บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

 

เครื่องสูบน้ำบาดาล ประกอบสำเร็จจากโรงงาน พร้อมใช้งาน รุ่น PDCS-SP2400-C3650 (Solar Pumping Station #76)

     ในยุคสมัยปัจจุบันการค้าขายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia ) มีการขยายตัว และมีความสะดวกมากขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น
และประเทศเพื่อนบ้านของไทย ก็นิยมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยกันมาก เพราะเชื่อถือในคุณภาพ และก็มองหาเครื่องหมาย Made In THAILAND ซึ่งในแต่ละ
กลุ่มของสินค้า และรายระเอียดต่างๆในการทำตลาด หรือกำแพงภาษี ขั้นตอนกระบวนการศุลกากร ของแต่ละประเทศ ก็จะมีความแตกต่างในอัตรา และธรรมเนียม
ปฎิบัติ ในกรณีของการเสนอราคาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะต้องส่งไปใช้งาน หรือติดตั้งในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เขียนจะใช้วิธีการเสนอราคาเป็น
" ราคาหน้าโรงงาน " หรือ FOB.Samutprakarn. สรุปง่ายๆก็คือเสนอราคาเป็นราคาที่ลูกค้าต้องมารับสินค้าที่หน้าโรงงาน ผู้เขียนจะเสนอราคาเป็นเงินบาท
ไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าที่มีความชำนาญในการส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สามารถประเมินราคาค่าขนส่ง และค่าภาษีได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งลูกค้าจะทราบกระบวนการ รายละเอียด ที่ดีกว่าเพราะทำภารกิจนี้อยู่เป็นประจำ
   จากข้อมูลที่ทางลูกค้าของเรา ซึ่งทำงานอยู่ในด้านธุรกิจพลังงาน และต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลให้กับรีสอร์ทขนาดใหญ่ของ วังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว
ซึ่งปัจจุบัน วังเวียงเป็นจุหมายปลายทาง ของนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกมุมโลก นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสกับธรรมชาติ และวัฒธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของวังเวียง
ซึ่งรีสอร์ทและที่พักส่วนใหญ่จะออกไปในแนวที่พักที่มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติแบบเดิมๆ อาหารปลอดสารพิษ และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา ก็ได้ถูกเลือก
ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำดื่ม น้ำใช้สำหรับรีสอร์ทแห่งนี้ หน้าที่ของเราคือ 
1)ประกอบเครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำขึ้นมาจากความลึก 30 เมตร เติมน้ำ ให้กับระบบน้ำของรีสอร์ทอย่างน้อยวันละ 30 ลบ.เมตร
2) ประกอบเป็นเครื่องสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ลูกค้าต้องการติดตั้งเอง 
3) สามารถขนย้ายได้ด้วยรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
4) เตรียมข้อมูลทางด้านเทคนิค ในเรื่องของตำแหน่งของการติดตั้ง ทิศทาง ขนาดของแท่นคอนกรีต สำหรับการติดตั้ง
5) เป็นกองเชียร์ สนับสนุนข้อมูล และแก้ปัญหาการติดตั้งหน้างาน โดยการประสานงานทางโปรแกรม LINE 
6) เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ในเรื่องของการซ่อมบำรุง และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ตลอดอายุใช้งาน 10 ปี

  ข้อมูลอื่นๆที่สำคัญช่างเจาะบ่อบาดาลจะเป็นผู้ให้รายละเอียด ซึ่งเราต้องถามหรือจดบันทึกไว้ อย่างเช่นบ่อนี้
1) ขนาดท่อ 5 นิ้ว
2) ความลึกในการเจาะ 38 เมตร
3) ระดับน้ำจับท่อ 8-12 เมตร
4) ช่างบางรายที่มีมาตรฐานจะออกเอกสารให้ลูกค้าเก็บเอาไว้ บางรายทำการตรวจวัดและทดสอบ
แสดงผล อัตราการป้อนเติมของน้ำใต้ดินว่า สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ในอัตรา กี่ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง
   ในตอนแรกก็มีการส่งแบบกำหนดตำแหน่งเอาไว้กันเป็นที่เรียบร้อย พอเจาะเข้าจริง บ่อบาดาลมาอยู่ในตำแหน่ง
ที่ชิดรั้ว ซึ่งทำให้ไม่สามารถวางเครื่องคร่อมปากบ่อบาดาลได้ เพราะเมื่อกางแผงแล้ว แนวแผงจะล้ำเข้าไปในเขต
ของเพื่อนบ้าน ซึ่ง ตำแหน่งที่เบี่ยงเบนมานี้ ก็คงจะมาจากการจัดพื้นที่ให้กลมกลืนและสวยงาม ซึ่งก็ไม่มีปัญหา
สำหรับผู้เขียน เพราะเครื่องสูบน้ำของเราสามารถ  " แยกร่างได้ " คือสามารถแยกการติดตั้งระหว่างชุดแผงโซล่าฯ
กับตู้ควบคุม

การยึดแผงโซล่าเซลล์ฯเข้ากับกรอบโครงสร้างที่แข็งแรง

              ระบบสายไฟฟ้า ต้นกำลังใช้การเชื่อมบัดกรีทั้งหมด
  จากพิกัดที่ติดตั้งทำให้ทราบว่า บ่อบาดาลอยู่ใกล้กับแม่น้ำซอง ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปี มั่นใจว่าระดับน้ำใต้ดินในช่วงแล้งที่สุด ไม่น่าจะลดลงไปจากวันนี้มากมายนัก
ส่วนลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบสูงริมแม่น้ำ อยู่ระหว่างช่องเขา ในช่วงฤดูมรสุม จะมีพายุพัดเข้ามาจากทางฝั่งทะเลตะวันออก(อ่าวตั้งเกี๋ย) ซึ่งจุดที่ติดตั้งเครื่อง
ห่างจากชายฝั่ง 338 กิโลเมตร ในแต่ละช่วงปี ถ้าเราลองทบทวนให้ดีจะทราบว่าในฤดูมรสุม พายุหลายๆลูกจะก่อตัวในทะเลจีนใต้ แล้วก็เดินทาง เคลื่อนตัว เข้ามาบนแผ่นดิน
ทางด้านนี้ แล้วจะค่อยๆลดความรุนแรงลงเหลือเพียงระดับดีเพรสชั่นปลายๆ เป็นฝนตกกำลังดี น้ำพอดีๆ เมื่อเข้ามาถึง ในเขตประเทศไทย จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์
รวมถึงพื้นที่เป็นที่ราบสูง ซึ่งจะมีบรรยากาศแบบฟ้าหลัวในบางฤดู ชุดนี้จำเป็นต้องใช้แผงจำนวน 8 แผ่น รวม 2400 วัตต์ เพื่อรองรับบางช่วงเวลา บางฤดูที่มีอาการ " ฟ้าหลัว "
จึงใช้แผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นตามความจำเป็น ดังนั้นโครงสร้างที่แข็งแรง หันข้างเข้าทิศทางลมพายุ ก็จะทำให้ระบบปลอดภัย สามารถทำงานได้นานหลายปี
  เมื่อทุกชิ้นส่วนถูกประกอบเรียบร้อยแล้วต้องนำเครื่องออกมาทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วยแสงแดด ต้องทำการกางแผงโซล่าเซลล์ขึ้นตามองศาที่กำหนด ชิ้นส่วนทุกชิ้น ต้องทำการ
ประกอบ และขันสกรูทุกชิ้น ตรวจสอบว่า ทุกชิ้นส่วนสามารถประกอบเข้ากันตรงตามแบบ
ทุกชิ้นส่วน ทุกประการ เพื่อเก็บงานให้มากที่สุด เหลืองานที่จะต้องทำหน้างานในส่วนที่จำเป็น
จริงๆเท่านั้น ดังนั้นลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งใช้งานด้วยตนเองได้อย่างไม่มีปัญหา
   เมื่อทำการประกอบและทำการติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆเหมือนกับการติดตั้งหน้างานทุกประการ
รวมถึงทำการทดลองสูบน้ำ และวัดอัตราการไหล ของเครื่องสูบน้ำ โดยใช้ต้นกำลังจากแสงแดด
คือทดสอบในสภาพจริง เหมือนกับหน้างานทุกประการ ในส่วนของการทดสอบการสูบน้ำ ด้วย
ระบบท่อพิเศษ ที่สามารถปรับแต่งให้มีแรงเสียดทาน และสภาพเดียวกับความลึกที่ต้องการใช้งาน
จริงทุกประการ
 
   หลังจากที่ได้ชมภาพยนต์ที่ทางผู้เขียนได้ถ่ายเป็นคลิปและภาพนิ่งเอาไว้ เหมือนหนังภาคแรก
ซึ่งผู้เขียนถ่ายภาพและรวบรวมสาระสำคัญเอาไว้เพื่อใช้ประกอบบทความ ตั้งแต่ขั้นตอนการเชื่อม
ประกอบ และการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของปั๊มบาดาล ด้วยต้นกำลังจากแสงแดดจริง
และทำการทดสอบวัดค่าอัตราการไหลของน้ำที่เครื่องสามารถทำงานได้จริง
A.) ถ้าสูบดันส่งในระดับพื้นดิน หรือในแนวราบ ปั๊มจะสามารถดันส่งน้ำได้ 7,200 ลิตร/ชั่วโมง
B) ถ้าเป็นการสูบดันส่งจากความลึก30 เมตร ปั๊มจะสามารถดันส่งน้ำได้ 5,023 ลิตร/ชั่วโมง
    ซึ่งเป็นการทดสอบกับแสงแดดเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง และลูกค้ามาชมการทดสอบรวมถึงฟังการ
แนะนำกระบวนการติดตั้ง และสิ่งสำคัญที่ควรรู้ทั้งหมด ซึ่งผู้เขียนได้ขออนุญาตลูกค้าขอนำเอาภาพ
และรายละเอียดบางส่วนมาประกอบบทความ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจ
  
   เมื่อเครื่องสูบน้ำไปถึงสถานที่ติดตั้งและทำการยกลงวางไว้บนฐานคอนกรีต ที่เทเตรียมไว้
ด้วยขนาดและทิศทางตามแบบที่ทางบริษัทฯส่งข้อมูลให้เตรียมการล่วงหน้าแล้ว ช่างที่ทำการ
ติดตั้งก็จะหันหน้าเครื่องไปทางทิศใต้ และทำการเจาะพื้นคอนกรีต เพื่อยึดพุกเหล็กให้แท่นเครื่อง
ยึดติดอยู่กับพื้นคอนกรีต 
  เมื่อยึดฐานเครื่องเข้ากับแท่นคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการกางแผงหรือกางใบขึ้น
ตำแหน่งและมุมเอียงของแผงโซล่าเซลล์ก็จะถูกบังคับด้วยประกับ ซึ่งจะบังคับองศา
ความเอียงของแผง และมีความแข็งแรงที่จะต้านทานลมที่พัดแรงๆ หรือพายุฝนฟ้าคะนอง
ในช่วงมรสุม
  บางบ่ออาจจะต้องสูบทิ้ง หนึ่งหรือสองวัน จนกว่าน้ำจะใส จึงต่อเข้าสู่ระบบกรอง
หรือระบบจ่ายน้ำ เพราะน้ำในช่วงแรกจะมีทรายหรือดินปนมาด้วย ควรจะต้อง
สูบล้างบ่อให้สะอาดและใส เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับระบบการจ่ายน้ำหลัก
   สำหรับงานติดตั้งในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี เครื่องสูบน้ำของผู้เขียนก็สามารถแยกตู้ออกมาครอบปากบ่อบาดาลตามแบบในภาพ และแผงก็กางอยู่ในเขตรั้ว
ไม่ล้ำเกินเข้าไปในเขตของเพื่อนบ้าน ตอนนี้น้ำใส และสะอาดสามารถต่อเข้าไปใช้ในระบบได้เรียบร้อยแล้ว เครื่องก็เริ่มเดินตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงเวลาเย็น
ถึงจะมีเมฆหมอกมาก แต่ด้วยความไวในการตอบสนองของแผงโซล่าเซลล์ที่ผู้เขียนสั่งผลิตมาเป็นพิเศษ ไม่ได้ใช้แผงไก่ กา ราคาถูกทั่วๆไปและอีกหลากหลาย
เทคนิคที่รวมอยู่ในเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชุดนี้ บางอย่างเป็นความลับของลูกค้าก็ขอไม่นำมาแสดง
    ผู้เขียนได้ออกแบบและประกอบให้เป็นชุดสำเร็จ เพื่อให้สะดวกในการขนส่ง และไม่ต้องทำงานหน้างานมากมาย เครื่องนี้ประกอบและทดสอบที่ สมุทรปราการ
ไปติดตั้งทำงานที่วังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว ภายใต้แสงอาทิตย์ดวงเดียวกัน มุมองศาเดียวกัน ทำงานได้เหมือนกับการทดสอบที่โรงงานทุกประการ
เรื่องของปั๊มสูบน้ำบาดาล เรืองของบ่อบาดาล ไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็ก เครื่องใหญ่ ทางผู้เขียนและทีม Custormer Support มีความยินดี
ที่จะให้คำแนะนำ และร่วมฉลองความสำเร็จไปพร้อมๆกับทุกๆท่าน ทุกๆโครงการครับ
 
Hit Counter Update July17,2019
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎