถ้าระบบท่อสูบไม่มีอาการรั่ว)
    เมื่อมวลน้ำเดินทางเข้ามาสู่หัวปั๊ม ปั๊มก็จะทำการดันส่งน้ำไปตามท่อ ไปยัง
จุดหมายปลายทางที่เราต้องการใช้น้ำผู้เขียนก็ยังเลือกใช้ปั๊มชัก ด้วยเหตุผลที่ว่า 
เป็นปั๊มที่ เกษตรกร หรือผู้ใช้งานมีความคุ้นเคย และถึก ทน ทุกสภาพการใช้งาน
ในประเทศไทยก็มีหลายยี่ห้อของคนไทย ที่ผ่านการทดสอบ และนำมาใช้ในระบบ
  เคยเช็คราคาปั๊มชักของเบลเยี่ยมแล้ว ราคาสูงกว่าของบ้านเราประมาณ 4 เท่า 
ใช้ของคนไทยดีกว่า เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขา และบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง
อายุใช้งานก็จะยาวนานขึ้นครับ 
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50 เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งมีราคาที่ขยับขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการนำเอาเครื่องรุ่นเล็กมาต่อขนานกันสองเครื่อง เพราะเมื่อมี ถังสำรองน้ำด้านท่อดูด(Self Priming Tank)
ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบท่อสูบ ช่วยลำเลียงน้ำเข้าสู่ตัวปั๊ม และมี ถังสะสมแรงดันขนาด 250 ลิตร (Supply Pressure Tank) ถังสะสมแรงดันนี้
ก็จะช่วยสร้างแรงดันขึ้นในถัง เพื่อทำหน้าที่ดันส่งมวลน้ำไปตามท่อ ไต่ระดับไปยังจุดหมายปลายทาง หรือยอดถังเก็บน้ำ
     เมื่อเรามองไปที่ภาพด้านบนจะพบว่า ปั๊มชัก จะทำหน้าที่เพียงดึงน้ำจากถังแล้วอัดเข้าถังสะสมแรงดันเท่านั้น ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าทำงานแบบชิวๆ
ตามภาษาของวัยรุ่น ซึ่งจะส่งผลให้อายุการใช้งานของปั๊มยาวนานขึ้น ในกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมฯ ทุกอย่างมีเหตุมีผล มีตัวเลขมารองรับ
และมีประสบการณ์ต่างๆ จากการติดตั้งใช้งานจริงมาเป็นเครื่องยืนยัน ข้อมูลของการคำนวน หรือ ทฤษฎีต่างๆ ผู้เขียนมั่นใจในประสิทธิภาพของ
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50 ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านของการใช้งานจริง
ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit Counter Update March 23,2018
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎