บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel : 02-408-5800 - 8  (9 Lines)
Fax: 02-408-5809
e-mail : prapon@denco.co.th
ID.Line: prapondenco

 On Line Store

spare parts

Denco Custom Solar Power

ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย  เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325

DENCO Custom Solar Power โรงงานผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง  Pure Direct Current System


|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||  Smart Farm Story||

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ ||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

    ผู้เขียนได้รับการติดต่อจาก พระอาจารย์ธีรภัทร ธีรภโร ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 และได้ทราบเรื่องราวและความมุ่งมั่นของ
หลวงพ่อนวม ติพทวิชโย ซึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกวันหลวงพ่อท่านจะใช้เวลา
ประมาณวันละ 5 ชั่วโมง หิ้วกระป๋องน้ำ ตักน้ำจากบึงไปรดต้นไม้ ในพื้นที่ 10 ไร่ ของสวนป่าเฉลิมพระเกียรติที่ท่านปลูกเพื่อน้อมถวายแด่
องค์พ่อหลวงฯ หลวงพ่อท่านปฏิบัติเช่นนี้มาร่วม ๑๒ ปี แล้ว ท่านจะไม่ยอมให้ต้นไม้ที่ท่านปลูกและน้อมถวายแล้ว จะไม่ยอมให้ต้นไม้ยืนต้น 
เหี่ยวเฉาตายโดยเด็ดขาด เวลาผ่านมาสิบกว่าปี ด้วยความชราภาพขึ้นของท่าน ทำให้บรรดาศานุศิษย์ ร่วมกันคิดหาหนทางช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อ
บรรดาศานุศิษย์จึงทำการลองผิดลองถูก ต่อชุดสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์ เพื่อจะนำมาช่วยสูบน้ำเพื่อผ่อนแรงท่าน เงินทุนบางส่วน
ได้ถูกนำไปจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์จำนวน 2 แผงแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้
  พอท่านพระอาจารย์ได้อ่านบทความของผู้เขียนในเรื่องของการสูบน้ำด้วยแผงโซล่าเซลล์แบบต่อตรง จึงได้เขียนอีเมล์มาปรึกษาและสอบถาม 
ด้วยพื้นที่ที่กว้างมากถึง10 ไร่และมีโครงการจะขยายพื้นที่ออกไปอีก ผู้เขียนพิจารณาดูแล้วเห็นว่า ถ้าเดินไปตามแนวเดิม โดยใช้แผง100วัตต์ 
สองแผงก็คงจะไม่สามารถทำงานได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดผมจึงได้อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าผมไม่สามารถขายอุปกรณ์แยกเป็นส่วนๆได้ 
เพราะอุปกรณ์ของผู้เขียนเป็นการออกแบบและผลิตมาเป็นพิเศษเพื่องานสูบน้ำด้วยแสงแดดโดยเฉพาะผู้เขียนจึงได้กราบเรียนแนะนำให้ใช้  
เครื่องสูบน้ำสำเร็จรูปรุ่น   DCSP0124-300W-P25  และได้ทำการออกแบบและคำนวณระบบการวางท่อ และ วิธีการใช้งานอื่นๆที่สามารถทำได้
เช่น ทำท่อสลับทางส่งน้ำขึ้นไปยังกุฎิ และบริเวณที่พักสงฆ์ ห้องน้ำ ห้องส้วมต่างๆ และส่งไปยังถังเก็บน้ำ เพื่อให้เครื่องสามารถอำนวยประโยชน์
ได้มากที่สุด
   ภาพทางด้านซ้ายมือ เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจาก google ผู้เขียนได้ใช้เป็นข้อมูล
ในการหาหนทางและวิธีการที่ลงทุนน้อยที่สุดเพื่อให้หลวงพ่อนวม ท่านได้ใช้เครื่องสูบน้ำนี้ 
รดต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวประมาณ 10ไร่
 ในตอนแรกผู้เขียนแนะนำให้วางเครื่องสูบน้ำเอาไว้ตรงตำแหน่งสี่เหลี่ยมสีแดง 
เพราะอยู่ใกล้กับกุฎิ อาคารที่พักสงฆ์สะดวกในการดูแล และปลอดภัยจากโจรขโมย
และเป็นจุดที่ไม่ต้องตัดต้นไม้ โดยจะทำเป็นสะพานยื่นลงไปในน้ำ เพื่อให้
สามารถรับแสงแดดได้ทั้งวัน ซึ่งเข้าใจว่าหลวงพ่อท่านรักและหวงแหนต้นไม้ 
ของท่านทุกต้น ตำแหน่งในภาพจึงเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะอยู่บริเวณกลาง
พื้นที่ทั้งหมด เราสามารถสลับให้ปั๊มสูบน้ำขึ้นไปทางทิศเหนือ ในเวลาช่วงเช้า 
ประมาณหนี่งร้อยกว่าเมตรและสลับเปิดประตูน้ำส่งนำมาทางทิศใต้  ซึ่งก็จะสามารถ
ส่งน้ำไปรดต้นไม้ได้คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง10 ไร่ด้วยเครื่องสูบน้ำรุ่น   DCSP0124-300W-P25
เพียงเครื่องเดียว ในหนึ่งรอบวันที่มีแสงแดด ก็จะสามารถสูบน้ำได้อย่างพอดี
   แต่การวางท่อแบบในภาพต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร ผู้เขียนจึงทำการทดลอง
ซื้อสายยางยาว 100 เมตร มารวมกับของเดิม 50 เมตรลองสูบและดันส่งน้ำดูก็สามารถ
ทำงานได้ เมื่อได้ผลดีจึงแจ้งไปให้พระอาจารย์ทราบ โครงการนี้จึงตัดงบประมาณ
เรื่องระบบท่อ ออกไป จึงเหลือเพียงงบประมาณสำหรับเครื่องสูบน้ำเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งผู้เขียนจึงขอร่วมสมทบทุนบางส่วน
 
 เป็นความโชคดีที่แหล่งน้ำเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 20 ไร่ 
ซึ่งน้ำไม่เคยแห้ง และมีระดับน้ำต่ำจากพื้นดินไม่เกินสามเมตร 
ผู้เขียนจึงได้เขียนแบบเพื่อให้ท่านนำไปให้ญาติโยมที่จะมาช่วย
กันติดตั้งได้ทำความเข้าใจเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ 
ที่อาจจะมาบังแสงแดดในช่วงบ่ายแก่ๆ จึงมีแนวคิดว่าจะติดตั้ง
ให้ใกล้ตลิ่งมากที่สุด หรืออาจจะทำสะพานยื่นลงไปในแหล่งน้ำ
   เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ต่อตรงจึงแบ่งทางออกของท่อส่งเป็นสี่ทาง และจัดสรร ช่วงเวลาทำงานออกเป็นช่วงๆ
1) ในช่วงเวลาเช้า นำเอาปลายสายยางไปวางหรือรดน้ำ
บริเวณใกล้กับกุฎิ แสงแดดยามเช้าประมาณ 7.30 -9.00 น. (2.5 ชม.)
 ในช่วงก่อนฉันเพล นำเอาสายยางไปรดน้ำ หรือวางไว้ทางด้าน
ทิศเหนือ (เวลา 9.00-10.30น. ) (1.5 ชม.)
2) ช่วงเวลา10.30-12.30 น. แสงแดดแรง สูบน้ำขึ้นถังเก็บ 2 ชั่วโมง
ได้น้ำประมาณ 4.2 ลบ.เมตร
(4) สูบน้ำขึ้นถังเก็บบนดาดฟ้า 12.30-13.30 (1 ชม.) 
3) ในช่วงเวลาบ่าย นำเอาปลายสายยางไปวางหรือรดน้ำ ป่าทางด้าน
ทิศใต้  13.30 -17.00 น. (3.5 ชม.)
 เป็นประมาณการเบื้องต้น และสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมครับ
การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ใช้งานได้คุ้มค่าครับ
    หลังจากที่ได้กราบเรียนกับหลวงพ่อนวมทางโทรศัพท์ ถึงกระบวนการใช้งาน 
และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอุปกรณ์ให้ หลวงพ่อนวม
ท่านสามารถใช้งานได้อย่างไม่ยุ่งยาก หรือ มีน้ำหนักสุดท้ายที่เห็นว่าเหมาะสม
และสะดวกที่สุดคือผมขอถวายสายยาง ขนาด 1 นิ้ว ยาว 100 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ปลายท่อ ที่หลวงพ่อท่านจะสามารถนำไปใช้เพื่อวางไว้ตามจุดกระจายน้ำ 
แล้วปล่อยให้ไหลไปตามร่องน้ำเล็กๆที่สามารถขุดได้ด้วยจอบไม่ต้องใช้การวางท่อ
ให้เกิดค่าใช้จ่าย
  และในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ท่านพระอาจารย์ก็เดินทางมาถึง 
และมีโยมที่ขับรถมาให้และเป็นผู้รับคำแนะนำเรื่องการติดตั้งและใช้งานเป็นที่เรียบร้อย
แล้วจึงยกเครื่องสูบน้ำขึ้นรถ และถวายชุดสายยางไปด้วย เมื่อถึงหน้างานจะได้สามารถ
ใช้งานได้โดยไม่ต้องรอระบบท่อ
    หลังจากที่พระอาจารย์กลับไปที่วัดของท่านที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว ก่อนที่จะยกเครื่องไปที่บุรีรัมย์
ด้วยความกังวลว่า ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ จะล่อตาล่อใจ พวกมิจฉาชีพ จึงหาทางป้องกันเอาไว้ก่อน
และก็มีช่างที่มีจิตศรัทธา ช่วยจัดการ สร้างผนังปิดบังสายตา และทาสีจีวรพระเอาไว้ ให้ทราบว่าเป็น
ของสงฆ์ แต่มีข้อผิดพลาดบางประการ ที่ทำให้แผงโซล่าเซลล์แผ่นหนึ่งเกิดความเสียหาย กระจกแตก
เป็นเม็ดข้าวโพดทั้งแผ่น สามเหตุมาจาก มีสะเก็ดไฟ จากการเชื่อมและสาเหตุยังไม่แน่ชัด
   ในเช้าวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ผู้เขียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะของพระอาจารย์อีกครั้ง
พระภิกษุสามรูป นั่งบนเสื่อ ทั้งสามรูปห่มผ้าสีกรัก ฉันภัตตาหารเช้าในบาตร เป็นภาพที่ผู้เขียนรู้สึกปลาบปลื้ม
เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันดีอยู่แล้ว วันนี้มีพระภิกษุที่ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงค์วัตรมาโปรด มาฉันภัตาหารเช้า
ในห้องประชุมของบริษัทฯของผม แบบนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสำหรับผู้เขียน ผู้เขียนทราบดีในปฎิปทาของท่าน
จึงไม่ถ่ายภาพนั้นไว้ เก็บเอาไว้เพียงความทรงจำ
   พนักงานของผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ที่แตกเสียหายออก และติดตั้ง
แผงใหม่เข้าไปแทนที่ และทดสอบการทำงาน คณะของท่านจะต้องเดินทางไปบุรีรัมย์ พอทำการเปลี่ยนเสร็จ
พระอาจารย์อีกสองรูปที่มาเยือนเป็นครั้งแรก ผมจึงพาท่านเดินชม ชุดตัวอย่างเครื่องสูบน้ำ และปั๊มบาดาลที่
ติดตั้งเอาไว้ และพาท่านไปชมและศึกษาระบบแสงสว่าง เพราะทราบถึงความมุ่งมั่นของท่านที่จะนำเอาระบบ
โซล่าเซลล์ไปใช้ในวัดที่ห่างไกล รวมถึงอยากมีความรู้เพื่อนำไปสอนประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล
   พอผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คณะของพระอาจารย์ทั้งสามรูปก็ออกเดินทางไปยังที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเครื่องสูบน้ำไปถวายหลวงพ่อนวม
  หลังจากนั้นประมาณสองสามวันพระอาจารย์ท่านก็ส่งอีเมล์และภาพถ่ายมาให้ผมได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จ
ของโครงการนี้ร่วมกัน ผมจึงขอนำความปลื้มใจ และอานิสงค์ผลบุญต่างๆ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และลูกค้า
ทุกๆท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุน ผู้เขียนตลอดมาครับ
      ขอนำเอาอีเมล์และพรพระมาฝากทุกๆท่านและเก็บเอาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในเรื่องการสูบน้ำของผมครับ
     เป็นความรู้สึกเหนือคำอธิบายใดๆครับ ผมขอแบ่งปันอานิสงค์และความรู้สึกดีๆไปยังทุกๆท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความนี้ครับ และมีภาพต่างๆ
ในการใช้งานที่ผมคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านที่มีลักษณะของแหล่งน้ำ และการใช้งานที่คล้ายๆกันครับ ผมนำอีเมล์ต้นฉบับ ที่มีทั้งคำอวยพร
และอนุโมทนา รวมถึงรายละเอียดข้อมูลต่างจากต้นฉบับมาเก็บเอาไว้ข้อมูลต่างๆจะมีประโยชน์ต่อท่านที่ได้อ่านบทความนี้ครับ
 
  เป็นการร่วมใจกันทุกๆฝ่ายจริงๆ และ ทุกท่านที่มาร่วมลงแรงลงขัน 
ก็ขอไม่ออกสื่อครับวันนั้นมีสิ่งใดที่พอจะเป็นประโยชน์ ผู้เขียนก็ถวายให้ท่าน
ได้นำไปทดลองเรียนรู้และใช้งาน
แทงค์น้ำ และท่อน้ำที่ศานุศิษย์ ทางบุรีรัมย์ ร่วมลงทุน ลงแรง 
สร้างถวาย เตรียมเอาไว้พร้อมแล้วท่านที่ได้เข้าชมสามารถนำไป
เป็นแบบอย่างสร้างใช้งาน ถ้าท่านใดอยู่ในพื้นที่ก็สามารถไปชม
ของจริงได้ถ้ามีโอกาสก็ไปช่วยหลวงพ่อท่านรดน้ำต้นไม้ครับ
  ในวันที่ได้มีโอกาส กราบเรียนกับท่านทางโทรศัพท์ น้ำเสียงของท่าน
นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผู้เขียนไม่แปลกใจเลยที่เหตุใด
หลวงพ่อท่านมีพลังหิ้วน้ำด้วยสองแขนของท่านรดน้ำผืนป่าแห่งนี้
มายาวนานถึง 12 ปีแล้ว ผู้เขียนได้รับพลังใจบางอย่างหลังจาก
ที่ได้กราบเรียนกับหลวงพ่อนวมทางโทรศัพท์ 
     แบตเตอรี่ชุดสุดท้ายในตัวผู้เขียนกลับมีพลังมากขึ้นอีกครั้ง ด้วยทราบว่า
งานที่ตนเองได้ลงมือทดลองสร้างทำเมื่อปีที่แล้ว เป็นรูปเป็นร่าง และสามารถสร้าง
ประโยชน์และใช้งานได้จริง จึงเริ่มต้นค้นคว้าทดลองอย่างจริงจังมากขึ้นอีกหลายเท่า
ทั้งที่มีเวลาไม่มากนักเพราะงานประจำรัดตัวมาก
  ข้อมูลที่มีค่า
 ขอกราบขอบพระคุณท่านครูบา ที่กรุณาถ่ายภาพและมีตัวเลขข้อมูล
ที่สำคัญมากๆในการปรับปรุงระบบสูบน้ำให้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด
  จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่า  เมื่อส่งน้ำในแนวราบ 85 เมตร ยังสามารถ
ยกขึ้นในแนวดิ่งได้อีก 6.5 เมตรถ้าใช้ลูกลอยขนาด 1 นิ้วติดที่ปลายทาง
จะกินแรงดันที่ 2 บาร์ ถ้าถอดลูกลอยออกจะใช้แรงดันเพียง 0.5 บาร์ 
ผู้เขียนได้นำความรู้ตรงนี้ไปปรับปรุงพัฒนาไปอีกหลายอย่าง ในเครื่องสูบน้ำ
ในรุ่นต่อๆมา ถึงปัจจุบัน
  เป็นเทคนิคของการยึดชุดสูบน้ำเข้ากับพื้นคือ การเทปูนให้หุ้มกับ พุกเหล็ก
ภาพที่มีรูปของคณะสงฆ์เทปูน และต่อท่อ ผมขอเก็บเอาไว้ เพราะครูบาท่าน
ขอให้ไม่นำมาลงในสื่อภาพนี้เห็นเพียงชายผ้าเหลือง ซึ่งอยากจะบอกว่า 
การติดตั้งและใช้งานนั้นสามารถทำได้ไม่ยากเลย
  ภาพนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณสุวัฒน์ เป็นอย่างสูงที่ขอนำเอาภาพ 
วันที่มารับเครื่องไปใช้ในบทความ และหน้าปกของสมุดคู่มือครับ
     บทความนี้ถือว่าเป็นบันทึกความทรงจำที่ดีอีกบทหนึ่งในชีวิตการทำงานของผู้เขียน ทุกๆครั้งที่ลูกค้ามารับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ที่โรงงาน แล้วขับรถกลับไปที่บ้านผมรู้สึกมั่นใจว่า ผมได้ขายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ และอายุใช้งานคุ้มค่าเงินของลูกค้า 
และจะไม่มีใครได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด จากเครื่องสูบน้ำของเราขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามผลงาน และให้การสนับสนุนสินค้าของ DENCO 
มาโดยตลอดครับ.
Hit Counter Update April 18,2016
 

|| หน้าแรก || DCSP0124-300W-P25 || DCSP0272-900W-P50 ||วิธีการหาค่าSolar Pump Curve ของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ||Smart Farm Story|| 

|| เครื่องสูบน้ำบนผิวดิน(Surface Pump) || เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible Pump) || ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน || วิธีการสั่งซื้อ ||ติดต่อฝ่ายขาย ||Webmaster Prapondenco||

|วิธีการจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก || การสร้างระบบสูบน้ำขนาดเล็ก ||การออกแบบระบบน้ำหยด || โครงการสุริยะเทพ |||การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ||เทคนิคการวางระบบท่อสูบส่งน้ำ||

เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND  Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


ร้านค้า ออนไลย์ / On Line Store

อะหลั่ยเครื่องสูบน้ำ / Spare parts service

||แวบบอร์ด/webboard dencosolar||  


Searches related to เครื่องสูบน้ํา โซล่าเซลล์ื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
โซล่าเซลล์ สูบน้ํา เพื่อการเกษตร
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ ต่อตรง
โซล่าเซลล์สูบน้ำบาดาล
ปั๊ม น้า โซ ล่า เซลล์ 12v
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ pantip
โซล่าเซลล์สูบน้ํา ราคาถูก แรงดันสูง

โซล่าเซลล์ สูบน้ํา ราคาถูกแบบประกอบเอง

เคปั๊มชักโซล่าเซลล์รื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ - vparpumpandmowers.com‎