บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco
Facebook: dencosolar

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |การออกแบบระบบน้ำหยด|

ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 ||Webmaster Prapondenco|| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก| องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||


ระบบน้ำหยด

 เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0124-300W-P25
 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 สำหรับระบบน้ำหยดพื้นที่ 6-18ไร่ ของคุณขจร คุปติปัญญา
     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ผมได้รับอีเมล์จากคุณขจร คุปติปัญญา 
สอบถามมาในเรื่องของการใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25
เพื่อเป็นเครื่องดันน้ำเข้าสู่ระบบ ในวินาทีแรกที่เห็นภาพแผนผังการวางท่อ
และระบบน้ำหยด รวมทั้งรายละเอียดที่ครบถ้วน ก็รู้สึกดีใจมาก เพราะดูแล้วเ
ป็นระบบที่มีความสมบูรณ์มากทีเดียว การวางท่อเป็นระบบRing Main หรือ 
เป็นวงปิด เพื่อการปรับความสมดุลย์ของแรงดันในระบบ และมีรายละเอียด
ที่ครบถ้วน
  ยิ่งทราบว่าเป็นการออกแบบโดยการใช้ความรู้ในการศึกษาข้อมูลมาจากทาง
 Internet และก็ได้แนวคิดบางประการมาจากการอ่านบทความของผู้เขียน 
ทำให้ผู้เขียนปลื้มใจมากๆ และดีใจมากที่บทความของผู้เขียนมีประโยชน์ต่อ
ท่านที่สนใจ ก็ขอขอบคุณมากครับที่ทราบว่าเป็นท่านที่ติดตามผลงาน
ของผู้เขียนมาตั้งแต่ต้น
    รายละเอียดต่างๆทั้งภาพแผนผัง ตำแหน่งใน Google และรายละเอียด
ความยาวท่อ และอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วน ทำให้ผู้เขียนสามารถทำงานต่อได้เลย 
จากข้อมูลที่ส่งมา ในแต่ละวันผู้เขียนมีงานออกแบบและเสนอราคา
ระบบไฟฟ้าโรงงานของบริษัทฯ งานรับแขกหรือลูกค้าที่มา Visited Factory ค่อนข้างมาก
จึงจะทำงานในส่วนของการออกแบบและเสนอราคาระบบโซล่าเซลล์ในเวลากลางคืน
บางครั้งดึกแล้ว ถ้าข้อมูลไม่ครบ การติดต่อขอขอมูลเพิ่มก็จะทำได้ยากขึ้น เพราะเป็นเวลาดึก
ถ้าข้อมูลครบถ้วนแบบนี้ สามารถจบงานได้เลย และผู้เขียนจึงได้ถือโอกาส นำเอา
งานระบบน้ำหยดนี้ มาเขียนเป็นบทความ เพื่อจะได้ใช้ตอบท่านอื่นๆ และเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนชาวไทย จึงขอขอบคุณ คุณขจร มาในโอกาสนี้ด้วยครับ
  ในเบื้องต้น คุณขจร ต้องการทราบว่า
 1) เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25  จำนวน 1 เครื่อง เพียงพอต่อการใช้งานนี้หรือไม่
2) ระบบท่อที่วางเอาไว้ มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
3) ถ้าเพิ่มท่อสูบเป็นสองชุด คือ สูบจากบ่อน้ำชุดหนึ่ง และ สูบจากบ่อน้ำที่มีขี้หมูผสม (เพื่อเป็นปุ๋ย)
4) ต้องการติดตั้ง Pressure Switch เอาไว้เพื่อหยุดการทำงานของปั๊ม เมื่อมีแรงดันสูง ในกรณีที่หม้อกรองตัน
5) ขอคำแนะนำว่า ควรเลือกใช้ท่อ PVC.หรือ ท่อ PE. ท่อชนิดไหนดีกว่ากัน
6) จะเดินท่ออย่างไร ไม่ให้อุณหภูมิของน้ำในท่อสูง หรือร้อน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก
ผู้เขียนจึงขอตอบเป็นลำดับดังนี้
 1) เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25  จำนวน 1 เครื่อง เพียงพอต่อการใช้งานนี้หรือไม่
    ในลำดับแรกเราต้องศึกษาค้นคว้าก่อนว่า พืชที่เราปลูก ต้องการปริมาณน้ำต่อวัน
มากน้อยเพียงใด และควรให้น้ำเวลาใด หรือวันละกี่เวลา เมื่อเราทราบรายละเอียด  
ของพืชที่เราปลูก และกำหนดวิธีการให้น้ำพืชได้แล้วไม่ว่าจะเป็น หัวน้ำหยด หัวน้ำพุ่ง
หัวสปริงเกอร์เล็ก เราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับพืชที่เราปลูก
  ในกรณีของคุณขจร ปลูกอินทผาลัม เลือกใช้ระบบน้ำหยดแบบปรับอัตราการไหลได้ 
ซึ่งถ้าเป็นแบบใช้แรงดันจากถังพักน้ำ ที่มีแรงดันไม่มาก หรือหอน้ำไม่สูง ก็อาจจะต้อง
ปรับอัตราการไหลกันบ่อยๆ ตามระดับน้ำที่ลดต่ำลงแต่ถ้าใช้ปั๊มน้ำช่วยขับดันน้ำเข้าระบบ
แบบปรับอัตราการไหลได้ ก็จะมีประโยชน์ ถือว่าเหมาะสม ข้อมูลจำเป็น
1) จำนวนของหัวน้ำหยด ( จำนวนที่ต้องการใช้ทั้งหมด )
2) อัตราการไหล ซึ่งคุณขจรใช้แบบปรับได้ 4ลิตรถึง 8 ลิตร/ชั่วโมง
3) ขนาด และความยาวรวมของท่อ
จากข้อมูล 
ใช้หัวน้ำหยดจำนวน 150 จุด แบบปรับอัตราการไหลได้ ( 4ถึง8ลิตร/ชั่วโมง) 
ซึ่งในระบบโดยรวม ในทางปฎิบัติจริง 
1) ชุดแถวหัวน้ำหยดต้นทาง จะปรับเอาไว้ที่ต่ำสุด คือ 4 ลิตร/ชั่วโมง(น้อยสุด)
2) ชุดแถวกลางทาง จะปรับเอาไว้ที่ 6 ลิตร/ชั่วโมง( เปิดกลางๆ)
3) ชุดแถวปลายทาง จะปรับเอาไว้ที่ 8 ลิตร/ชั่วโมง ( เปิดสุด)
 ดังนั้นค่าที่นำมาใช้คำนวณ สำหรับอัตราการไหล คือ 6 ลิตร/ชั่วโมง
 ความต้องการใช้น้ำต่อชั่วโมง = จำนวนหัวน้ำหยด X อัตราการไหลของน้ำ ต่อหัวน้ำหยด ในเวลา 1 ชั่วโมง
                                        = 150 x 6
ปริมาณน้ำที่ต้องดันเข้าระบบ  = 900 ลิตร/ชั่วโมง
เผื่อเหลือ เผื่อขาด 30%         = 900 x 1.3 = 1,170 ลิตร/ชั่วโมง
  นำค่าที่ได้ ไปเลือกขนาดของเครื่องสูบน้ำ ที่มีความสามารถ ดันส่งน้ำได้ มากกว่า 1,170 ลิตร/ชั่วโมง
 จากบทความเรื่อง " เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 "
  ในภาพซ้ายมือ คือตารางผลการทดสอบความสามารถในการสูบน้ำของเครื่อง DCSP0124-300W-P25
ซึ่งผู้เขียนได้ทำการทดสอบเดินเครื่อง และวัดผลด้วยสภาพการใช้งานจริง ด้วยกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน
ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบเป็นความสูงในการยกน้ำขึ้นปลายทาง
ในตารางบรรทัดแรก ก็จะมีลักษณะเดียวกับการสูบน้ำจากคลองแล้วปล่อยทิ้งลงในนา จะสูบน้ำได้ 38ลิตร/นาที หรือ2.3คิว/ชม.
ในตารางบรรทัดสุดท้าย ก็จะมีลักษณะเดียวกับการสูบน้ำจากคลองแล้วดันส่งขึ้นถังสูง20 เมตรจะสูบน้ำได้ 22ลิตร/นาที 
หรือ1.32คิว/ชม.
    ซึ่งในเบื้องต้นระบบน้ำหยดต้องการน้ำ 1170 ลิตร/ชั่วโมง และเครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 ก็สามารถสูบส่ง
น้ำได้ 1320 ลิตร/ชั่วโมง (ที่แรงดัน 2.0 บาร์ ) หรือการส่งขึ้นเนิน หรือ ถังแนวตั้ง 20 เมตร
  ในเบื้องต้น ประมาณการว่าใช้ได้ แต่ เราต้องละเอียดกว่านั้น เพราะว่าเรามีความยาวของท่อ ซึ่งเมื่อเราดันส่งน้ำไปตามท่อ
ก็จะมีแรงเสียดทานกับผิวท่อ ซึ่งเราต้องมาหาค่าก่อนว่า ระบบท่อที่เราออกแบบ หรือมีอยู่ มีแรงเสียดทานรวม มากเกินกว่า
ความสามารถในการทำงานของเครื่องสูบน้ำของเราหรือไม่? 
   การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง เมื่อนำมาใช้งานกับระบบส่งน้ำ จ่ายน้ำ จะต้องพิจารณา แรงเสียดทานรวม
ของระบบ เพราะไม่ใช่การสูบน้ำจากกาลามังแล้วปล่อยออกที่หัวปั๊ม 
   เราต้องกลับมาดูภาพนี้อีกครั้ง เพื่อหาความยาวรวมของระบบท่อ เพื่อนำไปเทียบหา ค่าของแรงเสียดทานรวม
ในระบบท่อ หรือที่เราเรียกกันว่า " แรงดันสูญเสียของหัวน้ำ " ถ้าไม่สูงเกินประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ ก็จะสามารถ
ทำงานในระบบได้
  1) ระบบท่อสูบ
  ผมจะแนะนำให้ใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว หัวกะโหลก 2 นิ้ว ในภาพ การออกแบบวางเครื่องไว้ริมบ่อน้ำ ระดับความลึกของ
ผิวน้ำจากขอบสระ 2 เมตร และในฤดูแล้งจะลึก 4 เมตร ซึ่งท่อสูบสั้น ระยะใกล้ และความลึกมากที่สุด 4 เมตร ถือว่าดีมาก
คือชุดท่อสูบจะไม่มีปัญหาหรือผลกระทบใดๆ ตลอดปี หรือทุกฤดูกาล ขอเพียงให้ใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว และการต่ออย่าให้รั่ว
โดยเด็ดขาด 
2) ท่อส่งขนาด 2 นิ้ว
รวมความยาว 140+140+100+100+132 = 512 เมตร.
ท่อซอยหรือท่อแขนง ขนาด 25 มม.หรือ 1 นิ้ว ความยาวรวม 600 เมตร
  ขอเสริมเล็กน้อยครับ ระบบน้ำหยดก็คือการส่งน้ำไปตามท่อ แล้วเราก็เจาะรูเล็กๆให้ท่อรั่วให้น้ำหยดลงตรง
โคนต้นพืชผักที่เราปลูก ด้วยธรรมชาติของน้ำ จะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำ เพียงแต่เราเติมน้ำที่ถังที่เรายกสูงขึ้น
จากพื้นดิน พอเติมน้ำที่ถังน้ำ น้ำก็จะไหลไปตามท่อและหยดออกตามรอยรั่วที่เราเจาะเอาไว้ เป็นระบบที่อาศัย
หลักการธรรมชาติ 
  ในระบบน้ำหยดซ้ายมือ ก็คือการประยุกต์ จากรูเจาะให้ท่อรั่ว เราก็ใช้หัวน้ำหยดใส่เข้าไปแทน และยังสามารถปรับ
ให้หยดมากหยดน้อยตามความต้องการ หรือความเหมาะสม เมื่อแปลงเพาะปลูกใหญ่ๆ หิ้วน้ำมาเติมไม่ไหว 
เราก็ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยดันส่งน้ำเข้าไปเติมในระบบ
  ในท่อระบบวงกลม วงแหวน หรือ Ring Main ซึ่งก็จะคล้ายๆกับระบบท่อลมอัด (Compress Air)ในโรงงานอุตสาหกรรม
การทำเป็นวางหรือ Loop  ก็จะช่วยให้ทั้งระบบมีแรงดันสม่ำเสมอและใกล้เคียงกัน เมื่อเราวางระบบท่อเป็นแบบRing Main
แบบในภาพ ซึ่งอาจจะดูไม่กลม ซึ่งก็ไม่เป็นไร ขอเพียงอย่าให้มีรอยรั่ว ตรงจุดที่เราไม่ต้องการให้มีน้ำหยดออกก็พอ
  เมื่อเราใช้เครื่องสูบน้ำ ดันน้ำเข้าไปในระบบท่อ " สสารย่อมไม่หายไปจากโลก " มวลน้ำที่ถูกเติมอัดเข้าไปจนเต็มท่อ
ขนาด2 นิ้วซึ่ง ความยาว1 เมตร จะขังน้ำได้ 1.9 ลิตร เมื่อเราดันส่งน้ำเข้าไปจนเต็มระบบประมาณ 972ลิตรแล้วพอปั๊มเดิน
ต่อไปเรื่อยๆ ก็จะดันมวลน้ำให้ไหลออกไปที่จุดน้ำหยด เพื่อให้พืชผักได้รับน้ำไปใช้ในการสังเคราะห์แสง
   การหาแรงเสียดทานรวมในระบบท่อเราต้องใช้ตารางของบริษัท ท่อน้ำไทย จำกัด ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการทดลอง
และทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนที่ใช้ท่อ PVC 8.5 นำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบท่อ ว่าเราควรจะใช้ท่อขนาดไหน
เพื่อทำการสูบส่งน้ำ ซึ่งเป็นแผนภูมิหรือตารางที่มีประโยชน์มากๆสำหรับ ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับท่อ หรือใช้ท่อ
 วิธีการใช้ ดังนี้
1) เราต้องทราบอัตราการไหลของน้ำ 
เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25 จะมีอัตราการไหลที่ 2.3 ลบ.เมตร /ชั่วโมง
เราก็ตั้งต้นที่ตัวเลขแถวล่าง (ในภาพใช้สีน้ำเงิน) ลากจากจุด 2.3 ลบ.เมตร 
ลากขึ้นไปจนชนเส้นท่อขนาด 2 นิ้ว
ลากเส้นแนวนอน(สีน้ำเงิน) มาชนเส้นแกนตั้ง ด้านซ้ายมือ จะอยู่ที่ค่า 0.15 เมตร/ความยาวท่อ 100 เมตร
ค่า 0.15 เมตร คือ ค่าการสูญเสียหัวน้ำ เมื่อเราดันส่งน้ำจำนวน 2.3 ลบ.เมตร/ชั่วโมง ด้วยท่อขนาด 2 นิ้ว
และถ้าเราใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว (เส้นสีเขียว) เราจะสูญเสียหัวน้ำ = 1.6 เมตร ซึ่งจะเกิดแรงเสียดทานมากกว่า
การใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว ถึง 10 เท่า ซึ่งตารางนี้คงจะช่วยอธิบายได้ว่า การใช้ท่อขนาดเล็กเกินไป จะเกิดแรงเสียดทาน
มาก ทำให้เปลืองพลังงานในการดันส่งน้ำ ท่านใดสูบน้ำแล้วเสียค่าไฟมาก เสียค่าน้ำมันมาก ต้องเอาแผนภูมินี้
ไปตรวจสอบระบบของท่านได้ 
  คำนวณค่าแรงเสียดทานรวมของระบบ
  ความยาวท่อ 2 นิ้ว ทั้งระบบรวม 512 เมตร ค่าสูญเสียหัวน้ำ 0.15 เมตร/100เมตร
  = 512/100 x 0.15 = 0.768 เมตร
  ความยาวท่อ 1 นิ้ว ทั้งระบบรวม 600 เมตร ค่าสูญเสียหัวน้ำ 1.6 เมตร/100เมตร
  = 600/100 x 1.6 = 9.6 เมตร
รวมค่าสูญเสียหัวน้ำ = 0.766 + 9.6 =10.366 เมตร
ค่าชดเชยอื่นๆ 
1) ชุดกรองน้ำประมาณ 0-5 เมตร ( สะอาดจนเริ่มสกปรก)
2) ข้อต่อ ข้อลด ประตูน้ำรวมประมาณ 3 เมตร 
ประมาณการโดยรวม = 10.366 + 5+3 = 18.366 เมตร 
(ถ้าผลรวมมากกว่า 25 เมตร ไม่ควรใช้เครื่องรุ่น DCSP0124-300W-P25 ต้องเปลี่ยนเป็นรุ่น DCSP0248-600WP50)
  จากประมาณการทั้งหมดทางวิชาการ+ประสบการณ์ +บางอย่างที่บอกไม่ได้
เมื่อเดินเครื่องสูบน้ำ แรงดันรวมในระบบจะแสดงค่าที่เกจวัดแรงดัน ประมาณ 1.2 ถึง 2.0 บาร์
ขึ้นลงตามสภาพความเข้มของแสงแดด และความสะอาดของใส้กรองของระบบกรองน้ำ

  เมื่อทำการตรวจสอบและคำนวณและใช้แผนภูมิประกอบมาถึงบทนี้ ผู้เขียนก็สามารถตอบคำถามให้กับคุณขจร
ได้หลายข้อแล้ว คือ 
 1) เครื่องสูบน้ำ DCSP0124-300W-P25  จำนวน 1 เครื่อง เพียงพอต่อการใช้งานนี้หรือไม่ ?
จากข้อมูลทั้งหมด ยืนยันได้ว่า สามารถใช้เครื่อง รุ่นDCSP0124-300W-P50 เพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้
ซึ่งในเวลา 1 ชั่วโมง ก็จะได้งานตามที่ต้องการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เมื่อใช้งานจริงก็อาจจะต้องปรับแต่ง
อัตราการไหลที่หัวน้ำหยด และยังมีชั่วโมงทำงานเหลือ เมื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก ก็สามารถ แยกไปอีก Ring Main
น่าจะได้อีกสักสองวง รวมเป็น 3 วง พื้นที่ประมาณ 18-20ไร่ครับ เครื่องเดียวจบ สลับกันทำงาน
2) ระบบท่อที่วางเอาไว้ มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่?
  ระบบท่อที่ออกแบบเอาไว้ถูกต้องเหมาะสมแล้วครับ
    จากที่ได้ทำการคำนวณและบรรยายมาเพื่อตอบคำถามอย่างละเอียด เป็นวิธีการทำงานของผู้เขียนใช้
เมื่อต้องทำการออกแบบและประมาณราคา ซึ่งเขียนเอาไว้อย่างละเอียด เพื่อให้กับทุกๆท่านที่สนใจ 
การออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง จะต้องใช้ค่าทดสอบที่ได้จริงๆจากเครื่องสูบน้ำ
ที่เราออกแบบและสร้างขึ้นมา ต้องเอาค่าทดสอบที่วัดได้ นำมาประเมินและประมวลรวมกับค่าต่างๆ ลักษณะ
ของหน้างาน การใช้งาน และนำเอาประสบการณ์มารวมๆ ส่วนหนึ่งก็เป็นตัวเลข ที่มีที่มาที่ไป จับต้องได้ เป็นรูปธรรม
อีกส่วนหนึ่งก็ต้องสังเกตจากค่าแรงดัน อัตราการไหล สภาพท้องฟ้าหรือแสงแดดหน้างาน นำมาประมวลแก้ไข
ปรับปรุงส่วนต่างๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
3) ถ้าเพิ่มท่อสูบเป็นสองชุด คือ สูบจากบ่อน้ำชุดหนึ่ง และ สูบจากบ่อน้ำที่มีขี้หมูผสม (เพื่อเป็นปุ๋ย)
  ที่ปลายท่อทางด้านท่อสูบ และท่อดันส่งของเครื่อง ทางโรงงานจะเตรียมสายขดลวดทนแรงดัน
ขนาด1 นิ้ว ยาวประมาณ1เมตร เอาไว้สำหรับไปต่อเชื่อมกับระบบท่อสูบและท่อส่ง 
ซึ่งควรใช้ขนาด 2 นิ้ว 
  จากตำแหน่งที่ตั้งเครื่องอาจจะถูกเงาต้นไม้บังแผงโซล่าเซลล์ในช่วงบ่ายๆ อาจจะต้องตัดกิ่งไม้ลงบ้าง
หรือทำสะพานไม้ยื่นลงไปในบ่อ ให้เครื่องไกล้ผิวน้ำ จะทำให้ได้น้ำเพิ่มมากขึ้น
 
4) ต้องการติดตั้ง Pressure Switch เอาไว้เพื่อหยุดการทำงานของปั๊ม เมื่อมีแรงดันสูง ในกรณีที่หม้อกรองตัน
  
  การติดตั้ง Pressure Switch เข้าไปในระบบของเครื่องDCSP0124-300W-P25 สามารถทำได้
ถ้าต้องการติดตั้งไปจากโรงงานจะเป็นการดีที่สุด เพราะจะต้องมีอุปกรณ์ท่อเพิ่มเติม และมีการเดินสาย
ไฟฟ้าสำหรับการควบคุม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อย ประมาณ 500ถึง 1000 บาท แล้วแต่รุ่นของเครื่อง
และความดันที่ใช้
  โดยปรกติเครื่องสูบน้ำของบริษัทฯจะออกแบบให้ใช้งานที่แรงดันต่ำกว่า 2.0 bars.เพื่อให้เครื่องเดินเรียบ
ตลอดวันโดยไม่สะดุด ซึ่งจำเป็นในระบบน้ำหยด เพราะมีชุดกรองน้ำก่อนเข้าระบบน้ำหยด เมื่อเดินระบบไปเป็น
เวลานานหลายวัน ถ้าใส้กรองสกปรก หรือเริ่มตัน ปั๊มยังเดินอยู่เวลาที่มีแสงแดด ก็จะเกิดแรงดันสะสม พอถึง
ระดับประมาณ 4.0 bars. มอเตอร์จะถูกเบรค หรือล็อคอยู่เป็นเวลานาน เกิดความร้อนสะสม ซึ่งจะเป็นสาเหตุ
ที่จะทำให้มอเตอร์และกล่องควบคุมเกิดอาการไหม้ได้
  ถ้าใช้กับระบบน้ำหยดควรติดตั้งเพิ่มไปจากโรงงาน ทางโรงงานจะปรับตั้งแรงดันไว้ที่ระดับ2.8 bars.
เมื่อแรงดันสะสมเพิ่มขึ้นถึงจุดที่ตั้งไว้ เนื่องจากใส้กรองตัน ระบบก็จะตัดไฟ มอเตอร์จะหยุดทำงาน
5) ขอคำแนะนำว่า ควรเลือกใช้ท่อ PVC.หรือ ท่อ PE. ท่อชนิดไหนดีกว่ากัน
     ท่อน้ำทั้งแบบท่อ PVC.และท่อแบบ PE. ต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยคล้ายๆกัน ท่อ PVC.จะผลิตออกมาเป็นเส้น
ยาวเส้นละ 4 เมตร ต่อเชื่อมกันด้วยข้อต่อและกาวทาท่อ ส่วนท่อPE.ก็จะผลิตออกมาเป็นเส้นยาวแบบไม่มีรอยต่อ
เป็นวงยาวหลายสิบเมตร ซึ่งดีตรงที่ไม่มีรอยต่อ จะใช้ข้อต่อสำหรับการต่อท่อ 
  การเลือกใช้ชนิดท่อ ก็อาจจะมาจากความสะดวก หรือความถนัดของแต่ละท่าน บางท่านก็ใช้ผสมกันไปเลย
ท่อPVC.จะหาซื้อง่ายกว่า ขนใส่ท้ายรถกะบะได้ ส่วนท่อPE ขนาดใหญ่ หรือวงใหญ่ ก็อาจจะต้องใช้รถบรรทุก
เรื่องราคาก็เปรียบเทียบกันว่าซื้อที่บ้านหรือที่จังหวัดของเรา อาจจะแพงกว่านิดหน่อย แต่ไม่ต้องมาขนไปจาก
กรุงเทพฯ ใช้การต่อรองถ้าซื้อจำนวนมากจะดีกว่า เป็นการเพิ่มรายได้ในท้องถิ่นของเราด้วย
 ท่อPE.ถ้าใช้กับเครื่องสูบน้ำของผม เลือกรุ่นแรงดันต่ำไม่เกิน 4.0 บาร์ ราคาก็จะถูกลงกว่าท่อแรงดันสูง
ท่อ PVC. เลือกซื้อแบบ Class 8.5 ก็พอครับ

6) จะเดินท่ออย่างไร ไม่ให้อุณหภูมิของน้ำในท่อสูง หรือร้อน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก
  ในการเดินท่อระบบจ่ายน้ำต่างๆ ในเวลากลางวันท่อจะได้รับความร้อนจากแสงแดด ซึ่งจะทำให้
น้ำในท่อมีอุณหภูมิสูง เป็นเรื่องที่ต้องระวัง ความร้อนที่สะสมอยู่ในน้ำ อาจจะส่งผลร้ายต่อพืชที่เราปลูก
โดยเฉพาะพืชผัก หรือพืชที่มีใบอ่อน เป็นพุ่มใกล้ผิวดิน 
  ถ้าในแปลงเพาะปลูกไม่มีร่มไม้ เราก็ต้องใช้การขุดร่องตื้นๆ วางท่อแล้วเอาดินกลบ ปักไม้ หรือทำเครื่องหมาย
แนวเดินท่อ และทำเครื่องหมายตำแหน่งของจุต่อและข้อต่อต่างๆเอาไว้ เพื่อป้องกันการขุดดินแล้วทำให้ท่อเสียหาย
ก็ฝังเอาไว้ตื้นๆพอที่จะเอาดินกลบได้ จะตรวจซ่อมก็ไม่ต้องขุดลึก
 หรือว่าจะใช้วิธีการกลบฝังตื้นๆ และเว้นตรงรอยต่อ ข้อต่อเอาไว้ เพื่อให้ง่ายสำหรับการตรวจสอบรอยรั่ว
ก็ทดลองดัดแปลงกันไปครับ
   กล่าวโดยสรุปก็คือ เราสามารถใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กสุดรุ่น DCSP0124-300W-P25 นำมาประยุกย์ใช้เป็นเครื่องผลักดันน้ำเข้าสู่ระบบน้ำหยดได้ 
ซึ่งการออกแบบของผู้เขียนก็จะไล่เรียงไปตามที่ได้แสดงมาข้างต้น ซึ่งมาจากประสบการณ์ในการลงมือออกแบบและสร้างเครื่องออกมาและนำผลที่ได้จาก
การใช้งานในลักษณะต่างๆ มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะผลิตเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
ให้มีขนาดเล็ก และอายุใช้งานยาวนานให้ถึง 10 ปี เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่ลูกค้าลงทุนซื้อไปใช้งาน
  เครื่องรุ่น DCSP0124-300W-P25 ที่ติดตั้งและใช้งานในทุกภาคของประเทศไทย ก็ทำงานได้อย่างดีเป็นปรกติ มีการซ่อมบำรุงเล็กๆน้อยๆ ในการเปลี่ยนยาง
เมื่อใช้งานไปแล้วประมาณปีครึ่งเติมน้ำมันหล่อลื่น เดือนละครั้ง ปิดประตูตู้ให้แน่น อย่าให้มดคันไฟเข้าไปทำรังในตู้ และอย่าไปเที่ยวซุกชนต่อเติมหรือพ่วง
แผงโซล่าเพิ่ม หรือเอาแผงไปพ่วงใช้งานอย่างอื่น จะเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและมอเตอร์ได้ ใช้สูบน้ำอย่างเดียวดีที่สุด อ่านสมุดคู่มือให้เข้าใจก็จะทำให้
เครื่องใช้งานได้เกิน 10 ปี เข้ามาอ่านบทความต่างๆ บ่อยๆ เมื่อพบเทคนิคใหม่ๆ ผู้เขียนก็จะนำมาให้ได้ศึกษากัน
 
    ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณขจร คุปติปัญญา ที่อนุญาตให้นำเอาข้อมูลต่างๆมาเขียนเป็นบทความ เพื่อให้เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง ที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปอีกในอนาคต   บทความข้างต้นเป็นการตรวจทานและหาเหตุผลทางด้านวิศวกรรมมารองรับ เพื่อหาคำตอบว่า 
สามารถใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25  เพื่อนำมาใช้ในการสูบดันน้ำเข้าสู่ระบบน้ำหยดพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ได้ ใช้จำนวน 
1 เครื่อง หลังจากที่ติดตั้ง ใช้งานเรียบร้อยแล้ว คุณขจร ก็ยินดีที่จะส่งภาพถ่าย และรายละเอียดต่างๆมาให้ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่สนใจ
ก็ขอขอบคุณมาล่วงหน้าครับ พื้นที่เพาะปลูก เป็นสวนอินทผาลัม และไม้ผลอีกหลายชนิด ท่านที่สนใจในเขตนครสวรรค์ และภาคกลางก็อาจจะขอความรู้และ
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ครับ 

Up date ผลของการติดตั้งใช้งานจริง 16 สิงหาคม 2559
   ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณขจร คุปติปัญญา เป็นอย่างสูง ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายการติดตั้ง และข้อมูลต่างๆส่งกลับมาให้
และยินดีให้นำข้อมูลต่างๆมาประกอบในบทความนี้ เพื่อให้เป็นความรู้ต่อท่านที่สนใจและกำลังต้องการนำระบบน้ำหยด
ไปใช้งานในการทำเกษตรกรรมแผนใหม่ ที่ต้องการลดต้นทุนในด้านแรงงาน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบให้น้ำพืช
  ในบทความนี้ผู้เขียนได้แสดงลำดับขั้นตอนเอาไว้อย่างละเอียด ในช่วงต้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็น " ขั้นตอนการออกแบบ"
ซึ่งทุกท่านสามารถนำเอาวิธีการไปประยุกต์ใช้ในกิจการของท่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่ผู้เขียนสามารถทำการออกแบบ
ได้อย่างจบครบกระบวนความก็เนื่องด้วย การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนของคุณขจร ซึ่งทุกๆท่านที่ต้องการให้ผู้เขียนช่วยแนะนำ
หรือออกแบบระบบน้ำให้ ก็ควรส่งรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นมาให้ครบถ้วน ก็จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
  หลังจากที่ได้ออกแบบเบื้องต้นแล้ว ตัวเลขและค่าต่างๆก็ยืนยันว่า เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25
เพียงเครื่องเดียว สามารถดันส่งน้ำเข้าระบบน้ำหยด( โซนแรก)พื้นที่ประมาณ6ไร่ ได้อย่างไม่มีปัญหา และสามารถ
รองรับพื้นที่ขยายได้อีก 3 เท่า หรือมากกว่า
 
  การติดตั้งระบบน้ำหยดจำเป็นจะต้องใช้ " เครื่องกรองน้ำ " เพื่อที่จะกรองแยกเอาสิ่งสกปรกหรือสารแขวนลอย
ในน้ำออกเสียก่อนที่จะดันส่งน้ำเข้าท่อของระบบน้ำหยด ถ้าไม่มีการกรองน้ำก่อนจะสร้างปัญหาหัวน้ำหยดตัน
และต้องรื้อระบบทิ้ง ราคาของเครื่องกรองน้ำสำหรับการเกษตรก็มีตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลักพัน ตามชั้นคุณภาพ
และยี่ห้อ และประเทศของผู้ผลิต มีทั้งแบบตระแกรงและแบบ DISC Filter นิยมใช้ต่อขนานกันหลายๆชุด เพื่อลดแรง
เสียดทาน และไม่ต้องทำความสะอาดกันบ่อยๆ
  ในระบบนี้คุณขจร ขอเพิ่ม Pressure Switch เพื่อทำหน้าที่หยุดเดินปั๊มเวลาที่ใส้กรองตัน และเกิดแรงดันสูงในระบบ
ซึ่งก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของมอเตอร์และกล่องควบคุม และยังเป็นสัญยานเตือนเมื่อเวลาที่ใส้กรองตัน ปั๊มจะหยุด
ทำงาน พอล้างใส้กรองเรียบร้อย ปั๊มก็จะเดินได้ตามปรกติ ระบบนี้ออกแบบให้เครื่องเดินจ่ายน้ำตลอด ทำให้ไม่ต้องดูแลมาก
ประหยัดแรงงาน ติดตั้งไปจากโรงงานเรียบร้อย ตัดไฟที่แรงดันสะสมในระบบท่อ2.5บาร์
  ลักษณะของการติดตั้งของคุณขจร ตามภาพทางด้านซ้ายมือ เป็นการติดตั้งที่ดีมาก มีจุดเด่นๆดังนี้
1) ติดตั้งใกล้แหล่งน้ำมากที่สุด การป้อนเติมน้ำเข้าปั๊มจะดีมาก
2) ใช้ท่อสูบขนาด 2 นิ้ว การป้อนเติมน้ำดี เบาแรงของปั๊มน้ำ
3)ใช้ถังพลาสติกผูกที่ปลายท่อสูบเวลาระดับน้ำลดลง หรือสูงขึ้น ก็จะปรับระดับโดยอัตโนมัติ
4) ใช้ " ตอม่อ " กลับด้านขึ้น ปรับระดับสี่มุมให้เท่ากัน เจาะฝังพุกเหล็ก ซึ่งสะดวก ง่ายกว่า
การเทแท่นคอนกรีต
  กระป๋องสีเหลืองคือน้ำมันเกียร์ที่ใช้เติมปั๊มชัก ซึ่งจะมีความหนืดน้อยกว่าน้ำมันเครื่องครับ 
ตรงตามคำแนะนำในสมุดคู่มือ การติดตั้งบนฐาน " ตอม่อ " สามารถยกเครื่องให้มีระดับสูงขึ้น
เวลาทำงานหรือปรับแต่งก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ในลำดับแรกขอแนะนำว่าเมื่อตั้งเครื่องเสร็จแล้ว ต่อระบบท่อสูบแล้ว ควรเปิดเครื่องและทำการ
ตรวจวัดปริมาณน้ำที่หน้าเครื่องก่อนดูว่า
1) ได้อัตราการไหลจำนวนกี่ลิตร/นาที หรือ/ชั่วโมง
2) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ระบบท่อสูบที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้ว สามารถสูบดึงน้ำขึ้นมาได้เพียงพอสำหรับ
การใช้งานหรือไม่ ถ้าเป็นเครื่องรุ่น DCSP0124-300W-P25 จะสามารถวัดปริมาณน้ำที่หน้าเครื่องได้
ประมาณ 38ลิตร/นาที หรือ 2,280ลิตรต่อชั่วโมง
ถ้าในกรณีที่ระดับน้ำลึกลงไปมากกว่านี้ ปริมาณน้ำที่สูบได้จะลดลงไปตามระดับความลึกของน้ำ
ถ้าสูบน้ำไม่ขึ้นให้ตรวจสอบดังนี้
1) ระบบท่อสูบมีรอยรั่วหรือไม่
ถ้าพบรอยรั่ว หรือไม่แน่น ทำการแก้ไข และทดลองสูบใหม่ และวัดปริมาณน้ำ
2) ถ้าไม่พบรอยรั่วใดๆแต่สูบน้ำไม่ขึ้น
แสดงว่าระดับของผิวน้ำถึงปากท่อด้านสูบของปั๊มมีความต่างระดับมากกว่า 8 เมตร (เกินจุดวิกฤติ)
การแก้ไข 
ย้ายที่ตั้งปั๊มน้ำให้ใกล้ระดับผิวน้ำมากขึ้นกว่าเดิม

 ในลำดับขั้นตอนการติดตั้งโดยรวมแล้ว เมื่อเราแล้ว ต่อท่อสูบเสร็จแล้ว
1) วางเครื่องสูบน้ำลงตำแหน่งที่คาดการไว้
2) ต่อระบบท่อสูบ
3) เดินเครื่อง วัดปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาได้ว่าเพียงพอใช้งานหรือไม่
4) ทำการต่อท่อด้านดันส่งน้ำ เข้าระบบท่อน้ำของสวน หรือไร่
  ได้ภาพประกอบที่ครบถ้วนก็เลยถือโอกาสปูพื้นฐานการติดตั้งให้กับหลายๆท่านที่เข้ามาศึกษา
ผมชอบภาพนี้มากครับ การลงมือทำด้วยตนเองแบบนี้ จะช่วยให้ผู้ลงมือทำงานด้วยตนเองสามารถ
เรียนรู้ และเข้าใจรายละเอียดทุกขั้นตอน วันหลังจะใช้ใครทำ ก็จะสามารถวางแผนและสั่งการได้หมด
สามารถดูแลระบบได้ด้วยตนเอง และสามารถประหยัดงบประมาณมากกว่า การจ้างเขาทำทั้งหมด
และสามารถขยับขยายเพิ่มเติมได้ทุกโอกาส ตามที่เราต้องการ
 ในภาพเป็นการวางท่อไว้ใต้ผิวดินเพื่อประโยชน์ดังนี้
1) ท่อไม่ตากแดด อายุการใช้งานจะยาวนานขึ้น
2) แนวท่อไม่กีดขวางการทำงาน
3) ช่วยลดอุณหภูมิน้ำในท่อไม่ให้ร้อน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อระบบรากของพืชที่เราปลูก
4) ป้องกันการกัดแทะของสัตว์มีฟันคม เช่น หนู กระรอก
  ในยุคปัจจุบัน ผู้ผลิตท่อPE มีการพัฒนาระบบข้อต่อและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบน้ำหยดมากมาย เพื่อช่วยให้ 
เกิดความสะดวก และง่ายในการติดตั้งใช้งาน แนะนำว่าถ้ามีโอกาสควรลองลงมือเองสักครั้งครับ เราจะรู้ความยากง่าย
หรือหนักเบาของงาน 

 เมื่อต่อเชื่อมเข้ากับท่อเมนขนาด 2 นิ้ว ความยาวรวม 600 เมตร ซึ่งทำเป็นวงกรอบสี่เหลี่ยม
แบ่งแยกจ่ายออกจากท่อเมน เป็นท่อแขนง ขนาด 25 มม. หรือ 1 นิ้ว ความยาวรวม 1100 เมตร
จ่ายหัวน้ำหยดรวม 152 หัว
    คุณขจร และมีผู้ช่วย อีก 3 ท่าน ใช้เวลาทำการติดตั้งปั๊มและระบบน้ำหยดทั้งหมด 3 วัน
และช่วยส่งข้อมูลมาทาง in Box ของ Facebook
ผลการทำงานของระบบเป็นไปตามที่ต้องการ และพอใจกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
ความยาวของท่อทั้งระบบ ท่อเมนขนาด 2 นิ้ว 600 เมตร ท่อแขนง 1 นิ้ว 1100 เมตร
รวมความยาวท่อทั้งระบบ 1.7 กิโลเมตร จ่ายน้ำให้กับหัวน้ำหยด รวม 152 จุด
 
   ******** มีข้อกังวลเกี่ยวกับมีน้ำมันหยดที่ปั๊มชัก*********
 ในส่วนของการทำงานแรงดันและปริมาณน้ำจะเกินความต้องการสำหรับพื้นที่6 ไร่ 
ซึ่งก็สามารถปรับลดความเร็วรอบลง เพื่อให้อัตราการไหลลดลง คุณขจร มีความกังวล
ตรงจุดที่ท้ายปั๊มมีน้ำมันหยดออกมา ตรงวงในภาพที่ส่งมา
สาเหตุน่าจะมาจากฝาปิดตรงส่วนนี้มีรอยรั่ว หรือปิดไม่สนิท วิธีแก้ไขก็เพียง ใช้ไขควง
ค่อยๆแกะฝาปิดออก แล้วหมุนให้ส่วนที่มีรอยรั่วกลับขึ้นไปทางด้านบน แล้วกดสวมลงไปตามเดิมครับ
ทางผมจะแจ้งให้ทางโรงงานปั๊มทราบเพื่อทำการปรับปรุง ปั๊มชักเป็นปั๊มแบบโบราณราคาถูก ในบางครั้ง
ก็จะพบปัญหาในเรื่องของการประกอบบ้าง แก้ไขได้ครับ แต่ประสิทธิภาพในการทำงานเดินเครื่องด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ในขนาดของมอเตอร์ที่เท่ากัน จำนวนแผงโซล่าฯต้นกำลังที่เท่ากัน
ปั๊มชักสามารถทำงานได้ดีกว่าประมาณสองเท่าครับ
 การเติมน้ำมันควรใช้น้ำมันเกียร์เพราะมีความหนืดน้อยกว่าน้ำมันเครื่อง และการเติมจะเติม
ประมาณ หนึ่งหรือสองเดือนต่อครั้ง และให้ระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าแนวของแกนชักประมาณ 1 นิ้ว
คือเติมไว้เพียงก้นอ่างของห้องเครื่อง เมื่อเวลาปั๊มทำงานหรือเคลื่อนที่ เพลาข้อเหวี่ยงจะควักน้ำมัน
ที่ก้นอ่านขึ้นมาหล่อลื่นระบบแกนชัก
  การเติมเกินหรือมีระดับสูงเกินไป ก็จะมีน้ำมันไหลออกมาทางแกนชัก ไม่มีผลเสียใดๆต่อระบบของปั๊มชัก
จะมีเพียงความสกปรกของน้ำมันส่วนเกินที่ไหลออกมา ต้องเช็ดทำความสะอาด และสิ้นเปลืองเท่านั้น
เพราะอ่างน้ำมันของห้องแกนชัก " ไม่มีซีล"มีเพียงฝาครอบปิดเท่านั้น ควรเติมครั้งละ สี่ฝาของขวดน้ำมัน
ก็เพียงพอ ถ้าน้ำมันไม่พร่องก็ไม่ต้องเติม ขวดเดียวราคาขายตามท้องตลาด 100 บาท ใช้ได้เกือบสองปีครับ
ใช้ยี่ห้อ Pulza ก็ดีเพราะผมทดลองแล้วครับ

  จากประมาณการเบื้องต้นในช่วงการออกแบบ ผู้เขียนประมาณการว่า แรงดันรวมในระบบท่อเมื่อมีการ
เดินเครื่อง จะอยู่ที่ 1.2 ถึง 2.0 บาร์ แต่จากภาพเกจวัดแรงดันที่คุณขจร ส่งข้อมูลมาให้ แสดงค่าที่ 0.75 บาร์
สำหรับการดันน้ำเข้าระบบน้ำหยด จำนวน 152 จุด แต่ก็มีการปรับลดความเร็วรอบลง ซึ่งเมื่ออัตราการไหล
ลดลง ในพื้นที่หน้าตัดของท่อที่เท่าเดิม จึงถือได้ว่าใกล้เคียงมาก
 ซึ่งองค์ประกอบหลายๆประการทำให้ผู้เขียนมั่นใจว่า ด้วยเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 เพียงเครื่องเดียว
สามารถดันน้ำเพื่อระบบน้ำหยดได้เป็น 3 เท่าของเฟสแรกพื้นที่ 6 ไร่  หรือสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 
18ถึง 20 ไร่ โดยมีจุดกระจายน้ำหยดรวม 152 x 3 = 456 จุดเป็นอย่างน้อย
  ข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้รับจากคุณขจร ก็คือการวางระบบท่อเป็นวงแหวนหรือRing Main
ก็คือ การวางระบบท่อเมนแบบวงแหวน ช่วยให้ทุกหัวน้ำหยดมีอัตราการไหลที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน 
คุณขจร ได้ทำการวัดอัตราการไหลของหัวน้ำหยด 4 จุด ซึ่งอยู่ประมาณ สี่มุมของระบบท่อเมน โดยการนำเอา
ขวดน้ำดื่ม ขนาด 1 ลิตร มารองรับน้ำ และจับเวลา แต่ละจุดได้น้ำเกือบเต็มขวดในเวลา 10 นาที ซึ่งถ้าในเวลา
1ชั่วโมง หรือ 60 นาที แต่ละหัวน้ำหยดจะจ่ายน้ำออกมาที่ปริมาณ 6 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งหัวน้ำหยดที่ใช้เป็นรุ่นปรับ
อัตราการไหลได้ที่ 4 ถึง 8 ลิตร/ชั่วโมง
  ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เขียนที่จะได้ให้การแนะนำแบบชัดเจนและมั่นใจมากขึ้นเมื่อให้คำแนะนำ
กับท่านที่จะซื้อเครื่องไปใช้งาน ที่ดินของผู้เขียนที่เป็นสนามหญ้ามีอยู่เพียง1ไร่เศษๆ ที่ผืนใหญ่ก็จะเป็นนากุ้ง 
จึงไม่มีโอกาสได้ทดสอบอย่างมั่นใจ
  การวางท่อเมนประธานเป็นวงปิด หรือวงแหวนแบบนี้จะเหมือนกับการวางระบบท่อส่งลมอัด(Compress Air)
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดแรงดันและอัตราการไหลที่ใกล้เคียงกันทุกๆจุดที่ต้องการใช้งาน
บางท่านก็ใช้การวางท่อเมนไว้ตรงกลางและแยกท่อแขนงออกไปสองด้าน คล้ายๆก้างปลา ก็สามารถปรับให้อัตรา
การไหลไกล้เคียงกันได้ โดยการใช้หัวน้ำหยดรุ่นปรับได้ และปรับหรี่ประตูน้ำของแต่ละสาขาของท่อแขนง
เลือกแบบไหนก็ได้ที่เหมาะสมกับงบประมาณและความชอบของเรา

  อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เขียนชื่นใจและหายเหนื่อยก็คือ กล่องควบคุม BLDC.Motor Controller/Sun scanner
ซึ่งเป็นการนำเอา เปลือกกล่องควบคุมรถไฟฟ้าธรรมดา มาใส่แผงวงจร ซึ่งสั่งผลิตมาเป็นพิเศษสำหรับงาน
สูบน้ำโดยเฉพาะ เพื่อให้มีราคาถูก และทุกกล่องควบคุม ผู้เขียนจะต้องนำมาตัดต่อวงจรภายในและทุกชิ้น
ก็ยังต้องลงมือทำด้วยตนเอง เพราะต้องใช้ความระมัดระวังและต้องตรวจสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ ทุกๆท่าน
ที่ซื้อไปใช้งาน ถ้าสังเกตด้านข้างกล่องควบคุม  จะเห็นลายเซ็นของผู้เขียน ลงลายมือและวัน/เดือน/ปีเอาไว้
ทุกกล่อง
  ซึ่งวงจรและอุปกรณ์ Sun Scanner ที่เพิ่มเข้าไปจะทำหน้าที่
1) ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ตามความเข้มของแสงแดดแต่ไม่เกินความเร็วรอบวิกฤติ
2) ปรับลดหรือเพิ่มอัตราการไหล
3) ปรับสร้างแรงบิด (Torque) เมื่อระบบท่อมีแรงเสียดทานสูง หรือการดันส่งน้ำขึ้นที่ลาดชันมากๆ
จะคล้ายๆกับการเข้าเกียร์ต่ำของรถยนต์เมื่อต้องวิ่งขึ้นเนินที่มีความสูงชัน
  ซึ่งในการเดินเครื่องครั้งแรก Sun Scanner เดินด้วยความเร็ว(ในตำแหน่งขีดขาว)ที่ปรับตั้งไปจากโรงงาน
อัตราการไหลสูงทำให้สาย Micro Tube ของหัวน้ำหยด ถูกแรงน้ำดันหลุดออกจากท่อแขนง จึงต้องปรับลด
ความเร็วรอบลง เพื่อลดอัตราการไหล คล้ายๆกับเบาคันเร่งลงเล็กน้อย ซึ่งถ้าไม่มีอุปกรณ์ Sun Scanner
ก็คงจะต้องทำการเปลี่ยนขนาดของมูเล่ เพื่อลดความเร็วรอบ หรือต้องปรับประตูน้ำหลักให้วุ่นวายทีเดียว

    การให้น้ำพืชด้วยระบบน้ำหยด หรือระบบมินิสปริงเกอร์ ก็จะสามารถใช้พื้นฐาน
การออกแบบที่ใกล้เคียงกัน สิ่งที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมคือ ปริมาณและจำนวนครั้ง
ของการให้น้ำที่เหมาะสมพืชชอบน้ำก็จริง แต่ถ้าให้มากเกินก็อาจจะเกิดผลเสียต่อระบบราก 
ควรศึกษาและปรับแต่งระบบการจ่ายน้ำ และ ช่วงเวลาการให้น้ำพืชที่เหมาะสมสำหรับพืช
แต่ละชนิด ซึ่งก็ต้องนำมาปรับให้การใช้งานถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  อีกเรื่องที่สำคัญมากก็คืออุณหภูมิของน้ำในท่อระบบน้ำหยด เพราะในเวลากลางวัน
แสงแดดจะส่องไปที่ท่อเมน ท่อแขนง ซึ่งมีความยาวหลายร้อยเมตร หรือหลายพันเมตร
ในระบบใหญ่ๆ ควรทำขุดร่องเพื่อฝังท่อและกลบด้วยดิน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในท่อ " ร้อน " 
หรือมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะท่อแขนง ที่มีขนาดเล็กลงจากท่อประธาน เมื่อถูกแสงแดดเผา 
น้ำในท่อจะร้อนมาก ควรกลบด้วยดิน หรือ ไม่ให้กระทบกับแสงแดดโดยตรง
   อีกตัวช่วยหนึ่งก็คือควรวางปลายท่อสูบหรือหัวกระโหลก( Foot valve)ให้ลึกที่สุด
เท่าที่จะทำได้ เพราะน้ำในระดับลึกจะมีความเย็น หรือมีอุณหภูมิต่ำกว่าระดับผิวน้ำ
 ก็จะสามารถช่วยลดอุณหภูมิของน้ำในท่อของระบบน้ำหยดลงได้
     ผู้เขียนขอแสดงความยินดีกับคุณขจร เป็นอย่างมาก ที่สามารถติดตั้งระบบน้ำหยดได้ทันในช่วงวันหยุด และทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณที่อนุญาต
ให้นำเอาข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานในบทความนี้ และผู้เขียนขอขอบคุณภาพถ่าย ข้อมูล และผลการทดลองวัดปริมาณน้ำ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสนับสนุนรายการคำนวน
และเป็นแนวทางในการออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของผู้เขียน ทุกท่านอาจจะเห็นว่า การออกแบบหรือการคาดการณ์จะมีช่วงที่กว้าง ทั้งนี้เนื่องมาจาก
เราต้องใช้แสงแดดเป็นต้นกำลังในการสร้างกระแสไฟฟ้า เพื่อขับมอเตอร์โดยตรง (ไม่มีแบตเตอรี่ Back Up) ประเทศไทยแสงแดดแรง แต่ก็มีเมฆมาก การออกแบบจึงแตกต่าง
ไปจากระบบสูบน้ำที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า การออกแบบจำเป็นจะต้องมีการเผื่อเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการตลอดวัน ทุกฤดูกาล สามารถทำงาน
ได้ดีตลอดทั้งปี ตั้งใจเขียนเอาไว้ให้เป็นแหล่งข้อมูลอย่างละเอียดแล้วครับ อ่านหลายๆรอบ กดเครื่องคิดเลขตามครับแล้วจะสามารถนำเอาความรู้ไปสานฝันในเรื่องของการ
ทำเกษตรกรรมแผนใหม่ของทุกๆท่านครับ ท่านที่อยู่ใกล้ๆแถวนครสวรรค์ ก็อาจจะขอคำแนะนำเรื่องระบบน้ำหยด หรือแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนพันธ์ไม้ อินทผาลัม
กับคุณขจร คุปติปัญญา ได้ครับผมได้ทำงานด้วยยังยอมรับเลยว่า คุณขจร เป็นท่านหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องระบบน้ำเป็นอย่างดี และยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ครับ
ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามผลงานมาโดยตลอดครับ
  ประพนธ์ ประทุมถิ่น
Hit Counter Update 20 สิงหาคม 2559 
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |   |ติดต่อฝ่ายการตลาด | |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube |ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||การออกแบบระบบน้ำหยด|

| การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| |Webmaster Prapondenco|| Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 || |บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก |||  องค์ประกอบรวมของระบบสูบน้ำ|||


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎