บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |
  ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |   |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  | บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก | การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก
ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง| |Webmaster Talk||

ในยุคสมัยปัจจุบัน การเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร เริ่มเป็นที่นิยมกันในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำเพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร การสูบน้ำบาดาล
ขึ้นมาใช้ ต้องมีการลงทุนที่สูงในเรื่องของงบประมาณ ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล เมื่อพบน้ำบาดาลแล้วก็ต้องใช้ปั๊มบาดาล
สูบน้ำขึ้นมาใช้งานบนผิวดิน ซึ่งก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานสำหรับการสูบน้ำ เพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ
  เมื่อหลายปีก่อน มีการเริ่มนำเอาแผงโซล่าเซลล์มาทำการ Charge Battery เพื่อนำเอากระแสไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ มาผ่าน Inverter เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า 
Single phase AC.220 V.เพื่อขับเคลื่อนปั๊มสูบน้ำบาดาล ซึ่งในทางไฟฟ้าการแปลงกลับไปกลับมา และการนำแสงแดดมาแปลงเป็นไฟฟ้าและนำมา Charge ลงแบตเตอรี่ 
และดึงออกมาใช้งานในเวลาที่ต้องการ มีความสูญเสียทางด้านพลังงานค่อนข้างสูง จึงได้มีการคิดค้นและสร้างปั๊มสูบน้ำบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น

3 Phase Brush Less DC. Submersible pump 

      Solar Inverter Controller with MPPT.function
DENCO Pure Direct Current Submersible Pump System
 เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง No Battery back up ระบบปั๊มบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสตรง
แรงเคลื่อนต่ำ 3 Phase Brush Less DC. Submersible pump ควบคุมการทำงานโดย Solar inverter Controller with 
MPPT.function ช่วยให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกสภาพแสงแดด
   DENCO Pure Direct Current Submersible Pump System เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ แบบเดียวกับ
ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ซึ่งจะมีความปลอดภัย 100% จากการถูกไฟฟ้าดูด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่โดดเด่นแตกต่างจาก
ระบบไฟฟ้าของปั๊มบาดาลทั่วๆไป

สายสูบทนแรงดัน และสายไฟฟ้าสำหรับบ่อบาดาลโดยเฉพาะ

แขวนยึดปั๊มบาดาล ด้วยลวดสลิง Stainless Stell#304

   การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล ก็คือการหย่อนเครื่องสูบน้ำบาดาลรูปทรงกระบอกลงไปตามท่อผนังบ่อบาดาล
ซึ่งจะต้องมีสายไฟฟ้า ท่อสำหรับสูบลำเลียงน้ำขึ้นมาบนผิวดิน และมีสายไฟฟ้าสำหรับส่งกระแสไฟฟ้าลงไปเป็น
พลังงานขับเคลื่อนมอเตอร์ของปั๊มบาดาล เซนเซอร์วัดระดับน้ำใต้ดิน และสายไฟฟ้า 
 ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเช่น เครื่องสูบน้ำบาดาล ท่อสูบ สายไฟฟ้า ฯลฯ มีน้ำหนักมากจำเป็นจะต้องมีลวดสลิง
ทำหน้าที่เป็นตัวแขวนยึด รับน้ำหนักอุปกรณ์ทั้งหมด ไม่ให้หลุดหายลงไปยังก้นบ่อ ซึ่งลวดสลิงต้องมีขนาด
ใหญ่ และมีความแข็งแรง เพียงพอ ที่จะสามารถ รับน้ำหนักของอุปกรณ์ทั้งหมดได้ มีคุณสมบัติไม่ผุกร่อน
เมื่อต้องแช่อยู่ในน้ำ ในบ่อบาดาล ต้องเป็นลวดสลิงที่ทำจาก Stainless Steel #304
  เครื่องสูบน้ำบาดาลควรจะถูกติดตั้งให้จมลึกลงไปใต้ผิวน้ำอย่างน้อย10 เมตร และควรอยู่เหนือก้นบ่อประมาณ
10 เมตรเป็นอย่างน้อย จุดต่อต่างๆของระบบไฟฟ้า และการประกอบควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จริงเท่านั้น ปั๊มบาดาล สายไฟฟ้าสำหรับลงบ่อบาดาล
ท่อสายยางสูบน้ำบาดาล ลวดสลิงสแตนเลส ฯลฯ เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ทางบริษัทฯสั่งผลิตมาเพื่อประกอบใช้งาน
สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยเฉพาะ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

รุ่น PDCS-SP2400-C3650 ติดตั้งหน้างาน วังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

                         รุ่น PDCS-SP2400-C3650 เก็บแผงลงเพื่อความสะดวกในการขนส่ง 

DENCO Pure Direct Current Submersible Pump System

 คือเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (No Battery Back up) เป็นเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
ประกอบสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน  ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย และติดตั้งง่าย สามารถขนส่งด้วยรถกระบะขนาดเล็ก และลูกค้าสามารถทำการ
ติดตั้งใช้งานได้ด้วยตนเอง มีสมุดคู่มือประจำเครื่อง และมีวิศวกรฯ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการติดตั้งใช้งาน การซ่อมบำรุง ตลอดอายุการใช้งาน
มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของความต้องการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ทางบริษัทฯ ได้ผลิตและจัดจำหน่ายเป็นสินค้า
รุ่นมาตรฐาน จำนวน 8 รุ่น ดังนี้


PDCS-SP600-C2225 (ปั๊มบาดาลแบบใบพัดปริมาณน้ำมาก)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่สุด เท่าที่ยังสามารถทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับบ่อบาดาล
ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 25 เมตร (ลึกกว่านี้ก็สูบได้ แต่ได้น้ำน้อยมาก ควรเลือกรุ่นที่ใหญ่กว่า)
รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 2 แผง ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดเล็ก ขนส่งด้วยรถกระบะช่วงยาว
ไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 30 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
แรงเคลื่อนต่ำ ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็น
Solar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯ
ได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา ชั่วโมงการทำงานต่อวันมากขึ้น สูบน้ำได้มากขึ้น ทำงานได้ดีสม่ำเสมอทุกฤดูกาล 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP600-C2225

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  2 pcs.x300 watts.(600 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 48 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 600 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 500 watts. 3" dia.

Pump Type

Centrifugal Blade  Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบใบพัด

Out let pipe

1" (25 mm. ท่อส่งขนาด 1 นิ้ว
Maximum Flow rate

2.0 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 2,000 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

69 m. ระยะดันส่งสูงสุด 69 เมตร
Recommend working range. 25 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  9 - 22  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 4.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 4.0 บาร์
Adapting well dia.

100 mm.(4 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 40 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 30 เมตร

@ 115,000 ฿


PDCS-SP600-H2435 (ปั๊มบาดาลแบบสกรู ปริมาณน้ำปานกลาง แรงดันสูง)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่สุด เท่าที่ยังสามารถทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสำหรับบ่อบาดาล
ขนาด 4 นิ้วขึ้นไป ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 35 เมตร (ลึกกว่านี้ก็สูบได้ แต่ได้น้ำน้อยมาก ควรเลือกรุ่นที่ใหญ่กว่า)
รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 2 แผง ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดเล็ก ขนส่งด้วยรถกระบะช่วงยาว
ไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 40 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
แรงเคลื่อนต่ำ ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็น
Solar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯ
ได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา ชั่วโมงการทำงานต่อวันมากขึ้น สูบน้ำได้มากขึ้น ทำงานได้ดีสม่ำเสมอทุกฤดูกาล 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP600-H2435

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  2 pcs.x300 watts.(600 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 48 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 600 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 500 watts. 3" dia.

Pump Type

 Helical Rotor Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบสกรู

Out let pipe

1" (25 mm.) ท่อส่งขนาด 1 นิ้ว
Maximum Flow rate

2.5 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 2,500 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

85 m. ระยะดันส่งสูงสุด 85 เมตร
Recommend working range. 35 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  8 - 24  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 4.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 4.0 บาร์
Adapting well dia.

100 mm.(4 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 40 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 30 เมตร

@ 150,000 ฿


PDCS-SP900-C2525 (ปั๊มบาดาลแบบใบพัดปริมาณน้ำมาก)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 25 เมตร รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 3 แผง 
ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเก็บพับแผงโซล่าฯลงสามารถ ขนส่งด้วยรถกระบะ
ช่วงยาวไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 30 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงาน
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็นSolar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) 
ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP900-C2525

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  3 pcs.x300 watts.(900 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 48 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 600 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 600 watts. 4" dia.

Pump Type

Centrifugal Blade  Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบใบพัด

Out let pipe

1 1/4" ( 30 mm. ท่อส่งขนาด 1 1/4 นิ้ว
Maximum Flow rate

3.0 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 3,000 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

54 m. ระยะดันส่งสูงสุด 54 เมตร
Recommend working range. 25 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  15 - 25  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 4.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 4.0 บาร์
Adapting well dia.

125 mm.(5 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 30 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 40 เมตร

@ 220,000 ฿


PDCS-SP900-H1860 (ปั๊มบาดาลแบบสกรู สำหรับสูบน้ำลึก)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 60 เมตร รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 3 แผง 
ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเก็บพับแผงโซล่าฯลงสามารถ ขนส่งด้วยรถกระบะ
ช่วงยาวไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 65 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงาน
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็นSolar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) 
ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP900-C2525

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  3 pcs.x300 watts.(900 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 48 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 600 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 600 watts. 4" dia.

Pump Type

Helical Rotor Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบสกรู

Out let pipe

1 " ( 25 mm. ท่อส่งขนาด 1 นิ้ว
Maximum Flow rate

2.0 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 2,000 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

100 m. ระยะดันส่งสูงสุด 100 เมตร
Recommend working range.  60 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  7 - 18  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 6.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 6.0 บาร์
Adapting well dia.

125 mm.(5 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 65 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 65 เมตร

@ 250,000 ฿


PDCS-SP1800-C2635 (ปั๊มบาดาลแบบใบพัดปริมาณน้ำมาก)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 35 เมตร รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 6 แผง 
ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดใหญ่ เมื่อเก็บพับแผงโซล่าฯลงสามารถ ขนส่งด้วยรถบรรทุกหกล้อ
มีเครน ไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 40 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงาน
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ 110 VDC. ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็นSolar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) 
ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP1800-C2635

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  6 pcs.x300 watts.(1800 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 110 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 1200 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 1100 watts. 4" dia.

Pump Type

Centrifugal Blade  Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบใบพัด

Out let pipe

1 1/2" ( 40 mm. ท่อส่งขนาด 1 1/2 นิ้ว
Maximum Flow rate

 5.5 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 5,500 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

43 m. ระยะดันส่งสูงสุด 43 เมตร
Recommend working range. 35 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  18 - 35  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 4.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 4.0 บาร์
Adapting well dia.

125 mm.(5 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 40 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 40 เมตร

@ 340,000 ฿


PDCS-SP1800-H09100 (ปั๊มบาดาลแบบสกรู สำหรับสูบน้ำลึก100 เมตร )
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 35 เมตร รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 6 แผง 
ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดใหญ่ เมื่อเก็บพับแผงโซล่าฯลงสามารถ ขนส่งด้วยรถบรรทุกหกล้อ
มีเครน ไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 40 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงาน
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ 110 VDC. ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็นSolar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) 
ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP1800-H09100

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  6 pcs.x300 watts.(1800 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 110 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 1200 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 1100 watts. 4" dia.

Pump Type

Helical Rotor Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบสกรู

Out let pipe

1 " ( 25 mm. ท่อส่งขนาด 1 นิ้ว
Maximum Flow rate

1.5 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 1,500 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

100 m. ระยะดันส่งสูงสุด 100 เมตร
Recommend working range.  100 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  4 - 10  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 6.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 6.0 บาร์
Adapting well dia.

125 mm.(5 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 100 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 100 เมตร

@ 360,000 ฿


PDCS-SP2400-C3650 (ปั๊มบาดาลแบบใบพัดปริมาณน้ำมาก)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 50 เมตร รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 8 แผง 
ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดใหญ่ เมื่อเก็บพับแผงโซล่าฯลงสามารถ ขนส่งด้วยรถบรรทุกหกล้อ
มีเครน ไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 55 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงาน
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ 110 VDC. ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็นSolar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) 
ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP2400-C3650

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  8 pcs.x300 watts.(2400 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 110 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 1800 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 1500 watts. 4" dia.

Pump Type

Centrifugal Blade  Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบใบพัด

Out let pipe

1 1/2" ( 40 mm. ท่อส่งขนาด 1 1/2 นิ้ว
Maximum Flow rate

 5.0 Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 5,000 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

62 m. ระยะดันส่งสูงสุด 62 เมตร
Recommend working range. 50 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  18 - 36  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 4.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 4.0 บาร์
Adapting well dia.

125 mm.(5 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 55 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 40 เมตร

@ 420,000 ฿


PDCS-SP2400-H1080 (ปั๊มบาดาลแบบสกรู สำหรับสูบน้ำลึก 80 เมตร )
เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
ระดับน้ำจับท่อลึกจากผิวดินไม่เกิน 35 เมตร รุ่นนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 8 แผง 
ยึดบนกรอบและฐานที่มั่นคง มีขนาดใหญ่ เมื่อเก็บพับแผงโซล่าฯลงสามารถ ขนส่งด้วยรถบรรทุกหกล้อ
มีเครน ไปได้ทั่วประเทศไทย รุ่นนี้จะเตรียมท่อสูบให้ 80 เมตร สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ระบบทำงาน
ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ 110 VDC. ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด ปั๊มบาดาลเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
ประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์ควบคุมเป็นSolar Pump Inverter มีระบบ MPPT.( Maximum Power Point Tracker ) 
ซึ่งจะทำหน้าที่เค้นเอากระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าฯได้มากกว่า กล่องควบคุมแบบธรรมดา 
   ประกอบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจากโรงงาน ทางบริษัทฯให้ข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของการติดตั้ง การใช้งาน 
การดูแลและซ่อมบำรุง ซื้อไปใช้งานเอง หรือนำไปประกอบติดตั้งในระบบให้น้ำพืชไร่ มีส่วนลดราคาพิเศษ

Specification:

DENCO Compact Solar Submersible pumping system model PDCS-SP2400-H1080

Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  8 pcs.x300 watts.(2400 watts)
Electrical System. DENCO-PDCS (Pure Direct Current System no battery back up)
Control System. 110 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Water pump Controller DENCO Custom Solar pump inverter 8200 watts (with MPPT. Function )

Water Pump

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current Submersible pump 1500 watts. 4" dia.

Pump Type

Helical Rotor Submersible pump. ปั๊มบาดาลแบบสกรู

Out let pipe

1 1/4" ( 30 mm. ท่อส่งขนาด 1 1/4 นิ้ว
Maximum Flow rate

3.0  Cu.m/hr. อัตราการไหลสูงสุด 3,000 ลิตร/ชั่วโมง

Maximum TDH.

86 m. ระยะดันส่งสูงสุด 86 เมตร
Recommend working range.  80 m.TDH. ( ค่าความลึกของระดับน้ำจับท่อสูงสุดที่ยังสามารถใช้งานได้ดี)
Daily water supply  12 - 20  CU.M. / day (Vary by sunshine /season /Well water level)

Working pressure

2.0 - 6.0 bars. แรงดันใช้งานที่เหมาะสม 2.0 ถึง 6.0 บาร์
Adapting well dia.

125 mm.(5 inch) สำหรับบ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

Suction host.

40 mm. dia. x 80 m. Long สายสูบทนแรงดัน ขนาด 1 1/2 " ความยาว 80 เมตร

@ 450,000 ฿


   " ฉลากปั๊มบาดาล " หรือแผ่นสติกเกอร์ที่ติดอยู่ข้างปั๊มบาดาล ซึ่งแต่ละโรงงานผู้ผลิต
ก็มีวิธีการแสดง สรรพคุณหรือความสามารถของปั๊มบาดาลแต่ละรุ่นเอาไว้ โดยมีรายละเอียด
ใกล้เคียงกัน แต่ฉลากที่แสดง ก็จะเป็นค่าสูงสุดที่ปั๊มสามารถทำได้ 
ตัวอย่างเช่น
-Solar pump ก็จะหมายถึงปั๊มที่ใช้ต้นกำลังจากพลังงานแสงอาทิตย์
TYPE :SPM3-2-500C  = Submersible Permanent Magnet 
 ซึ่งหมายถึงปั๊มบาดาล ระบบแม่เหล็กถาวรหรือ Brush Less Motor Submersible pump
3 = ขนาดของปั๊มบาดาลโต 3 นิ้ว 
500C = ขนาด500 วัตต์ C= Centrifugal Pump เป็นปั๊มแบบใบพัด
Power : 500 w. , Voltage 48 VDC. , I .MAX= 13A. rpm=3000 
Q= 2 m3/h อัตราการไหลสูงสุด ที่ 2 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง  
H = 69 m. ความสามารถในการดันส่งสูงสุด 69 เมตร

วิธีการอ่านฉลากปั๊ม

  ค่าที่ฉลากปั๊มระบุเป็นค่าสูงสุด ซึ่งจะต้องตีความหมายเป็นเช่น
Q= 2 m3/h อัตราการไหลสูงสุด ที่ 2 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ปั๊มจะสูบน้ำได้ 2 คิวต่อชั่วโมงเมื่อมีองค์ประกอบ  
ครบดังนี้ แสงแดดจัดมากพอที่จะสร้างกำลัง Power : 500 w.ความเร็วรอบต้องถึง3000 รอบต่อนาที กระแสประมาณ 13 แอมป์
ถ้าไฟมาไม่ถึง หรือแสงแดด วอบแวมๆ อัตราการไหลก็จะลดลงไปตามส่วน
     H = 69 m. ความสามารถในการดันส่งสูงสุด 69 เมตร ปริมาณน้ำที่ปลายทางจะเป็นน้ำหยดสุกท้ายที่ส่งขึ้นไปถึง
ที่ระดับ 69 เมตร แทบจะไม่มีน้ำเหลือ เพราะเป็นธรรมดาของธรรมชาติปั๊ม ถ้า TDH สูง อัตราการไหลจะต่ำ และถ้า
TDH. ต่ำ อัตราการไหลจะสูง เป็นสัจธรรมครับ
   " ฉลากปั๊ม " ก็จะคล้ายๆกับฉลากยา ซึ่งผมหยิบเอามาให้หัดอ่านกัน ก็เพราะผมคิดว่า " เพราะเหตุใดเราจึงไม่ทำความเข้าใจ ให้ถึงแก่นด้วยตนเอง ก่อนที่เราจะซื้อปั๊มน้ำ "
ซึ่งผู้เขียนอยากให้ทุกๆท่านได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้ เพราะเมื่อหลายปีก่อน ผู้เขียนเองก็ไม่ได้รอบรู้เรื่องปั๊มน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำ อะไรมากมายนัก แต่ก็ได้อาศัยศึกษาหาข้อมูล
จากตำรา และดูจากงานเขียนของอาจารย์หลายๆท่าน รวมถึงได้รับความรู้จาก KURU ซึ่งก็มีข้อมูลทั้งที่ใช่ ไม่ใช่ หรือเพียงใกล้เคียง และบางอย่างก็เข้าใจได้จากการลงมือ
ทำจริง ใช้งานจริงที่หน้างาน จึงได้นำเอาความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้มานำมาเขียนเอาไว้ในที่นี้ เพื่อให้ง่ายกับการทำความเข้าใจ
เรื่อง" ฉลากปั๊ม " ที่ผู้เขียนได้ระบุเอาไว้ในตารางรายละเอียด ของเครื่องสูบน้ำบาดาลแต่ละรุ่น เป็นฉลากใช้งานงานจริง ได้จากการทดสอบ และทดลอง ดังนี้
A) Pump Type  เป็นแบบใบพัด ถ้ามีอักษร C หรือ Centrifugal Blade และเป็นแบบ สกรู Helical Rotor จะแสดงไว้เป็นอักษร H
B) Out let pipe 1" (25 mm.) คือขนาดของท่อส่งปั๊มบาดาล โดยปรกติจะขยายเป็นขนาดใหญ่ขึ้น
C) อัตราการไหลสูงสุด คือ 2000 ลิตร/ชั่วโมง แต่พอดันส่งขึ้นไปสูงสุด น้ำหยดสุดท้ายจะไปได้ที่ระดับ 69 เมตร ในแนวดิ่ง
D) Reccommend working Range ตัวอักษรแถบสีเหลืองคือคำแนะนำในการใช้ให้เหมาะสมกับความลึกของระดับน้ำ หรือระดับน้ำจับท่อต่ำสุด ที่แนะนำให้ใช้งาน
 จากตัวอย่าง ที่ระบุว่า 25 m.TDH. ซึ่งหมายถึงว่าเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้ เหมาะกับการใช้งานกับบ่อบาดาลที่มีระดับน้ำลึกจากผิวดิน ต่ำสุดไม่เกิน 25 เมตร ในช่วงฤดูแล้ง
จัดๆ เช่นช่วงสงกรานต์ ถ้าระดับน้ำลึกไม่เกิน 25 เมตร ก็ยังสามารถใช้ได้ อ่อนแก่ กว่ากันได้บ้างเล็กน้อย ในสภาพแล้งดังกล่าว เครื่องก็ยังสามารถสูบดันส่งน้ำขึ้นมา
ให้ท่านใช้ได้ วันละ9 ลูกบาศก์เมตร หรือ 9000 ลิตร เป็นอย่างน้อย ที่ปากบ่อ ถ้าจะดันส่งไปขึ้นถังอีก หรือมีระยะทางส่งไกลขึ้น ปริมาณน้ำก็จะลดลงไปตามสัดส่วน
    และในช่วงเวลาฤดูฝน ระดับน้ำใต้ดิน หรือระดับน้ำจับท่อสูงขึ้น เครื่องก็จะสูบน้ำขึ้นมาให้เราใช้งานได้มากกว่าเดิม สูงสุดก็อาจจะมากกว่า 22 ลบ.เมตร/วัน
เป็นต้น ซึ่งถ้าอ่านอย่างเข้าใจแล้ว เราก็พอจะทราบคร่าวๆว่า ปั๊มแบบไหน รุ่นไหน เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของเรา ราคาประมาณนี้ ตัวเลขกลมๆก็คือ
ราคายกไปส่งถึงบ้าน หย่อนปั๊ม ต่อท่อ เข้าระบบ ให้เป็นที่เรียบร้อย แต่ถ้าติดตั้งเอง มารับเครื่องเอง ราคาก็จะมีส่วนลดพิเศษให้อีกครับ ประมาณนี้

     เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะตาลายก็คงจะไม่แปลกอะไร เพราะเรื่องเครื่องสูบน้ำบาดาลผมใช้เวลาเขียนอยู่สามวันสามคืนกว่าจะเสร็จและตรวจทานเรียบร้อย
เพื่อความถูกต้อง และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ท่านที่กำลังมองหาเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งผู้เขียนก็ได้ทำการออกแบบและผลิตจำหน่ายรวม8รุ่น
พร้อมรายละเอียดต่างๆที่ลงเอาไว้อย่างละเอียด ทั้งราคาตั้งเป็นตัวเลขกลมๆ และมีส่วนลดพิเศษสำหรับ ท่านที่มารับเครื่องด้วยตนเอง และสามารถติดตั้งใช้งานได้เอง
ก็จะมีส่วนลดพิเศษ หรือเมื่อทราบรายละเอียดการใช้น้ำที่แท้จริงแล้ว ผู้เขียนจะสามารถเลือกรุ่น หรือสามารถออกแบบให้ได้ตรงกับความต้องการ และราคาประหยัด
จะซื้อไปติดตั้งใช้งานเองก็คุ้มค่า ในเบื้องต้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะตอบข้อซักถามและแจ้งรายละเอียดต่างๆให้กับท่านที่สนใจ และจะสอบถามข้อมูล และ สเก๊ตผังคร่าวๆในการติดตั้ง ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ  ระยะทาง ฯลฯ ข้อมูลต่างๆ ผู้เขียนจะทำการตรวจสอบ และดูลักษณะภูมิประเทศ จากพิกัดดาวเทียม พร้อมทั้งทำการประเมินราคาและ
พิมพ์เป็นใบเสนอราคาให้ท่านเก็บเอาไว้เป็นข้อมูล ซึ่งบางท่านก็สั่งซื้อเลย บางท่านก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจ ซึ่งอีกสักระยะหนึ่งค่อยตัดสินใจก็ไม่มีปัญหาอะไร
ผู้เขียนจะไม่ออกไปดูหน้างาน เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่าย และจะไม่ติดตามทวงถาม หรือ Press Order ให้เป็นที่กังวลกับทุกท่าน และจะเก็บข้อมูลเอาไว้ประมาณ
สองปีตามมาตรฐาน ของฐานข้อมูล จะใช้งานเมื่อไหร่ ก็สามารถดึงข้อมูลขึ้นมาใช้งานได้เลย
    ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี่ก้าวไปไกลมาก การออกแบบระบบสูบน้ำของผู้เขียนสามารถทำได้จากข้อมูลจำเป็นเบื้องต้น และเมื่อทำการติดตั้งแล้วสามารถทำงานได้ตามนั้นจริง
และจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำ ส่งข้อมูลในด้านต่างๆที่จำเป็น จนเครื่องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และติดตามให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นการประยุกต์ใช้งาน
การดูแลรักษา ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียน ผู้ออกแบบก็พยายามปรับปรุงให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้คุ้มค่า สามารถซื้อไปใช้งานกันได้โดยไม่ต้องทำอะไรมากมาย เหมือนกับซื้อ
ตู้เย็นแล้วยกไปที่บ้าน หาที่เหมาะๆ ทำการติดตั้ง เสียบปล้ั๊ก เครื่องก็ทำงานได้ทันที 
   ที่ใดมีน้ำ ที่นั่นมีชีวิต มีความอุดมสมบูรณ์ มีข้าวปลาอาหาร มีความสุข มีรอยยิ้ม แต่ในผืนดินอันกว้างใหญ่ บางพื้นที่มีความแห้งแล้ง จะขุดสระเก็บน้ำก็เก็บได้ในบางฤดู บางพื้นที่
ในหน้าแล้ง ต้องอาศัยน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการเพาะปลูก จะรอน้ำฝน หรือจะรอน้ำจากระบบชลประทานอย่างเดียว ก็ไม่เพียงพอ หรือทันการสำหรับการเพาะปลูกนอกฤดูฝน
 " น้ำบาดาล " ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชน การขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้สำหรับการเกษตร ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และปั๊มสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ก็เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง จากการใช้ไฟฟ้าปรกติ หรือไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ และเป็นทางเลือกสำหรับพื้นที่ ที่ระบบไฟฟ้าพื้นฐาน เข้าไปไม่ถึง หรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนหนุ่มสาว รุ่นใหม่
ที่มีความรู้ ต้องการทำการเกษตรแบบปราณีต ก็สามารถอ่านศึกษา และเอาตัวเลขกลมๆไปประกอบเป็นงบประมาณ ถ้าดูแล้วว่ารุ่นไหนเหมาะ หรือตรงกับความต้องการ ก็สอบถาม
เพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ของบริษัทฯ เพื่อความแม่นยำ และสมบูรณ์ ควรให้ข้อมูลเท่าที่สามารถให้ได้มายังบริษัทฯ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ทำการประเมินราคา
ตามสภาพการใช้งานจริง  เพื่อเสนอราคาด้วยเอกสารใบเสนอราคาไปยังท่านที่สนใจอีกครั้ง

ข้อมูล รายละเอียดเพื่อการติดต่อ ทำใบเสนอราคาและส่งใบเสนอราคา
ชื่อ นามสกุล ผู้ติดต่อ............................................................... หรือ องค์กรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ........................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ............................................
e-mail .................................................... ID.Line.........................................................  Facebook.....................................................................
สถานที่ติดตั้งใช้งาน
บ้านเลขที่ .................... หมู่ที่ ..............  หมู่บ้าน.............................................. ตำบล ............................................... อำเภอ .............................
จังหวัด .....................................................
ตำแหน่งพิกัด แผนที่ดาวเทียม .............................................................................................
สถานที่ติดตั้ง รถยนต์สามารถเข้าถึงหรือไม่ ?  
ข้อมูลจำเป็นสำหรับการประเมินราคาระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาล
1) ระบุขนาดของปากบ่อบาดาล 
ขนาด 4 นิ้ว.................. 5 นิ้ว ........................... 6 นิ้ว...............................
**** ขนาดของท่อปากบ่อบาดาล ต้องตรวจสอบ ในบางบ่อมีการลดขนาดท่อ เช่น ปากบ่อเป็นขนาด 5 นิ้ว เพียง 2 ท่อน พอลึกลงไป 
ลดลงเหลือ 3 นิ้ว ซึ่งจะทำให้ลงปั๊มบาดาล ขนาดใหญ่ ไม่ได้ เป็นต้น   บ่อเจาะใหม่ควรเจาะขนาด 5 นิ้วขึ้นไป ***********
2) ความลึกในการเจาะ ........................ เมตร ( สอบถามจากช่างเจาะบาดาล)
3) ระดับน้ำจับท่อ .................................เมตร ( ระดับผิวน้ำในบ่อบาดาล วัดจากผิวดินลงไป )
  เป็นข้อมูลสำคัญมากเมื่อช่างเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว ความลึกในการเจาะคือ ความลึกในการเจาะจนพบโพรงน้ำบาดาล ซึ่งในบางบ่อจะมีแรงดันใต้ผิวโลก 
ดันส่งให้น้ำมีระดับสูงขึ้นมา ถ้าเราสามารถทราบ" ระดับน้ำจับท่อ " ก็จะสามารถออกแบบให้ใช้ปั๊มขนาดเล็กลง จำนวนแผงน้อยลง ช่วยลดงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก ระดับน้ำจับท่อ ยิ่งมีความลึกมาก ยิ่งต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่มากขึ้น ใช้แผงจำนวนมากขึ้นตามสภาพการใช้งาน

ข้อมูลการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำที่ต้องการสูบ ........................ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ลักษณะของการสูบส่ง
1) สูบปล่อยทิ้งลงบ่อ หรือลงนา ลงร่องสวน ....................
2) สูบส่งขึ้นเติมถังเก็บน้ำ ความสูงของถังน้ำจากพื้นดิน ..............................เมตร
3) ระยะทางจากจุดที่วางเครื่องสูบน้ำ ถึงปลายทาง (ระยะทางในแนวราบ) ส่งไกล ........................เมตร
วัตถุประสงค์อื่นๆ (ถ้ามี)..........................................................................................................................................

    เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องหนึ่งราคาหลายหมื่นบาทไปถึงหลักแสน ควรอ่านพิจารณาอย่างรอบครอบ อ่านทำความเข้าใจ ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ
ก็อย่าเพิ่งรีบซื้อ เราควรรู้ว่าเรากำลังหาซื้ออะไร ? เพื่อเอาไปใช้ทำอะไร ? ลองเติมข้อมูลข้างต้น แล้วท่านจะทราบคำตอบมากมายว่า ได้พบสิ่งที่กำลังตามหาหรือยัง
ผู้เขียนเองเวลาจะสั่งซื้อเครื่องจักร หรือเครื่องมือสำหรับการทำงาน ก็จะซื้อจากผู้ขายที่มีหลักแหล่ง มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า และสามารถอธิบายให้ผู้ซื้อเข้าใจ
ได้ว่า กำลังตัดสินใจซื้ออะไร ? เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อะไร ? ทุกอย่างสามารถอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมฯ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า วิธีการสั่งซื้อ และส่วนลดราคาพิเศษ Tel : 02-408-5800 ถึง 8
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา และส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
unit price and specification up date since March 20,2017

 

Hit Counter Update  20 มีนาคม 2560
 

| หน้าแรกเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |ติดต่อฝ่ายการตลาดคลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube|  
ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |  ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน  |บทความการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ   บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |
|การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 300วัตต์|การส่งน้ำระยะไกลและขึ้นที่สูง|  |Webmaster Talk  |

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎