บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||


     ราคาชุดละ @ 185,000 บาท
    เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50 คือเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดกลาง
ที่ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาจาก เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 ซึ่งเครื่องรุ่นนี้จะมีความสามารถ
ในการทำงานสูบดันส่งน้ำได้ปริมาณน้ำเป็นสองเท่าของเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 และมีการพัฒนาเพิ่มอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ
ของการทำงานหลายประการ ซึ่งทำให้มีความสามารถทำงานได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และทุกฤดูกาล
    เมื่อใช้ปั๊มชักขนาด 2 นิ้ว มวลของน้ำซึ่งมากกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมากกว่าเป็นสองเท่าของรุ่น DCSP0124-300W-P25 
ก็ย่อมจะต้องมีภาระการทำงานที่หนักกว่าเป็นสองเท่าตัว และยังคงต้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่แรงดัน 2.0 บาร์ (Working 
pressure = 2.0 bars) มอเตอร์ที่ใช้เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนจึงต้องมีแรงบิดสูง จึงต้องใช้มอเตอร์พิเศษรุ่นDENCO HI-Torque Brush 
Less Direct Current Motor  เป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์ DENCO Super Black Hi-power DCPV-M300W
MONO TYPE จำนวน 3 แผ่น รวม 900 วัตต์
    ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการสูบส่งดันน้ำขึ้นเนินเขา ควรใช้สำหรับงานสูบส่งน้ำระดับความชันไม่เกิน 20 เมตร ถ้าสูงกว่านี้
ปริมาณของน้ำที่สูบส่งได้จะลดลงไปตามสัดส่วนของ Total Dynamic Head.
แรงดันใช้งานไม่ควรเกิน 2.0 บาร์ (Working pressure 2.0 bars.)
แรงดันสูงสุดที่สามารถทำได้ 4.0 บาร์ (Maximum pressure 4.0 bars.)
สามารถสูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร (Maximum suction dept 8.0 m.)
   เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0272-900W-P50 เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น DCSP0124-300W-P25 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เป็นสองเท่า การเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ขึ้นเป็นจำนวน 3 แผง หรือ900วัตต์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องให้มากขึ้น
และเมื่อมีต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์ที่มากเพียงพอที่จะยังสามารถทำงานได้ในช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่มีฟ้าหลัวหรือมีเมฆมากในช่วงฤดูฝน และ
ฤดูหนาวเครื่องก็ยังสามารถทำงานสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี และมีอุปกรณ์เสริมครบครันซึ่งประกอบด้วย
 
1) Self priming tank
 คือถังสเตนเลสแนวนอนทางซ้ายมือ ทำหน้าที่เป็นถังสำรองน้ำสำหรับป้อนเติมให้ปั๊มน้ำมีน้ำเลี้ยงปั๊มน้ำอยู่ตลอดเวลา เมื่อปั๊มน้ำดันส่งน้ำ
ไปยังปลายทาง ในถังก็จะเกิดเป็นสุญญากาศหรือ Vaccum ซึ่งจะช่วยเป็นแรงดึงน้ำเข้ามาสู่ระบบ ถังนี้อาจจะเรียกว่าถังสุญญากาศ ซึ่งจะมี
แรงดึงดูดให้น้ำจากแหล่งน้ำไหลขึ้นมาได้อย่างสะดวก ซึ่งแรงดึงสุญญากาศจะมีค่าเป็นลบ จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน
และจะต้องไม่ผุกร่อน หรือมีรูรั่วโดยเด็ดขาด จึงพับขึ้นรูปจาก Stainless Steel #304 3.0 mm.t. ซึ่งได้ทำการทดสอบแล้วว่าโครงสร้างของถัง
รูปทรง 12 เหลี่ยม ซึ่งสามารถทนแรงสุญญากาศได้มากกว่า 20 inch Hg.
2) Supply pressure tank
คือถังเก็บสะสมแรงดันเพื่อให้ระบบมีแรงดันคงที่ มีอัตราการไหลสม่ำเสมอ เป็นอุปกรณ์ช่วยรองรับ Water Hammer หรือแรงปะทะจากมวลน้ำ
ไหลย้อนกลับในช่วงเวลาที่มีเมฆมาบังแสงแดด หรือแสงแดดอ่อน และมีประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่น ช่วยให้ปั๊มชักทำงานเบาลง รอบเดินได้อย่าง
สม่ำเสมอ และถังสะสมแรงดันผลิตขึ้นจากเหล็กชุบสังกะสี HDG. สามารถทนแรงดันได้ 10 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ปลดแรงดันนิรภัย
                         การทดสอบถัง   Self priming tank ของ DENCO ที่ระดับ  -20 inch Hg.                                   การทดสอบอัตราการไหล Flow rate Test
          เมื่อภายในถังเกิดสุญญากาศที่-30 inch Hg. ถังน้ำมันของรถไฟยังยุบตัวลง         แรงดันบรรยากาศของโลกช่วยทำหน้าที่ลำเลียงและป้อนน้ำเข้าระบบท่อสูบ
     การออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านต่างๆทั้งวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และชลศาสตร์ นำมาประกอบรวมกัน
เพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีราคาเหมาะสม อายุใช้งานมากกว่าสิบปี และ ซ่อมแซมบำรุงรักษาง่าย เหมาะสำหรับการสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ของประเทศไทย ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสามารถทำการทดสอบวัดผลออกมาเป็นตัวเลข เป็นค่าต่างๆตามหลักวิศวกรรมฯ
 DCSP0272-900W-P50 คือเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง
ขนาด 900 วัตต์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกลาง ที่สามารถนำไปใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างกว้างขวางและหลายรูปแบบ
ของการทำงาน
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำแนะนำในการนำไปใช้งาน ติดต่อ
e-mail: prapon@denco.co.th
ID.Line : prapondenco
Hit Counter Update March 23,2018
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||  


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎