บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||English version||


 
2 ) เราสามารถนำเอาเครื่องDCSP0124-300W-P25 ไปใช้ทำงานอะไรได้บ้าง?
  เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 จะเริ่มทำงานหรือมอเตอร์เริ่มหมุนตั้งแต่เวลาเช้าที่เริ่มมีแสงแดดความเร็วรอบยังไม่มากแต่ก็สามารถ
เริ่มสูบส่งน้ำได้ ซึ่งอาจจะยังมีแรงดันไม่มากพอที่จะดันส่งขึ้นเนินหรือหอน้ำได้สูงมากนัก เราสามารถสูบส่งน้ำในแนวราบได้ พอเริ่มสายหน่อยแสงแดด
เริ่มเข้มหรือแรงประมาณ 8.00น.เครื่องก็จะเริ่มทำงานได้แรงดันน้ำมากขึ้น ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ ผู้เขียนจะใช้ช่วงเวลาแสงแดดสมบูรณ์
คือนับตั้งแต่เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 15.00 น.เป็นเวลา 6 ชั่วโมงทำงาน ซึ่งเครื่องจะสามารถ
1) สูบน้ำขึ้นมาจากสระน้ำ หรือบ่อลึกได้ประมาณ 8 เมตร
2) สามารถวัดอัตราการไหลที่จุดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ 2100 ลิตร/ชั่วโมง หรือ 35 ลิตร/นาที
3) สามารถสร้างแรงดันน้ำสูงสุดได้ 4.0 บาร์ (ซึ่งสามารถดันน้ำขึ้นที่สูงได้ถึง 40 เมตร แต่เป็นน้ำหยดสุดท้าย หรือเรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดการไหลของน้ำ)
ซึ่งถ้าเราสูบน้ำด้วยเครื่องนี้ เมื่อวัดอัตราการไหลที่ต้นทางเราจะได้น้ำ 2100 ลิตร/ชั่วโมง เมื่อดันส่งไปไกลขึ้น สูงขึ้นปริมาณน้ำก็จะลดลงไปตามสัดส่วน

DCSP0124-300W-P25 เครื่องแรกของคุณเสนอ ชนะสงคราม
ติดตั้งใช้งานที่ อ.ชุมแพ ขอนแก่น
( ติดตั้งใช้งานวันที่ 31มกราคม 2558 ถึงปัจจุบัน)
 เมื่อทำการติดตั้งและเดินท่อทางด้านสูบไปยังแหล่งน้ำแล้ว โดยปรกติเมื่อสูบน้ำขึ้นมาเราจะมีน้ำอยู่ในมือ ณ.จุดที่ตั้งเครื่อง 2100 ลิตร/ชั่วโมง
ลำดับต่อมาเราต้องการที่จะนำน้ำที่เราสูบขึ้นมาได้จากแหล่งน้ำของเราไปที่ไหน? หรือใช้เพื่อทำอะไร ส่งดันน้ำขึ้นถังเก็บ ส่งน้ำขึ้นยอดเนิน
ดันส่งเข้าระบบน้ำหยด หรือขับดันสปริงเกอร์ หรือปล่อยให้ไหลไปตามร่องสวน หรือต่อสายยางรดน้ำ ผู้เขียนจะเขียนแนะนำวิธีการต่อท่อ
วิธีการเลือกหาอุปกรณ์ต่างๆ โดยละเอียดท่านสามารถเข้าอ่านทำความเข้าใจได้ตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ โดยใช้เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้เป็นตัวทำงาน
 
การสูบส่งน้ำระยะทางไกลในแนวราบ ความสูงปลายทางไม่เกิน 20 เมตร
การกระจายน้ำรดสวนป่าขนาดพื้นที่10ไร่ จังหวัดบุรีรัมย์
 การสูบส่งน้ำเข้าระบบน้ำหยด
ตัวอย่างการเริ่มต้นออกแบบระบบการจัดการน้ำ จังหวัดราชบุรี
Hit Counter Update 23เมษายน2561
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ || English version |


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์

 On Line Store


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎