บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก||

|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ ||English version||


บทสรุปของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง(ตามแบบของผม)
   ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีของการทดลองและปรับปรุงวิธีการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์แบบต่อตรง ไม่มีแบตเตอรี่ 
มอเตอร์จะหมุนเมื่อมีแสงแดด และจะหยุดทำงานเมื่อหมดแสงแดด หรือเวลากลางคืน เหมาะสำหรับการสูบน้ำขึ้นไปเก็บเอาไว้บนถังพัก เพื่อใช้น้ำในช่วงเย็น
หรือดึงน้ำขึ้นมาเก็บไว้ในบ่อพักบนผิวดิน คือสูบน้ำขึ้นมาเก็บเอาไว้ในช่วงที่มีแสงแดด หรือ น้ำไปเข้าระบบน้ำหยด หรือ มินิสปริงเกอร์ สำหรับพืชไร่ที่สามารถ
รดน้ำ หรือให้น้ำในเวลาที่มีแสงแดดได้ และสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ เช่นสูบน้ำดันเข้าชุดเติมอากาศแบบ ventury
    จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือ ต้องการให้สามารถเริ่มใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ด้วยงบประมาณการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้  
และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และต้องการให้เป็นอุปกรณ์การการเกษตรที่ทุกครัวเรือน สามารถเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วกัน
    วัตถุประสงค์หลักๆของการสูบน้ำแบบต่อตรงก็คือต้องการลดต้นทุนเรื่องของแบตเตอรี่ และตัวอินเวอร์เตอร์ อย่างน้อยๆก็หลายพันบาทเพราะต้องใช้แบตเตอรี่แบบ 
Deep Cycle ซึ่งเป็นแบตเตอรี่สำหรับใช้งานในระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ ถ้าใช้แบตเตอรี่รถยนต์ที่ราคาถูกกว่านิดหน่อย แต่แบตเตอรี่รถยนต์ทั้งโครงสร้างและคุณสมบัติต่างๆ
ไม่ได้เหมาะสมกับงานทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์เลยใช้ได้แต่ไม่ใช่ เพราะไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่องานทางด้านนี้ ไม่ใช่ Born to be แบบแบตเตอรี่ Deep Cycle..
     เรื่องแบตเตอรี่ขอยกยอดเอาไว้โอกาสหน้าเพราะบทนี้ไม่ต้องใช้ ผมอยากให้ท่านที่ติดตามบทความเข้าใจว่า การสูบน้ำแบบต่อตรงประหยัดมาก และผมได้พยายามออกแบบ
ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อยชิ้นที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ และยังมีความสามารถในการทำงานสูบน้ำให้เราได้อย่างน้อยวันละ 10 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป แต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าได้มากกว่า
เพราะจากเครื่องรุ่นก่อนทดสายพาน มีอาการ Slip หรือลื่นบ้าง ยาน(หย่อนยาน)บ้าง ตอนนี้มาขับแบบต่อตรงด้วย Coulping Joint. ได้รอบสูงสุดที่ 400-500 รอบต่อนาที 
เต็มความสามารถของปั๊ม คาดว่าจะได้ปริมาณน้ำมากกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน  จึงทำให้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โฉมใหม่ของปี 2015 มีข้อเด่นมากขึ้นกว่าเดิมคือ
1) ได้ปริมาณน้ำมากกว่า  12 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน
2) อายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี
3) ใช้งานง่ายไม่จุกจิก เพียงเติมน้ำมันเครื่องให้ปั๊มน้ำบ้างเดินละครั้งประมาณครั้งละ 2 ช้อนแกง และเช็ดทำความสะอาดแผงโซล่าฯให้สะอาดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
4)ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพราะระบบทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 24 V.DC แบบเดียวกับระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ของรถยนต์
5) ขับตรงด้วยมอเตอร์ DENCO Custom BRUSHLESS DC.Motor ขนาด 350 watts. ไม่มีเสียงดังรบกวน และไม่มีสายพานให้ต้องปรับแต่ง หรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
6) ระบบไฟฟ้าและกล่องควบคุมพิเศษและโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถทำงานในช่วงแสงแดดอ่อน (เพิ่มชั่วโมงทำงาน)
7) สามารถสร้างแรงดันได้ 2 bars. ( working pressure ) สูบส่งน้ำขึ้นที่สูง และนำไปขับสปริงเกอร์รดน้ำ และนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ
    วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาประกอบขึ้นเป็นระบบสูบน้ำ เป็นของใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสินค้าที่ทางบริษัทฯ สั่งผลิตพิเศษตามมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอย่างรัดกุม
ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชนิด ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้ท่านที่ซื้อไปใช้ สามารถเข้าใจ และมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของพลังงานแสงอาทิตย์
มากขึ้น และจะช่วยให้ท่านสามารถใช้งานระบบสูบน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขอบันทึกเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้ 
 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน ของ DENCO จะประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ครับ
  1.) แผงโซล่าเซลล์ สั่งผลิตพิเศษของ DENCO
 ผลิตโดยการคัดเลือกแผ่นเซลล์เกรด A (โดยเครื่องทดสอบ) คัดเฉพาะแผ่นที่มีประสิทธิภาพเต็ม แล้วนำมาเชื่อมเป็นวงจร เพื่อให้เป็นแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์
สำหรับใช้ในงานสูบน้ำและระบบ On Grid และผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัทฯ ใช้แผ่นเซลล์แบบ Mono Type ขนาด 156 x 156 มม.  
เมื่อเสร็จจากกระบวนการผลิตก็ถูกนำมาทดสอบ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการทั้งกำลังวัตต์ และ แรงเคลื่อน Volts.
  เคยสังเกตหรือสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า แผงโซล่าฯ ขนาด 250 วัตต์ 280 วัตต์ และ 300 วัตต์ เหตุใดจึงมีขนาดที่ใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน เรื่องมันก็มีอยู่ว่า ในกระบวนการผลิตนั้น
คาดหวังหรือตั้งใจจะให้เป็นขนาด 300 วัตต์  เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะต้องนำมาทดสอบด้วยการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่มีค่า 1000 วัตต์ ต่อตารางเมตร ฉายลงไปที่แผงโซล่าฯ 
ในมุมที่ตั้งฉากกับแผง ประมาณว่าแสงแดดเวลาเที่ยงตรง พอแผงโซล่าเซลล์ ผลิตแรงเคลื่อน และกระแสออกมา ก็จะปรากฎเป็นกำลังวัตต์ ถ้าแผงไหน มีกำลังออกมา 300 วัตต์ ก็เอาไป
ติดสติกเกอร์ขายในราคาแผง 300 วัตต์ แต่บางแผงมันหย่อนลงมาเหลือ 280 วัตต์ ก็ต้องขายไปในราคา 280 วัตต์ ทั้งๆที่ผลิตพร้อมกัน และตั้งใจจะผลิตให้เป็นขนาด 300 วัตต์
ถ้าเราใช้แผงจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานในการทดสอบ และไม่มีการ Stoolen Chicken !! หรือการลักไก เราก็จะได้แผงคุณภาพดี สมกับราคา หรือการทดสอบไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
ตรงนี้เราก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะสั่งซื้อ และเมื่อสินค้าเข้ามาแล้วเราก็ต้องตรวจสอบ และทดสอบอีกครั้ง
    ในการออกแบบและผลิตสินค้าทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้เขียน ที่จะต้องผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ
การที่จะเลือกหาวัสดุอุปกรณ์เข้ามาเป็นส่วนประกอบ เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีความทนทาน
เมื่อส่งถึงมือลูกค้าแล้วจะต้องไม่สร้างภาระ หรือปัญหาให้กับผู้ใช้งาน โดยมีความชัดเจนที่สินค้าของเราจะต้องมีคุณสมบัติ
พื้นฐานที่จำเป็นคือ
1.) มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูงสุด จึงมุ่งเน้นที่จะใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
2)ลดภาระการซ่อมบำรุง ในปัจจุบันหลีกเลี่ยงหรือ ยกเลิกการใช้สายพานขับเพื่อส่งกำลัง
3)อายุใช้งานที่ยาวนานเกิน 10 ปี เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนของลูกค้า
4)ลดค่าใช้จ่ายของงานโยธา จึงออกแบบและผลิตเป็นชุดสำเร็จพร้อมใช้งาน
5) มีบริการให้คำแนะนำหลังการขาย และให้ข้อมูลเมื่อมีวิทยาการที่ทันสมัยกว่าเดิม
 ถึงแม้นว่าการแข่งขันในด้านของราคาจะมีสูงมาก และในช่วงที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ตกรุ่น หรือเป็นของค้างสต็อก
หลั่งไหลเข้ามา และมีราคาถูก แต่ถ้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้ว ผู้เขียนขอเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม
จะเป็นทางเลือกที่ผู้เขียนเลือก และยังต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผ่าน กระบวนการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นวัสดุอุปกรณ์
ที่สามารถทำงานได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา และต้องทดสอบด้วยตนเองก่อน ไม่เชื่อเพียงข้อมูลเอกสาร
    การสั่งผลิตพิเศษโดยเฉพาะให้พอดีใช้ในการประกอบจึงเป็นทางเลือก เช่นแผงโซล่าเซลล์ผู้เขียนจะใช้วิธีการสั่งผลิตโดย
ให้ระบุวันเดือนปีที่ผลิต และพิมพ์ชื่อของบริษัทฯ ติดเอาไว้ใต้กระจก เพื่อป้องกันวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของเก่าของค้างสต็อก
หรือยำ รวมมาส่งขายให้เราโดยใช้ราคาถูกมาเป็นเครื่องล่อใจ

Bar code plate  และรายละเอียด ซื่อของบริษัทฯที่ติดเอาไว้ใต้กระจก ป้องกันการปลอมแปลง

    ในงานทางด้านวิศวกรรมฯ ทุกอย่างต้องสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ ในการหาผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ที่มีความสามารถ
ที่จะผลิตให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้เขียนได้ ในราคาที่พอรับไหว คือสามารถนำเอามาประกอบให้เป็นชุดสำเร็จ
ที่มีราคาเหมาะสมกับตลาดบ้านเราได้นั้น ผู้เขียนใช้เวลานานร่วมสองปี และพอป้อนความต้องการและ idea แปลกๆ เขาก็สามารถ
เข้าใจและทำออกมาให้ได้ตามต้องการ ผู้เขียนนึกถึงแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้งานในอวกาศ คิดว่าคงมีสเปกค่อนข้างสูง จึงคิดว่าเราน่าจะ
ระบุสเปกของเราได้ ในราคาบนพื้นโลก จึงออกมาในลักษณะ คัดแผ่นเซลล์เกรด A ก่อนนำไปเชื่อมประกอบเป็นแผงสำเร็จ
   และการที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเพียงดูเอกสารหรือหนังสือรับรองแต่เพียงอย่างเดียวนั้นค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับความผิดพลาด
ยกตัวอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้อยู่ สั่งผลิตมาในขนาด 300 วัตต์ ที่แรงเคลื่อน 36 v. เมื่อได้รับสินค้ามาแล้วก็ต้องเอาไป
ต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ และตากแดด ตากฝนเอาไว้กลางแจ้ง และต้องทำการทดสอบว่า สามารถทำงานได้จริงตามที่ต้องการ
    ภาพซ้ายมือเป็นตัวอย่างการทดสอบ ในเวลา 14.30 น. เราต้องมีเครื่องมือตรวจสอบ คือ Solar Power Meter
โดยที่มีแผงโซล่าเซลล์ขนาด300 วัตต์ ต่อผ่านอุปกรณ์ Watt Meter and Power Analyzer และต้องต่อเข้ากับมอเตอร์
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ = 447 วัตต์ ต่อตารางเมตร
แผงของผมผลิตแรงเคลื่อนได้ 30.54 v. ที่กระแส 5.61 A จะได้ค่าพลังงานที่ 171.3 วัตต์
จากสูตร  W = V X A.
W = 30.54V X  5.61 A. 
W=  171.33 Watts.
   ซึ่งถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ ก็วัดหาค่า โวลล์ และแอมป์มาคูณกัน ก็จะทราบกำลังวัตต์
      จากข้างบนเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ในการทดสอบของโรงงานผู้ผลิต เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะนำมาเข้าเครื่องทดสอบโดยการฉายแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าพิเศษ
ที่มีค่าพลังงานและลำแสงชนิดเดียวกับแสงแดด ที่ความเข้ม 1000 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งเป็นการทดสอบในห้องทดลอง เมื่อดูไปที่สภาพการทดสอบของผู้เขียนซึ่งไม่ได้ทำในห้องทดลอง
ที่โรงงานผู้ผลิต ซึ่งในห้องทดลองอุณหภูมิมาตรฐานคือ 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสนามหญ้าของผม 38 องศาเซลเซียส ซึ่งความร้อนจะมีผลต่อประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์
ด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่าถึง 18 องศา ด้วยค่าพลังงานแสง 447 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาพการทดลองในห้องแล็ป กำลังวัตต์ที่ออกมา 171.3วัตต์ ซึ่งถ้าค่าพลังงาน
ของแสงเท่ากับ 1000 วัตต์ต่อตารางเมตร หรือเอา 2 คูณเข้าไป ก็จะได้ค่าพลังงานเท่ากับ 342.6 วัตต์ เป็นไปได้หรือ??? ถ้าหักค่าโม้ออกไปสัก 10% ก็ยังเหลือ 308.34 วัตต์
 จากการที่พยายามหาคำตอบและหาเหตุผล เชื่อว่าไม่น่าเกี่ยวกับไสยศาสตร์ พอมองหาต้นตอขึ้นไปบนฟ้า  
เมฆก็ไม่มากมายนักพอนั่งมองเมฆไปนานๆ ก็หวนนึกถึงสมัยที่เรียนชั้นประถม เมฆบนท้องฟ้ามีหลาย
ระดับชั้น หลายชนิดหลายลักษณะ จากภาพระดับเมฆหลากหลายชนิดกัน ซึ่งเมฆบางอย่างอยู่สูงประมาณ 8กิโลเมตร
ซึ่งเราก็มองไม่เห็น พอได้เห็นอาการต่างๆ ในระหว่างการทดลอง ก็ทำให้เชื่อว่าการเผื่อกำลังแผง เป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ช่วยให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน  ต้องเผื่อพอดีเท่าที่จำเป็นถ้ามากเกินไปก็เปลือง และจะส่งผลร้าย
ต่ออุปกรณ์ในวันที่ฟ้าแจ่มใส

    มีลูกค้าที่มารับชุดสูบน้ำหลายท่าน มักจะถามผมว่า " ไม่กลัวใครเขาลอกเลียนแบบหรือ?  เขียนซะละเอียดขนาดนี้ " ผมขอเรียนว่า ไม่กลัว และก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะเรื่อง 
ของการสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ ผมไม่ได้เป็นผู้ค้นพบ หรือว่าเป็นรายแรกที่ทำได้ ผมเป็นเพียงผู้ที่หยิบสิ่งละอัน พันละร้อย มารวบรวม ปรับปรุง และพิสูจน์ทราบ แล้วนำ
เอามาต่อยอด ประยุกต์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทดสอบจนมั่นใจแล้วจึงผลิตขาย พอเป็นหน้าเป็นตา เป็นสีสันให้กับชีวิตการทำงาน สำหรับท่านที่ไม่พร้อมจะซื้อใช้
ก็สามารถนำเอาความรู้ที่ได้อ่านจากบทความของผมไปประกอบใช้งาน บางท่านมีกำลัง มีความพร้อม ก็มาซื้อไปใช้กัน พอให้ผู้เขียนเป็นหน้าเป็นตา มีทุนรอน มีข้ออ้าง
ที่จะทำงานทางด้านนี้ต่อไป ทำเพราะใจรัก และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้มีการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการทำการเกษตร
ของผู้คนในวงกว้าง เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำเมื่อเกษียรแล้ว แต่เมื่อลงมือแล้วก็ต้องทำต่อไปอย่างมีความสุข และจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพราะงานประจำก็ล้นมืออยู่
     ผู้เขียนก็ได้ถามทุกๆท่านที่มาซื้อชุดสูบน้ำของผู้เขียนเสมอว่า " ทำไมจึงตัดสินใจซื้อ? " คำตอบของทุกท่านก็คือ อ่านบทความแล้วเข้าใจ 
และเชื่อว่าเครื่องทำงานได้จริงเคยมีท่านผู้ติดตามบางท่านโทรมาให้กำลังใจ และก็บอกว่า เข้ามาอ่านทุกวัน อ่านแล้วอ่านอีก ถ้าวันไหนมีการอัพเดท
และมีข้อมูลใหม่ๆก็จะยิ่งชอบอ่านเป็นพิเศษ  ผู้เขียนเองก็ปลื้มใจและขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามผลงาน และก็มีความสุขมากเวลาที่ค้นพบอะไร
ในงานทางด้านนี้ แล้วนำมาเขียนให้ทุกๆท่านอ่านกัน ในการขายสินค้าเป็นชิ้นๆหรือเป็นงาน Project โครงการใหญ่ๆ ของผู้เขียนตั้งแต่เป็นหนุ่ม
จนถึงทุกวันนี้ มีจุดขายอยู่ที่พยายามที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่า ลูกค้ากำลังจะต้องตัดสินใจเพื่อซื้อสินค้าอะไร เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
          การค้นคว้า ทดสอบและทดลองในสภาพแสงแดดจริง การเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา
อย่างละเอียด เพื่อนำมาปรับแต่งอุปกรณ์ทั้งในด้าน อุปกรณ์ต้นกำลัง ระบบควบคุมการเปลี่ยนประจุ
และอุปกรณ์การทำงาน ต้องทำกันในสภาพแสงแดดจริงของประเทศไทย เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานในเมืองไทย
  ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ ที่การวัดผล หรือวัดประสิทธิภาพของแผงโซล่าฯ เป็นการวัดในห้องทดลอง
แสงที่ใช้ทดสอบก็มาจากโคมไฟ ที่มีค่ากำลังแสงสว่างเทียบเท่ากับ 1000 วัตต์/ ตารางเมตร 
เมื่อนำมาใช้งานในสภาพจริง ค่าของแสงถูกลดทอน และเบียดบังสูญเสียไปตามสภาพของ
ความหนาแน่นของกลุ่มเมฆในแต่ละวัน ดังนั้นที่ที่จะช่วยให้เราไม่ผิดพลาดคือ ต้องทดลองกับ
สภาพแสงแดดจริงๆเท่านั้น
  ในการผลิตเป็นสินค้า ทางเราไม่สามารถใช้แผงโซล่าเซลล์มือสอง หรือแผงน้ำท่วม หรือแผงค้างสต็อกที่เทขายกันออกมาในราคาที่ถูกต่ำกว่าทุน มาประกอบเป็นสินค้าจำหน่ายได้
เพราะสินค้าของเราผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ " DENCO "  วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่และมีมาตรฐาน ผ่านการทดลอง และทดสอบการใช้งาน จึงสามารถ
ให้การรับประกันคุณภาพได้อย่างมั่นใจ อายุใช้งานเกิน10ปีขึ้นไป ผู้ผลิตจะขายเป็นชุดประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานเท่านั้น เพื่อที่จะสามารถรับประกันคุณภาพและอายุใช้งาน
และมีความชัดเจนในการให้บริการหลังการใช้งาน และเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดอายุใช้งานในเรื่องของการใช้งาน การปรับปรุง และการประยุกต์ใช้งานที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะงาน

 2.) มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน DENCO Custom BRUSHLESS DC.Motor 350 watts.24 V.DC
    จากการที่ได้ทดลองใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC.Motor ในการขับเคลื่อนปั๊มชัก ซึ่งปั๊มชักเราก็สามารถใช้ยี่ห้อใดก็ได้ที่มีในท้องตลาดจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของคุณภาพ
และราคาก็ยังสามารถใช้งานสูบน้ำได้  ด้วยนิสัยจริตของผู้เขียนเป็นช่างจึงมีความสนใจและกล้าทดลองในมุมต่างๆ แบบคิดนอกกรอบและมักจะมีนิสัยเด็กแว๊นซ์ ก็คือ " แต่งซิ่ง "
ไปซะทุกอย่างตั้งแต่ แผงโซล่าเซลล์  มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ฯลฯ ก็เลยต้องหาโรงงานที่เขาเข้าใจและผลิตออกมาให้ก็ได้อย่างที่เห็นในภาพ ซึ่งก็จะแตกต่างกับของอื่นๆตรงที่ได้กำลังและ
แรงเคลื่อนสูงกว่า  ในขนาดพื้นที่ของแผงโซล่าเซลล์ที่เท่ากัน เป็นต้น มอเตอร์ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน  มาจากความคิดที่มองไปอีกมุมของเด็กแว๊นซ
 ในภาพซ้ายมือ คือการทดสอบมอเตอร์รุ่นเล็กที่สุดของผมคือ DENCO Custom BLDC.Motor 250 watts. 
โดยคาดหวังว่าจะนำมาใช้ขับปั๊มขนาดเล็กลง แต่ไม่สามารถทำได้เพราะ เมื่อทำงานอุณหภูมิสูงถึง80 องศาเซลเซียส
ความหวังที่จะทำชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีขนาดเล็กลงไปอีกได้ถ้าใช้กำลังแผงน้อยกว่า 300 วัตต์  
ประสิทธิภาพจะลดลงไปเกือบครึ่ง และเมื่อมาพิจารณาโดยรวมแล้ว ไม่สามารถทำให้มีราคาถูกกว่าได้มากนัก 
แต่ประสิทธิภาพกลับ ลดลงไปเป็นอย่างมาก
 ส่วนภาพล่างนั้นเป็น DENCO Custom BLDC.Motor 350 watts  ซึ่งผ่านการทดสอบของผม โดยเริ่มเดินตั้งแต่เวลา 8.25 น.
หลังเคารพธงชาติแล้ว การทดสอบโดยการติดตั้งเอาไว้กลางแสงแดด วัดอุณหภูมิเวลาเที่ยงตรง มีความร้อนสะสมที่เปลือก
เพียง 35 องศาเซลเซียส ( อุณหภูมิของอากาศ 38 องศา เซลเซียส) สำหรับผมถือว่าผ่าน มั่นใจ จึงได้นำไปติดตั้งให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้งาน

DCSP0124-300W-P25 Mobile Type @ 42,000฿.

                   DCSP0124-300W-P25 Fix Type @38,500฿.
                                     หมายเหตุ ราคาจำหน่ายสุทธิ รับสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
   
   ภายในตู้ควบคุม ก็จะมีกล่อง Motor controller ที่ผลิตมาเป็นพิเศษสำหรับงานสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์
แบบต่อตรง ซึ่งจะแตกต่างไปจากกล่องควบคุมของรถไฟฟ้า แต่ผมพยายามลดต้นทุน โดยการใช้เปลือกเดิม
แต่เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ภายในบางอย่าง ให้เหมาะสมกับสภาพแสงแดดของประเทศเราก็คือ แสงแดดแรง 
แต่มีเมฆมาก การทำงานจะต้องทำ และหยุด ตามสภาพของท้องฟ้า ปริมาณเมฆ และกระแสลมในแต่ละวัน
  ปุ่ม Sun scanner set up controller เป็นส่วนของการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับสภาพของการติดตั้ง
เพราะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเล  มุมและความลาดเอียงของพื้นที่ติดตั้ง
มุมหรือองศาที่แผงโซล่าเซลล์ ที่ทำมุมกับดวงอาทิตย์ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีผลโดยตรงกับปริมาณพลังงาน
ที่แผงโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตได้ในแต่ละวัน
  เมื่อนำชุดสูบน้ำไปติดตั้ง ต่อท่อเรียบร้อยแล้ว พอ" เปิด "สวิชเมน มอเตอร์จะหมุนช้า หรือไม่หมุน 
ขอให้ท่านผู้ใช้งานหมุนปรับ ตัว Scanner นี้ไปทางด้านซ้ายหรือขวา แล้วสังเกตเสียงของการหมุน 
หรือสังเกตที่แกนชักของปั๊ม บิดหมุนไปมาสแกนปรับค่า เพื่อหาตำแหน่งที่มอเตอร์สามารถทำความเร็ว
ได้สูงสุด นั่นก็คือ จุดและตำแหน่งที่กล่องควบคุมสามารถเลือกหาจุดทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 ควรปรับตั้งเวลาเที่ยงตรง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของระบบสูบน้ำ
  ในการปรับครั้งแรก มือ และการสัมผัสของท่านอาจจะหนักไป เร็วไป ตึงไป มอเตอร์จะหยุด หรือเงียบไป
 หรือที่ผมเรียกว่า " ฟอส "ไม่ต้องตกใจ หมุนคืน แล้วค่อยๆไล่ปรับใหม่ จนมีความคุ้นเคย ท่านจะสามารถ
สแกนพบกับ จุด Maximum Power ของแสงแดดในตำบล ในพิกัด หรือสถานที่ติดตั้งของท่าน ตัวสแกนเนอร์ตัวนี้ 
หมุนปรับได้ตลอด ไม่ต้องกลัวพัง ปรับได้ตลอด บางท่านมีเวลาหรืออยู่กับเครื่องตลอด เวลาบ่ายๆ เย็นๆ มอเตอร์
จะหมุนแบบเป็นห้วงๆ คือไม่เต็มรอบ แบบSteping Motor หรือ Servo Motor  
    คือการหมุนลักษณะไม่เต็มรอบ (ครั้งละประมาณ 60-120 องศา) นั่นคือโปรแกรม " ตะล่อมไฟ " หรือการค่อยๆ
รวมกระแสไฟอ่อนๆ แล้วอัดให้เกิดการหมุน ไม่เต็มรอบ แต่ถี่ๆ ก็จะสร้างแรงดัน สูบและส่งน้ำไปยังที่หมายได้ 
เป้าหมายคือได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่มีความเสียหายหรือ สึกหรอต่ออุปกรณ์ต่างๆของระบบสูบน้ำ
อุปกรณ์ที่จัดไว้ทุกชิ้นมีความสอดคล้องและเหมาะสมในการทำงานตามที่ออกแบบเอาไว้

    การออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงจากแผงโซล่าเซลล์ของผม จะเน้นไปที่ความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด 
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ของผมจะเป็นเกษตรกร ผู้สูงอายุ บางครั้งก็เป็นแรงงานต่างชาติ ฯลฯ  ซึ่งบางท่านก็ไม่มีความชำนาญในเรื่องของไฟฟ้า  
เรื่องของความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
 1.) ความปลอดภัยสูงสุด หมดปัญหาเรื่องถูกกระแสไฟฟ้าดูด
    เพราะการออกแบบและการเดินสายไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับงานโซล่าเซลล์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ตัดต่อต่างๆ ถูกเดินสายอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล IEC5029 ด้วยดัชนีการป้องกัน Index Of Protection IP.45 และแรงเคลื่อนสูงสุดที่ใช้ก็คือ 48 V.DC แบบเดียวกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ทั่วไป
2) ใช้การส่งกำลังโดย Coulping  Joint   จึงหมดปัญหาเรื่องสายพานหนีบมือผู้ใช้งาน  
เป็นการป้องกัน เด็กเล็กที่อาจจะชุกซนมาเล่นใกล้ๆกับเครื่องสูบน้ำ การส่งกำลังโดย Coulping และยังสามารถช่วยความสูญเสียจากการส่งกำลังด้วยสายพาน
ที่บางครั้งจะเกิดการลื่น และสูญเสียไปกับความฝืดของผิวสายพานกับผิวร่องของมูเล่ เมื่อไม่มีสายพานแล้ว ก็ไม่ต้องมาคอยปรับความตึงสายพาน
   ในการประกอบและติดตั้งระบบส่งกำลัง การใช้สายพานจะทำงานง่ายกว่า เพราะมีค่าความเผื่อได้มากกว่า แต่การใช้่ Culping Joint ตำแหน่งของเพลามอเตอร์
และเพลาเครื่องสูบน้ำจะต้องอยู่ในแกนศูนย์เดียวกัน แต่การขับด้วย Culping Joint จะสามารถส่งกำลังได้สูงสุดถึง95% และผู้เขียนมีความเป็นห่วงเด็กๆ หรือลูกหลาน
ที่ยังอยู่ในวัยซุกซน ซึ่งอาจจะซุกซน หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มาเล่นใกล้เครื่องสูบน้ำที่กำลังหมุน ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้สูง การออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในสภาพการใช้งานด้วย  ถ้าใช้สายพานก็ควรมีเครื่องป้องกัน หรือ Belt Guard ด้วยครับ หรือล้อมรั้วตรงบริเวณที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัย

DCSP0124-300W-P25 ( V2015)

  ผลการทดสอบในวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจ และมั่นใจว่า ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 เป็นระบบสูบน้ำสำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบ 
และมีความทนทานอายุใช้งานเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องทำอะไรมากมาย ใช้ง่าย สูบน้ำได้มาก มีแรงดันที่มากพอที่ดันส่งน้ำขึ้นที่สูง หรือถังเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน ในราคาที่เบาที่สุดเท่าที่จะสามารถผลิตออกมาได้  รูปร่างก็ตามภาพด้านบนที่เห็น ท่านใดอยากนำเอาไปใช้ประโยชน์ในสวน ในไร่ ก็โทรมาบอกล่วงหน้า
สักวันสองวัน จะได้เตรียมประกอบเอาไว้ให้ไม่ต้องมัดจำ ไม่ต้องโอนเงิน มาดูการทำงานจริงๆ ถูกใจ ตรงกับใจ ก็ยกขึ้นรถกลับไปใช้ที่บ้านได้เลย 
   ผู้เขียนตั้งใจออกแบบให้มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะใช้งานได้ ซื้อสินค้าประเภทโซล่าเซลล์ ต้องมาดูให้เห็นกับตา สงสัยอะไรก็ถามเลย อยากให้ท่านลูกค้าเอาไปติดตั้งเอง จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนได้มาก เป็นชุดประกอบสำเร็จพร้อมใช้งาน ราคาไม่แพง ถ้าเทียบกันที่ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ในการสนทนากันครั้งแรกคำถามที่ลูกค้ามักจะถามเสมอๆ เพราะต้องการได้ข้อมูล
เปรียบเทียบในส่วนประกอบต่างๆว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ผู้เขียนจึงขอนำคำตอบ ตอบเอาไว้ตรงนี้ เพื่ออ่านแล้วจะเข้าใจสบายใจ เวลาคุยกันจะได้ไม่ต้องเขิน หรือกังวล คำถามยอดนิยมมีดังนี้
 1) ใช้แผงโซล่าเซลล์แบบไหน ? Mono หรือ Poly ขนาดเท่าไหร่? จำนวนกี่แผง? แผงใหม่หรือแผงเก่า?
 คำตอบ   
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทุกชนิดประกอบขึ้นจากวัสดุอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้น ในระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง 
 - แผงโซล่าเซลล์แบบ Mono ขนาด 300 วัตต์จำนวน 1 แผง  ระบบทำงานด้วยแรงเคลื่อน 24 V. DC. แบบเดียวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ ไม่มีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด
ใต้แผ่นกระจกจะมีหมายเลข บาร์โค๊ท กำกับทุกแผ่น และมีชื่อของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานความเป็นเจ้าของ บันทึกเอาไว้ในสมุดคู่มือประจำเครื่อง  ของเครื่องสูบน้ำแค่ละเครื่อง
และจะเก็บข้อมูลเอาไว้ในฐานข้อมูล ตลอดอายุการใช้งาน
 2) ปั๊มน้ำเป็นแบบไหน ? สูบได้ลึกกี่เมตร ? ท่อขนาดกี่นิ้ว ? สูบน้ำได้วันละเท่าไหร่ ? ส่งขึ้นถังได้สูงกี่เมตร? ใช้มอเตอร์กี่แรงม้า?
 คำตอบ 
 ในระบบสูบน้ำแบบต่อตรงรุ่นเล็กสุดคือ DCSP0124-300W-P25  
* เลือกใช้ปั๊มชักขนาด 1 นิ้วมาประกอบเป็นชุดสำเร็จ ปั๊มชักที่เราคัดสรรคุภาพดีแล้วจากผู้ผลิตในประเทศ ด้วยเหตุผลหลักๆคือเป็นปั๊มที่มีความทนทาน สร้างแรงดันได้ ประมาณ  2 บาร์ 
ตลอดทั้งวัน การดูแลรักษาง่ายไม่ต้องทำอะไรเลย 
* ขับตรงด้วยมอเตอร์พิเศษแบบไม่ใช้แปรงถ่านที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานทางด้านการสูบน้ำโดยเฉพาะขนาด 350 วัตต์ มอเตอร์ DENCO Custom Brushless DC.Motor 350 watt
/Custom Brushless DC.Motor Controller ส่งกำลังขับไปที่ปั๊มน้ำด้วยระบบเฟืองทดSun gear ด้วยความเร็ซรอบ 120-500 RPM.
ปรับความเร็วรอบตามสภาพความเข้มของแสงแดดโดยอัตโนมัติ มีระบบ Sun Scanner เพื่อปรับค่าการควบคุมให้เหมาะสมกับสภาพแสงแดด
** ท่อทางด้านท่อสูบ สูบน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร (ควรใช้ท่อสูบขนาด 2 นิ้ว พร้อม foot valve )
*** ปริมาณน้ำที่สูบได้ในวันที่มีแสงแดดปรกติ 10-15 ลบ.เมตร / วัน โดยส่งขึ้นหอน้ำหรือเนินสูงชัน  12 - 15 เมตร ( ปริมาณน้ำจะลดลง/เพิ่มขึ้น แปรผันกับความสูง-ระยะทาง-ขนาดของท่อ)
3) อายุการใช้งานนานเท่าใด? 
 คำตอบ 
  จากการที่ได้ทดสอบ ทดลองด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ทดสอบแบบไม่กลัวพัง หรือเสียหาย ของผู้เขียนสามารถตอบได้อย่างมั่นใจว่า อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ใช้งาน
ต้องใช้งานอย่างถูกต้อง อย่าไปซุกซน เที่ยวไปถอดรื้อสายวงจร หรือเอาไปพ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆ ทุกอย่างประกอบและเดินสายเอาไว้อย่างเรียบร้อย มิดชิดและปลอดภัยดีแล้ว อายุใช้งาน
มากกว่า 10 ปีขึ้นไปเพราะ อายุของแผงโซล่าเซลล์ มากกว่า 20 ปี มอเตอร์ไฟฟ้า 10 ปี ระบบไฟฟ้า มากกว่า 10 ปี แท่นเหล็กโครงเหล็ก ก็เป็นส่วนสำคัญ มีความแข็งแรงแน่นหนา ไม่ขยับ
ยวบยาบ ในเวลาที่ปั๊มทำงาน โครงสร้างเหล็กหนา 3.0 มม. เป็นลักษณะเป็นโครงเปิด ทำให้สามารถพ่นสีได้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม  และการชึ้นรูปด้วยเครื่องจักรระบบ CNC. การเจาะรูทุกรู
ถูกเคลือบด้วยสีฝุ่น โพลีเอสเตอ์ มีสารป้องกันรังษี ยูวี. ซึ่งเป็นกระบวนการพ่นสีแบบเดียวกับตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้าสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ซึ่งผู้เขียนมั่นใจว่าอายุใช้งานเกินสิบปี เพราะมีตู้ชุดหนึ่ง
ที่ผู้เขียนใช้งานตากแดดตากฝน มานาน 18 ปีแล้ว ก็ยังสวยงามแข็งแรง และก็ยังใช้งานอยู่ที่บริษัทฯ มาชมกันได้ ถ้าอยากได้แบบชุบฮอตดิปกัลวาไนซ์( Hot Dip Galvalnized) ก็ต้องสั่งพิเศษ 
มีค่าใช้จ่ายอีกประมาณ ห้าพันบาท ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานตามเกาะ หรือชายทะเล ก็ต้องทำพิเศษกันไปตามสภาพหน้างานครับ
4) การรับประกันคุณภาพ
 คำตอบ 
รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันที่รับเครื่องไป ในสภาพใช้งานปรกติ ตามเงื่อนไข  
มีส่วนใดชำรุด เสียหาย จากคุณภาพ หรือ ความผิดพลาดจากการปะกอบ ซ่อมและเปลี่ยนอาหลั่ยให้ฟรี
หลังจากหมดการรับประกัน 1 ปี 
ให้การดูแลหลังการตลอดอายุการใช้งาน ให้คำแนะนำ และทำการซ่อมแซม คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เท่าที่จำเป็น

ทางบริษัทฯได้ทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาโดยตลอด 
ติดตามผลงานการวิจัยและสินค้ารุ่นต่างๆดังนี้

 

 

  Hit Counter Update May 22,2016
 

| หน้าแรก | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แหล่งน้ำบนผิวดิน) | เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ |  |คลิปการทำงานของเครื่องใน u-tube  ||การติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก|| 
|บทความเรื่องการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก ||ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ||| การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ || | |การออกแบบระบบน้ำหยด|| || Webmaster Prapondenco ||

|ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์ฯสำหรับประชาชน| || Model :DCSP0124-300W-P25 || Model :DCSP0272-900W-P50 |  |ติดต่อฝ่ายการตลาด || วิธีการสั่งซื้อ || English version |


เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์

 On Line Store


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎