บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

 ความสำคัญของ " ท่อทางด้านสูบ " Suction Pipe
 " ท่อทางด้านสูบ " Suction Pipe เป็นส่วนประกอบสำคัญของงานสูบน้ำ  หน้าที่ของ " ท่อทางด้านสูบ " ก็คือลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำไปยังเครื่องสูบน้ำ
ซึ่งเรามักจะได้ยินคำเตือน คำบอกเล่า คำแนะนำว่า ที่ได้รับฟังกันบ่อยๆอยู่หลายๆอย่างจากหลายแหล่งข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะได้ยินมาดังนี้
1) " ท่อทางด้านสูบ ห้ามรั่วเด็ดขาด รอยรั่วเพียงเท่ารูเข็ม ก็จะสูบน้ำไม่ขึ้น " (อันนี้จริงครับพิสูจน์แล้ว)
2) " ปั๊มชัก หรือปั๊มหอยโข่ง สามารถสูบน้ำลึก ได้ไม่เกิน 8 เมตร " (อันนี้จริงครับพิสูจน์แล้ว โดนมากับตนเองแล้ว)
4) " ลดขนาดท่อสูบให้เล็กลง จะสูบน้ำได้ลึกขึ้น " (อันนี้ไม่จริงครับ ต้องอธิบายกันยาว)
 และฯลฯ Bar ...Bar.. Bar... (เป็นภาษาวัยรุ่น เมื่อกล่าวถึง อะไรบางอย่างที่ข้อมูลเยอะเยะ มากมาย จนไม่สามารถสรุปได้ว่า สิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ)
  ผู้เขียนเองก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไป ได้รับฟังเรื่องรอยรั่วตา-มด รอยรั่วรูเข็ม ซึ่งมันมีขนาดเล็กมากๆ จนต้องเอาขนาดของ
ตา-มดแดง มดคันไฟ มาเปรียบเทียบ เรามาพิสูจน์ทราบคำเล่าลือที่ว่า " ถ้าท่อด้านสูบรั่ว จะสูบน้ำไม่ขึ้นเพราะเหตุใด "
  ในการทำงานขายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ( No Battery Bavk up)
ผู้เขียนจะขอทราบข้อมูลสำคัญๆอยู่ 3 ประการดังนี้
A.) Suction Head คือระดับความลึกของน้ำที่จะทำการสูบ เมื่อเรายืนมองลงมาจากจุดที่เรา
ต้องการ วางเครื่องสูบน้ำ เป็นระยะความสูงในแนวดิ่งครับ และถ้าทราบว่าในฤดูแล้งระดับน้ำ
ลดลงไปต่ำที่สุดแล้ว ลึกไม่เกิน 8 เมตร ซึ่งเป็นขีดจำกัดสูงสุดแบบคาบเส้น แต่ถ้าจะให้ดีเดินเครื่อง
แบบนิ่มๆ สูบที่ระยะ 4 ถึง 5เมตร ก็จะสามารถใช้งานได้ดีทุกฤดูกาลครับ
B.) Discharge Head คือระดับความแตกต่างของความสูงชัน จากจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ 
เมื่อเทียบกับระดับความสูงของปลายทาง ในแนวดิ่ง(ระยะเป็นเมตร)
C.) Discharge Distance คือระยะทางในแนวราบ หรือเมื่อเราเดินจากจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ
ไปถึงจุดปลายทางส่งน้ำ หรือถังเก็บน้ำ เป็นระยะทางเดินไกล กี่เมตร หรือเดินท่อเป็น
ระยะทางกี่เมตร
ภาพทางซ้ายมือ เป็นภาพที่อธิบายได้อย่างชัดเจนที่สุดสำหรับเรื่องของท่อสูบ
ภาพมือที่กดลงบนผิวน้ำ เปรียบได้กับ แรงกดดัน 1 บาร์ของอากาศที่กดลงบนผิวโลก และผิวน้ำมีค่าที่
ระดับน้ำทะเล เท่ากับ 14.7 ปอนด์/ตารางนิ้ว ซึ่งแรงกดนี้สามารถดันส่งมวลน้ำให้ยกระดับขึ้นสูงไปในหลอด
หรือท่อสูญยากาศ ได้ในระดับ 33.9 ฟุต หรือ 10 เมตร 33 ซม.
  โดยมีข้อแม้ว่า หลอดแก้วต้องเป็นสูญยากาศ (Vaccum) ซึ่งเปรียบได้กับท่อทางสูบ ถ้าท่อทางสูบที่เราติดตั้ง
ไม่มีการรั่ว เมื่อใบพัด หรือ ลูกสูบของเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ มวลน้ำถูกดันออกไปทางด้านส่งจึงส่งผลให้ 
ภายในระบบท่อสูบเกิดเป็นช่องว่าง สูญญากาศ ปลายท่อสูบก็จะดึงมวลน้ำก้อนใหม่ เข้ามาแทนที่ว่างในระบบ
ของท่อสูบ ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่า ในธรรมชาติพระเจ้าท่านได้มอบแรงดันกดน้ำเข้ามาสู่ท่อสูบให้เราแล้ว ถ้าเรา
เลือกใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม และเดินท่ออย่างปรานีต บรรจง อย่าให้รั่ว ก็จะมีแรงดันส่งน้ำจากแรงดัน
บรรยากาศของโลกมาช่วย ดังนั้น ขนาดของท่อสูบจึงต้องเป็นขนาดที่เหมาะสม ไม่เล็กเกินไป หรือไม่ใหญ่
เกินไป ขนาดที่แนะนำคือ ขนาดท่อทางสูบของเครื่องสูบน้ำ + อีก 1 นิ้ว ถ้าปั๊มขนาด 1 นิ้ว ควรใช้ท่อสูบ2 นิ้ว
Thank you picture from: www.robinsons1874.com
ข้อสรุปในทางปฎิบัติ
1) ถ้าท่อด้านสูบรั่ว เท่าตา-มด หรือรูเข็ม เมื่อเราเติมน้ำ หรือล่อน้ำเต็ม เดินเครื่องสูบน้ำ ถ้ารูรั่วซึ่งถ้า
ไม่มีมากมายนัก ปั๊มก็ยังสามารถสูบน้ำไปได้เรื่อยๆ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความเป็นสุญญากาศภายในท่อ
มีค่าลดน้อยต่ำลง หรือสิ้นสภาพ ก็จะสูบน้ำไม่ขึ้น (ในกรณีการวางเครื่องสูบน้ำอยู่ในระดับสูงกว่าผิวน้ำ)
   พอสรุปได้ว่า 
1)  ถ้าท่อสูบรั่ว ต้องเติมล่อน้ำทุกครั้งที่เริ่มเดินเครื่อง
2) ถ้าท่อสูบรั่ว จะมีฟองอากาศปนมากับน้ำที่สูบ ซึ่งฟองอากาศจะมีผลสร้างความสึกหรอให้ใบพัด
3) เราไม่สามารถรักษาและสภาสูญยากาศ (0 psi)ไว้ได้ตลอดข้ามคืน เนื่องจากระบบลิ้นวาวล์ Check valve
   ของเครื่องสูบน้ำบางชนิด มีอากาศไหลซึมผ่านได้ เช่นปั๊มชัก เราก็อาจจะต้องเติมล่อน้ำกันบ่อยๆ
 
Thank you picture from: www.robinsons1874.com
  และในการสูบน้ำที่มีความลึกจากผิวดินมากกว่า 8 เมตร ตัวก้อนน้ำหรือมวลน้ำ 
ก็จะเริ่มขาดเป็นท่อนหรือแตกตัวเป็นฟองจะเพิ่มขนาดของมอเตอร์ให้ใหญ่โตขึ้น
ก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะโดยธรรมชาติของน้ำ จะมีส่วนประกอบที่เป็นหยดน้ำมีองค์ประกอบ
ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม รวมตัวกันเป็นหยดน้ำ ภายใต้แรงดัน 1 บรรยากาศ
ถ้าเราสูบ หรือดึงน้ำขึ้นไปในระดับความสูงเกิน 33.9 ฟุต หรือ 10.33 เมตร หยดน้ำก็จะกลายเป็นไอหรือ
เรียกกันว่า " เดือด " กลายเป็นฟอง ซึ่งเราต้องเคารพในความเป็นจริงของธรรมชาติตรงนี้ ซึ่งค้นพบโดย
นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ " อาคิมิดิส " เมื่อหลายพันปีก่อน 
  ซึ่งในเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงของผู้เขียน สามารถสูบได้ 
ลึกสูงสุดเพียง 8 เมตร ซึ่งก็เป็นระดับที่คาบเส้น ซึ่งถ้าจะให้ดีเราก็ควรหาวิธีการ
ที่จะทำการติดตั้งปั๊มให้ใกล้กับแหล่งน้ำมากที่สุด เพื่อความได้เปรียบเชิงกล
   ในตอนแรกผู้เขียนเองก็ไม่นึกว่า " กฎของธรรมชาติ " จะเที่ยงตรงหรือมีความเด็ดขาด
ขนาดนี้ ในความพยายาม ที่จะแบ่งท่อสูบออกเป็นช่วงๆ หรือใช้สายสูบของ JET Pump 
เข้ามาช่วยก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติในเรื่องความลึกในการสูบได้ 
   ขอสรุปอย่างคร่าวๆว่า
1) ถ้าเป็นปั๊มแบบหอยโข่ง ถ้าขนาดใหญ่ๆ ขอให้ออกแบบเพื่อสูบน้ำลึกไม่เกิน 4-5 เมตร
ควรขอรายละเอียดในเรื่องของ NPSH = Net Positive Suction Head ของผู้ผลิตด้วย
2) ถ้าเป็นปั๊มชัก จะสูงสุดไม่ควรเกิน 8 เมตร (ระดับแนะนำวิ่งนิ่มๆ 4ถึง 5 เมตร)
 ขอย้ำว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ ไม่มีฟลุ๊ก ลองมาหมดแล้ว อย่ารั้น
 มีวิธีแก้คือ ถ้าระดับของผิวน้ำลึกมากแบบคาบเส้น หรือลดต่ำลงในช่วงฤดูแล้ง
 ควรติดตั้งแบบทุ่นลอยน้ำ หรือเปลี่ยนมาใช้ปั๊มสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump)
จะแน่นอนที่สุด
  อีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ " ทำทุ่นลอยน้ำ " ซึ่งระยะสูบจะอยู่เหนือผิวน้ำเพียง 1-2 เมตร
เป็นวิธีการที่ใช้กันมานานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 
ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพครับ

   " ความสำคัญของท่อทางสูบ " ถ้าเราสามารถประกอบติดตั้งได้อย่างปรานีต และเลือกรูปแบบ วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม เราก็จะสามารถใช้ระบบสูบน้ำ
ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความผิดพลาด ความไม่เหมาะสม ของขนาดท่อ ชนิดของเครื่องสูบน้ำ จะทำให้เครื่องสูบน้ำของเรา ทำงานหนักเกินความจำเป็น
จากแรงเสียดทานในระบบท่อ การรั่วซึม การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกระแสไฟฟ้า ทำให้ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำต่อลูกบาศก์เมตรในการทำเกษตรกรรมมีราคา
สูงเกินความเป็นจริง ในระบบสูบน้ำไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ต่างก็มีองค์ประกอบที่เหมือนกัน และมักจะมีข้อผิดพลาดที่คล้ายๆกัน ผู้เขียนเองก็ต้องทำการ
ค้นคว้า ทดลอง หาบทสรุป หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และหาอุปกรณ์ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาในระบบสูบน้ำ 
 
     บทความข้างต้นได้เขียนเอาไว้อย่างละเอียดและอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมฯ เพื่อเป็นการพิสูจน์ทราบและนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ
และให้การแนะนำลูกค้าที่ใช้เครื่องสูบน้ำของบริษัทฯ ซึ่งมีการทดสอบเก็บข้อมูล ผลการทดลองกับแสงแดดจริงมาอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นเครื่องสูบน้ำ
ประเภทอื่นๆก็จะสามารถพออาศัยข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงได้ ผู้เขียนจึงนำมาเขียนเอาไว้เพื่อใช้ในการแนะนำลูกค้า และยินดี
ให้ท่านที่มีโอกาสเข้ามาอ่านได้นำเอามาใช้ประโยชน์กัน ถ้าเป็นงานแนะนำลูกค้าเฉพาะกิจ ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลมากกว่านี้มาก หากสงสัยหรือต้อง 
การความช่วยเหลือที่ตรงประเด็นมากกว่านี้ สามารถติดต่อผู้เขียนได้ครับ ยินดีให้คำแนะนำ 
 Line : prapondenco
Hit Counter Update May 8,2015
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎