บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||


 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน (Surface Pump)

       เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงสำหรับใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดินเช่น สระน้ำ สระขุด ลำธาร ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน 
หรือบ่อบาดาลตื้น ความสามารถในการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำประเภทนี้ มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่า ความลึกที่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ไม่เกิน 8 เมตร (วัดในแนวดิ่ง)
ถ้าระดับผิวน้ำอยู่ต่ำกว่าปากท่อสูบของตัวปั๊มเกิน8เมตร ก็จะสูบน้ำไม่ขึ้น หรือเริ่มแตกตัวกลายเป็นฟองอากาศ ควรตั้งเครื่องสูบน้ำให้ใกล้กับผิวน้ำมากที่สุด
เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อให้การลำเลียงน้ำเข้าสู่ปั๊มน้ำเป็นไปอย่างสะดวกที่สุด เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมากที่สุดซึ่งเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดของโลก ผสมกับสภาพของสุญญากาศ ที่เกิดขึ้นในห้องสูบของปั๊มน้ำ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าเราจะเพิ่มกำลังมอเตอร์
หรือกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเพียงใดก็ตาม ที่กล่าวมาข้างต้นคือข้อจำกัดของเครื่องสูบน้ำประเภทสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน หรือ(Surface Pump) 
ซึ่งมีข้อดีก็คือ ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ได้ปริมาณน้ำต่อวันมาก เหมาะสำหรับการสูบน้ำเพื่อการเกษตร หรือกิจกรรมที่ต้องการใช้น้ำปริมาณมาก

ณ.ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรม ตำบลห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

                             งานพลังงานสัญจร กระทรวงพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา
        ทางบริษัทฯได้ทำการทดลอง ออกแบบ และผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 แบบ Fix Type และ Mobile Type 
จัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่สุดที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ในราคาประหยัด สามารถใช้งานได้
ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เหมาะสำหรับไร่นา สวนขนาดเล็ก หรือใช้หลายเครื่องเพื่อสูบส่งน้ำในระบบให้น้ำพืช สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน
ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถอ่านข้อมูล และชมตัวอย่างการใช้งาน ในลักษณะต่างๆ ในหลายพื้นที่ ของประเทศไทย
รวมข้อมูลการติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น 
DCSP0124-300W-P25


DCSP0124-300W-P25 (Fix Type)
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดเล็กที่สุดที่ยังสามารถทำงานสูบน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยว(Mono Type )สั่งผลิตพิเศษสำหรับงานสูบน้ำโดยเฉพาะมีความ
ตอบสนองรวดเร็วในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
Specification: DENCO Compact Solar pumping system model DCSP0124-300W-P25 Fix Type.
Steel Structure Steel sheet 3.0 mm. thickness
Surface Finished Powder coating by DENCO Standard process in polyester RAL7032 with UV-Protection
Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  1 pcs.x300 watts. (300W.)

Electrical System.

DENCO-PDCS (Pure Direct Current System).

Control System.

24 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Driven Motor

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current 350 watts 24 V.DC

Motor Controller

DENCO Custom Solar pump motor controller  24 V.DC. maximum out-put 350 watts.

Driven Transmission

Direct driven with the coupling joint system.

Speed Reducer

Sun gear reducer box to working speed 500 rpm.

Water pump

DENCO modify Piston Pump (Surface Pump)

Suction/Out let

1" ( 25 mm.)

Suction dept.

Maximum 8.0 m.(สูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร)
Flow rate Maximum 2,100 Litres / hour.(Flow rate vary by TDH.) อัตราการไหลแปรผันตามระดับความสูงของปลายทาง
Daily water supply 8 to 15 CU.M. / day (Vary by sunshine & installation condition )
Working pressure

2.0 bars.

Total Dynamic Head (TDH.) 20 m.

Horizontal water supply dist.

Maximum 400 m.

 Unit Price

@ 55,000.฿

Download

ภาษาไทย

English

DCSP0124-300W-P25 catalog

DCSP0124-300W-P25 catalogDCSP0124-300W-P25 (Mobile Type)
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงขนาดเล็กที่สุดที่ยังสามารถทำงานสูบน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยว(Mono Type )สั่งผลิตพิเศษสำหรับงานสูบน้ำโดยเฉพาะมีความ
ตอบสนองรวดเร็วในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
Specification: DENCO Compact Solar pumping system model DCSP0124-300W-P25 Fix Type.
Steel Structure Steel sheet 3.0 mm. thickness
Surface Finished Powder coating by DENCO Standard process in polyester RAL7032 with UV-Protection
Solar panel DENCO Custom Super black Hi-power Mono crystalline model DCPV-M300W  1 pcs.x300 watts. (300W.)

Electrical System.

DENCO-PDCS (Pure Direct Current System).

Control System.

24 V.DC. All power and control wire cable are water proof IP.45 (IEC.60529:2001)
Driven Motor

DENCO Custom 3 phase .Brush Less Direct Current 350 watts 24 V.DC

Motor Controller

DENCO Custom Solar pump motor controller  24 V.DC. maximum out-put 350 watts.

Driven Transmission

Direct driven with the coupling joint system.

Speed Reducer

Sun gear reducer box to working speed 500 rpm.

Water pump

DENCO modify Piston Pump (Surface Pump)

Suction/Out let

1" ( 25 mm.)

Suction dept.

Maximum 8.0 m.(สูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร)
Flow rate Maximum 2,100 Litres / hour.(Flow rate vary by TDH.) อัตราการไหลแปรผันตามระดับความสูงของปลายทาง
Daily water supply 8 to 15 CU.M. / day (Vary by sunshine & installation condition )
Working pressure

2.0 bars.

Total Dynamic Head (TDH.) 20 m.

Horizontal water supply dist.

Maximum 400 m.

 Unit Price

@ 60,000.฿

Download

ภาษาไทย

English

DCSP0124-300W-P25 catalog

DCSP0124-300W-P25 catalogเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50
เป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นกลางที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น DCSP0124-300W-P25
มีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นเล็กถึงสองเท่าตัวในเชิงของปริมาณน้ำที่สูบได้ต่อวันประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร
ถ้าเป็นการสูบน้ำข้ามคันคลอง หรือข้ามห้วย แต่ถ้ามีการดันส่งขึ้นเนิน หรือขึ้นที่สูง ปริมาณน้ำที่สูบได้
ก็จะลดลงไปตามสัดส่วนของความสูงชัน แนะนำว่าควรนำไปใช้งานในการดันส่งน้ำที่สูงไม่เกิน 20 เมตร 
ความสามารถในการสูบลึกสูงสุด 8 เมตร มีอุปกรณ์จำเป็นที่เพิ่มเติมเข้ามาในระบบคือ 
1) ถังสำรองน้ำทางด้านสูบ (Suction Selfpriming Tank)
2)ถังแรงดันน้ำทางด้านส่ง (Supply Pressure Tank)
3) ใช้ต้นกำลังจากแผงโซล่าเซลล์ DENCO Super Black Hi-power ขนาด300วัตต์จำนวน 3 แผง
 ราคาชุดละ @ 185,000 บาท       ***** รายละเอียดเพิ่มเติม ********* click...


 
 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และระยะส่งสูงและไกล
  ในกรณีการสูบน้ำระยะไกลและความสูงของปลายทางมากเกินกว่า20เมตรต้องทำการออกแบบและคำนวณ
อย่างแม่นยำโดยเฉพาะงาน (Custom Design) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและมีอายุใช้งานที่
ยาวนานคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและต้องใช้ชนิดและขนาดของท่อส่งน้ำที่ถูกต้อง
และเหมาะสมและมีการซ่อมบำรุงน้อย ซึ่งการใช้งานในระบบขนาดใหญ่เรามีทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมกับการใช้งาน
และงบประมาณ ท่านสามารถสอบถามได้จากฝ่ายการตลาด หรือส่งข้อมูล ความต้องการใช้งาน มาที่ผู้เขียนโดยตรง
ID.Line : prapondenco
ผู้เขียนจะทำการออกแบบและประเมินราคาให้เพื่อพิจารณา
      
   ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า วิธีการสั่งซื้อ และส่วนลดราคาพิเศษ Tel : 02-408-5800 ถึง 8
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา และส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำด้วยเหตุผลทางวิศวกรรมฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 unit price and specification up date since March 20,2017


Hit Counter Update March 20,2017
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||  


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎